Тема. Вулики і вуликові рамки, їх класифікація та будоваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Вулики і вуликові рамки, їх класифікація та будоваМета роботи: ознайомитись з призначенням, будовою і використанням вуликів основних типів і різних груп рамок.

Матеріали та обладнання:навчальні плакати, типові вулики і рамки, роздаткові рисунки.

Теоретичні відомості. Житлом бджолиної сім’ї і основним об’єктом роботи пасічника є вулик. Вулики повинні надійно захищати бджолине гніздо від холоду, різних змін температури і вологості повітря; мати достатній об’єм для розвитку сім’ї і розміщення запасів корму; пристосування для перевезення бджіл і вентиляції гнізда.

Класифікація вуликів. Сучасні вулики розрізняють за розміром рамок, об’ємом і формою корпусу, конструкцією деталей. Залежно від форми корпусу, гніздо можна розширювати в горизонтальному або вертикальному напрямках. З урахуванням цього вулики поділяють на: горизонтальні (лежаки), вертикальні (стояки) та вулики спеціального призначення.

До горизонтальних вуликів відносяться: вулик-лежак на 20 стандартних рамок; вулик-лежак на 16 рамок з надставкою, який містить в корпусі відповідну кількість стандартних рамок і стільки ж магазинних; український вулик-лежак на 18-20 рамок вузьковисокої форми. Внутрішні розміри (довжина): вулик-лежак, на 20 рамок – 810 мм, на 16 рамок – 615 мм, український вулик-лежак – 760 мм.

До вертикальних відносяться: багатокорпусний вулик, який складається з чотирьох однакових корпусів, що містять по 10 рамок зменшеної висоти, або з двох корпусів і трьох магазинних надставок на піврамки; двокорпусний, який має по 12 стандартних рамок у кожніому корпусі або замість другого корпусу використовують дві магазинні надставки на піврамки. Внутрішні розміри(довжина): багатокорпусний вулик – 375 мм, двокорпусний – 450 мм.

До вуликів спеціального призначення відносяться: нуклеусні – для утримання нуклеусів (це невеликі сім’ї бджіл з матками на період парування) в них буває до 5 стандартних або зменшених рамок; спостережні – для відводків на 1-2 рамки в літню пору і вулики для утримання сімей-виховательок.

В залежності від конструкції рамочний вулик складається з окремих частин, які мають своє призначення: корпус, магазинна

надставка, дах, дно, вуликові рамки, заставна дошка, діафрагма, стельові дошки.

Вуликові рамки. З формою, розміром та кількістю рамок тісно пов’язана відповідність будови вулика біологічним особливостям бджолиної сім’ї. За формою вуликові рамки поділяють на три групи: низькоширокі, вузьковисокі, квадратні (або близькі до квадратних). За розміром рамки бувають стандартні, зменшеної висоти і магазинні.

До низькошироких рамок відносяться:

а) стандартна розміром 435х300мм, де стільник складається з 9000 комірок і вміщує 3,6 кг меду. Рамки використовуються у вуликах-лежаках і у нижньому корпусі двокорпусного вулика;

б) зменшеної висоти розміром 435х230 мм, де стільник складається з 6800 комірок і вміщує 2,5 кг меду. Рамки використовуються в основних корпусах багатокорпусного вулика;

в) магазинна рамка розміром 435х145 мм, що дорівнює половині стандартної. Її використовують у магазинних надставках дво- і багатокорпусних вуликів;

г) вузьковисока рамка – перевернута стандартна або українська рамка розміром 300х435 мм. ЇЇ використовують в українських лежаках.

Перевага стандартної рамки в тім, що в ній досягають максимальної кількості меду. Але на низькошироких рамках важче забезпечити нормальну зимівлю бджіл, оскільки корм розміщується по горизонталі і бджоли часто його минають з боків. У стандартній перевернутій рамці бджоли ефективніше використовують запас меду завдяки зменшеної ширини стільника.

У рамках зменшеної висоти у стільнику буває трохи більше 1000 комірок, тому для розміщення сім’ї в багатокорпусному вулику, ставлять декілька корпусів.

Утримання бджіл у вуликах-лежаках. Лежак зручний при огляді всього гнізда. Поряд з основною сім’єю в ньому можна формувати відводки або маток-помічниць. Об’єм вулика дозволяє добре утеплювати сім’ї. Гніздо розміщується навпроти одного з льотків, а розширення проводиться шляхом заповнення пустої частини вулика.

Утримання бджіл у багатокорпусних вуликах. Багатокорпусний вулик відповідає природнім особливостям розвитку бджолиної сім’ї. Кількість оглядів сімей у багатокорпусних вуликах зводиться до

мінімуму, бо при скороченні й розширенні гнізд, роздачі вощини, відбиранні меду, забезпеченні кормом працюють не окремими рамами, а цілими корпусами. Для зимівлі бджіл залишають два корпуси. Витрачаючи корм протягом зими бджоли переходять у другий корпус і до весняного огляду звільняють перший корпус. Його знімають і сім’я залишається в одному корпусі. Якщо в нижньому корпусі є рамки з розплодом, їх переставляють. Гніздо утеплюють. Як тільки в залишеному корпусі з’явиться 7-8 рамок розплоду, ставлять другий корпус. Потім щоб не виник ройовий стан ставлять третій корпус. При цьому міняють місцями перші два. Другий з молодим розплодом і маткою ставлять на дно, на нього поміщають третій, а перший корпус із зрілим розплодом ставлять зверху, відділяючи від двох інших роздільною решіткою.

Щоб попередити виникнення ройового стану, знову роблять перестановку: верхній корпус відбирають для відкачування меду, середній ставлять вниз, на нього новий, будівельний корпус із зрілим розплодом. При потребі ставлять 4,5,6 корпус із стільниками та штучною вощиною. Кожний раз новий корпус ставлять другим, а інші перегруповують. Матка ізолюється у першому корпусі. Після закінчення медозбору залишають два корпуси: перший з маткою, другий з повноцінними кормовими запасами для зимівлі.

Утримання бджіл у двокорпусних вуликах. Після заповнення рамками першого корпусу 12-рамкового вулика на нього ставлять другий корпус при умові, що бджоли займають не менше 11-12 рамок і є розплід на 8-9 рамках. Запізнення з нарощуванням другого корпусу може призвести до виникнення в сім’ї ройового стану.

Перед встановленням другого корпусу в нього переносять одну рамку відкритого й одну-дві рамки закритого розплоду разом з бджолами. Розплід розміщують посередині гнізда, з боків ставлять рамки з пустими стільниками, штучною вощиною і медом. Вільне місце в обох корпусах відгороджують вставними дошками, біля яких кладуть утеплення. Утеплюють також другий корпус зверху. Дванадцяти рамкові вулики можна також нарощувати магазинами на піврамки, після освоєння бджолами основного корпусу. Це практикується у місцевостях із слабкими медозборами. Якщо магазин не передбачено використовувати для відкладання яєць маткою, то в них ставлять на дві рамки менше.

Зміст заняття. Вулик – це сучасне житло бджіл, виготовлене людиною, де створюються умови для їх утримання, розмноження, накопичення і збереження запасів корму. Конструкція вулика, його якість безпосередньо впливає на створення сильних працездатних бджолиних сімей. Відповідність будови вулика біологічним особливостям бджолиної сім’ї й технологічним умовам виробництва пасічної продукції тісно пов’язана з формою, розміром та кількістю рамок, які забудовуються стільниками для створення гнізда. При вивченні матеріалу студенти звертають увагу на загальні вимоги до вуликів, основні частини, їх типи і конструктивні особливості.

З’ясовують будову рамок і їх використання у вуликах різних типів. Вираховують корисний об’єм вулика У= (Д-Ц) / С,

де У – кількість стільникових рамок у вулику,

Д – довжина вулика,

Ц – ширина вулички,

С – розмір середостіння.

Завдання 1. Засвоїти загальні вимоги до різних типів вуликів і вуликових рамок та вивчити їх будову, зробити рисунки.

Завдання 2. Вивчити конструктивні відмінності різних типів вуликів і вуликових рамок позначивши їх у таблиці 5.

Завдання 3. Вирахувати корисний об’єм основних типів вуликів.

 

Таблиця 5. - Особливості конструкції основних типів вуликів і рамок

  Показники Типи вуликів
лежак двокорпусний багатокорпусний український
Корисний об’єм вулика (рамок)        
Будова дна        
Наявність піддашка        
Кількість основних корпусів        
Побудова дашка        
Розмір рамок (мм)        
Переваги і недоліки        

 

Зміст звіту. 1. Провести порівняльну оцінку загальних форм, розмірів і конструкцій різних типів вуликів.

2. Характеристика груп рамок відповідно конструктивним особливостям будови вуликів.

3. Особливості утримання бджіл у різних типах вуликів.

Контрольні запитання

1. Що таке вулик і які вимоги до нього?

2. Яка різниця між вуликами лежаками і стояками?

3. Переваги і недоліки утримання бджіл у вуликах різних систем?

4. Які бувають вуликові рамки і в яких вуликах їх використовують?

 

Лабораторна робота № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.005 с.)