Визначення додаткового обсягу виробництва продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення додаткового обсягу виробництва продукціїВ курсовій роботі моделюється ситуація розрахунку планового обсягу виробництва продукції підприємством. Передбачається, що на основі даних звітного року та попередніх домовленостей із замовниками в планово-економічному відділі підприємства сформований проект плану виробництва продукції, тобто прогнозований обсяг валової продукції, яку повинно виготовити підприємство (вихідні дані, п. 3). Умовно визнаємо, що підприємство забезпечене відповідними виробничими потужностями, робочою силою, матеріальними ресурсами та коштами для виконання робіт в обсязі проекту плану.

Але, під час затвердження планових завдань на ринку відбулись зміни у попиті на продукцію даного підприємства:

– по-перше, фактично підписані угоди із замовниками на поставку продукції підприємства (вихідні дані, п. 4) дещо відрізняються від попередніх домовленостей;

– по-друге, відповідно до змінених умов поставки продукції змінюються залишки незавершеного виробництва на підприємстві (вихідні дані, п. 5).

Отже, необхідно визначити, який обсяг продукції по кожному виробу потрібно виготовити на підприємстві, щоб забезпечити випуск товарної продукції та наявність на кінець року відповідного залишку незавершеного виробництва. Спочатку визначаємо розрахунковий обсяг валової продукції по кожному виробу в натуральному виразі:

 

(3)

 

де ВПрозрах - розрахункова валова продукція підприємства за планом на рік по різних видах продукції, шт.; ТПплан - товарна продукція підприємства за планом по відповідних видах продукції згідно фактично підписаних угод,шт.; НзВК.Р., НзВП.Р. - залишки незавершеного виробництва на плановий рік по різних видах продукції відповідно на кінець та на початок року, шт.

Так як на підприємстві вже розроблений проект плану річного виробництва продукції, то потрібно визначити розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виду виробів, необхідний для забезпечення планового обсягу товарної продукції:

 

(4)

 

де ВПрозрах- розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по різних видах виробів, шт.; ВПпроект пл. – обсяг валової продукції підприємства по відповідних видах продукції згідно з проектом плану, шт.

Результати розрахунків зводимо в табличну форму (табл.2.3).

Для остаточного визначення та затвердження плану виробництва продукції на підприємстві необхідно порівняти розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виду виробів з відповідним резервом виробничої потужності.

 

Таблиця 2.3

Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції

 

Види продукції Виробництво продукції згідно фак-тично підписаних угод, шт. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік, шт. Розрахункова валова продукція підприємства, шт. Розрахунковий додатковий обсяг виробництва продукції, шт.
Виріб № 1
Виріб № 2 -43
Виріб № 3
Виріб № 4 -80

 

При цьому можливі два випадки:

– якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції менший або дорівнює резерву виробничої потужності, то у річному плані виробництва продукції затверджується саме такий обсяг додаткового виробництва продукції;

– якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції перевищує резерв виробничої потужності, то у річному плані затверджується додатковий обсяг виробництва продукції, що дорівнює резерву виробничої потужності.

Далі необхідно визначити плановий обсяг виробництва продукції підприємством, який може бути остаточно затверджений:

 

(5)

 

де ВПплан. - затверджений плановий обсяг валової продукції підприємства по кожному виду виробів, шт.; DВПзатв. - затверджений додатковий обсяг виробництва продукції відповідно по виробах, шт.

Після затвердження обсягів виробництва по видах продукції в натуральному виразі необхідно розрахувати валову продукцію підприємства у вартісному виразі, використовуючи для цього довідкову інформацію. Формування річного планового обсягу валової продукції відображаємо в табличній формі (таблиця. 2.4).

Таблиця 2.4

Формування річного плану виробництва продукції

 

Види продукції Резерв виробничої потужності, шт. Додатковий обсяг випуску продукції, шт. Затверджений плановий обсяг валової продукції
розра-хунко-вий затверд-жений шт. тис. грн.
в співстав-них цінах в поточ-них цінах
Виріб № 1 143,93 153,02
Виріб № 2 290,07 314,81
Виріб № 3 59,52 92,78
Виріб № 4 33,37 35,05
Разом - - - - 526,9 565,69

 

 

Далі у курсовій роботі необхідно оцінити, яким чином формування та затвердження річного планового обсягу валової продукції позначиться на рівні використання виробничої потужності підприємства. З цією метою розраховують коефіцієнти використання паспортної потужності підприємства:

– на основі обсягів виробництва продукції згідно проекту плану;

– на основі затвердженого планового обсягу валової продукції.

Результати розрахунків відображаємо в таблиці (табл. 2.5)

Таблиця 2.5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.008 с.)