МЕХАНІЗОВАНИЙ (ТАНКОВИЙ) ВЗВОДМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕХАНІЗОВАНИЙ (ТАНКОВИЙ) ВЗВОД(ВІДДІЛЕННЯ, ТАНК) У ПОХІДНІЙ ОХОРОНІ

 

270. Взвод на марші може призначатися в головну (бокову, тильну) похідну, а іноді і у нерухому бокову заставу, або головний (тильний) дозор із завданням виключити раптовий напад противника на колону, яка охороняється, забезпечити їй вигідні умови для вступу в бій і не допустити проникнення до неї наземної розвідки противника. Взводу можуть придаватися засоби посилення.

Для безпосередньої охорони, а також для огляду місцевості від головної (бокової) похідної застави (головного дозору) у напрямку руху (від тильної похідної застави — за нею), а від головних сил батальйону (нерухомої бокової застави) у сторони загрозливих флангів (на загрозливі напрямки) може висилатися дозорне відділення (танк)на віддалення, яке забезпечує спостереження за ним і підтримкуйого вогнем.

У головній (боковій, тильній) похідній заставі (головному, тильному дозорі) організується спостереження за наземним і повітряним противником, призначається спостерігач для прийому сигналів від дозорного відділення (танка) і підтримується постійна готовність до зустрічі із противником.

271. Командир взводу, призначеного в похідну охорону, крім звичайних питань під час з'ясування отриманого завдання ї оцінці обстановки повинен: усвідомити завдання колони, яка охороняється, своє завдання і усвідомити час готовності до його виконання; вивчитипо карті маршрут руху і характер місцевості, визначити місця ймовірної зустрічі із противником, а також можливі місця улаштування засад і намітити порядок дій при зустрічі із противником дозорного відділення (танка) і головних сил взводу.

В бойовому наказікомандир взводу вказує:

в першому пункті — відомості про противника, ймовірні рубежі і час зустрічі з ним:

в другому пункті — завдання взводу: маршрут і швидкість руху, побудову колони, дистанцію між машинами, вихідний пункт і час його проходження, порядок дії під час зустрічі із противником;

в третьому пункті — дозорне відділення (танк), його завдання і видалення:

в четвертому пункті — час готовності до маршу:

в п'ятому пункті — своє місце і заступника.

Під час організації взаємодії командир взводу уточнює і узгоджує порядок спостереження, зв'язку, відкриття і ведення вогню по повітряним цілям; руху по ділянках маршруту. огляду місцевих предметів (об'єктів) на маршруті руху;

дій при відбитті нападу противника з засади; місця ймовірної зустрічі з противником і дії при зустрічі з ним дозорного відділення (танка), взводу і засобів посилення.

Надалі він організує бойове забезпечення, віддає вказівки щодо проведення заходів морально-психологічного, технічного і тилового забезпечення, перевіряє готовність взводу до виконання бойового завдання і доповідає командиру батальйону (роти).

272. Командир дозорного відділення (танка) зобов'язаний: вивчити по карті (схемі) маршрут руху, місця ймовірної зустрічі з противником і визначити порядок руху і дій відділення (танка) під час зустрічі з ним; встановити порядок спостереження за місцевістю, наземним і повітряним противником, а також за сигналами командира, який вислав дозорне відділення (танк), і порядок доповіді; віддати відділенню (екіпажу танка) бойовий наказ.

У бойовому наказі командир відділення (танка) вказує:

в першому пункті — відомості про противника;

в другому пункті — завдання підрозділу, який охороняють та завдання відділення (танка), маршрут і швидкість руху, порядок спостереження, доповіді про помічене і дій підлеглих під час зустрічі із противником;

в третьому пункті — сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дій по них;

в четвертому пункті — час готовності до маршу і свого заступника.

Після віддачі бойового наказу командир відділення (танка) перевіряє готовність відділення (танка) до виконання бойового завдання і доповідає командиру роти (взводу).

273. Взвод, який призначенийу головну похідну заставу (головний дозор), у встановлений час проходить вихідний пункт і рухається вказаним маршрутом з установленою швидкістю. Командир взводу знаходиться в голові колони головної похідної застави (головного дозору), стежить по карті за маршрутом руху, діями дозорного відділення (танка), особисто веде розвідку противника і місцевості спостереженням і доповідає командиру, який вислав охорону, про зустріч з противником, про виявлення загороджень і заражених ділянок на маршруті, а також про проходження контрольних пунктів на маршруті руху.

Тіснини, тунелі, мости та інші вузькі місця головна похідна застава (головний дозор) проходить без зупинок. Зруйновані мости, заміновані або заражені ділянки маршруту обходить, позначаючи напрямок обходу покажчиками.

При неможливості обходу замінованих ділянок маршруту вони розмінуються приданим підрозділом інженерних військ або самостійно з використанням возимих комплектів розмінування і іншими способами під прикриттям готових до відкриття вогню бойових машин і особового складу підрозділів. Для виявлення проводових ліній управління вздовж дороги на 50—100 м висилаються спішена піхота, яка займає вогневі позиції і знаходиться на них до завершення робіт по розшуку мін (фугасів) і їх розмінування.

Дозорне відділення (танк) просувається в указаному йому напрямку стрибками від укриття до укриття, ведучи спостереження за прилягаючою місцевістю, з підвищеною швидкістю, не затримуючи рух колони, яка охороняється. Особлива увага звертається на ознаки обладнання противником засад і мінування дорожнього покриття і місцевих предметів. Закриті ділянки місцевості, окремі будівлі, узлісся лісу, входи в ущелини і тунелі, де можливо приховане розташування противника і раптовий його напад із засад, а також вузькі проходи, мости та інші об'єкти воно оглядає і при необхідності спішується, висилає піших дозорних або проводить огляд всім відділенням, діючи бойовими групами під прикриттям бойової машини піхоти (бронетранспортера). Під прикриттям відділення дозорні потайно наближаються до об'єкта, старший дозорний, як правило, пересувається за дозорним в готовності підтримати його вогнем. При дії в складі відділення групи дозорних, використовуючи складки місцевості, прикриваючи один одного, по черзі просуваються до об'єкта і здійснюють його огляд. Про все виявлене на маршруті руху і про зустріч з противником командир дозорного відділення (танка) негайно доповідає командиру, який вислав дозор. При виявленні засади противника дозорне відділення доповідає про це командиру дозору, вступає в бій (займає позицію) і забезпечує висування і вступ в бій головного дозору.

Дрібні групи противника головна похідна застава (головний дозор, дозорне відділення, танк), як правило, знищує, а зразки озброєння, топографічні карти та інші документи захоплює і продовжує виконувати завдання. Під час зустрічі з переважаючим по силі противником вона діє в залежності від обстановки: раптовим вогнем з вигідної позиції і рішучою атакою знищує його, а якщо самостійно головна похідна застава не в змозі знищити противника, вона стійко утримує займану позицію, забезпечує розгортання і вступ в бій колони, яка охороняється.

Для забезпечення руху колони, яка охороняється, по ділянках маршруту, де можливий напад противника, головна похідна застава може переходити до оборони і відновляти рух після проходження колони. В цьому випадку в головну похідну заставу повинен виділятися інший підрозділ.

Під час блокування ділянок маршруту місцевими жителями дозорне відділення, не входячи з ними в контакт, обходить цю ділянку і проводить колону,яка охороняється, по обхідному маршруту. При блокуванні колони, охорона сковує дії цивільного населення,не допускаючи роззброювання військовослужбовців, взяття їх у заручники і починає спроби пройти по маршруту або вийти назад.

274. Взвод, який призначенийу бокову похідну заставу, висувається на рівні голови колони, яка охороняється, на відстані, яка встановлена його командиром (по рівнобіжному маршруту).

Дрібні групи противника, які з’явилися на фланзі колони, яка охороняється, бокова похідна застава знищує і продовжує виконувати завдання.При загрозі нападу переважаючихсил - вона займає вигідну позицію і не допускає раптового нападупротивника наколону, якаохороняється, з флангу.

275. Взвод, який призначений у нерухому бокову заставу, висуваєтьсяна вказаний рубіж, займає його, розгортається в бойовий порядок і знаходиться на ньому до визначеного часу або команди (сигналу) командира, який його вислав. Надалі діє відповідно до його вказівок.Під час зустрічі з противником вступає бій, забезпечуючи проходження колони, яка охороняється, після чого виходить з бою, відривається від противника і продовжує рух по своєму маршруту.

276. Взвод, який призначенийу тилову похідну заставу, висувається за колоною, яка охороняється, на дистанції, яка встановлена командиром, який його вислав.

Дрібні групи противника тилова похідна застава знищує, діючи з вогневих засад. При загрозі виходу переважаючих сил противника до колони, яка охороняється, вона займає вигідну позицію і раптовим вогнем всіх засобів завдає ураження противнику, затримує його і не допускає нападу на колону, яка охороняється, після чого відходить на інший рубіж і організує засаду на ньому.

Тиловій похідній заставі може ставитися завдання щодо руйнування переправ, мостів, доріг, обладнання завалів і установку мінно-вибухових загороджень.

277. Під час привалу і при розташуванні колони, яка охороняється, на відпочинок головна (бокова, тилова) похідна застава (головний, тиловий дозор, дозорне відділення, танк), зайнявши вигідну позицію, продовжує виконувати завдання, діючи як сторожова охорона. Похідна застава (дозор, дозорне відділення, танк) зупиняється і відновляє рух за командою (сигналом) командира колони, яка охороняється.

 

Розділ сьомий

РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ

 

РОЗТАШУВАННЯ ВЗВОДУ (ВІДДІЛЕННЯ, ТАНКА) НА МІСЦІ

 

 

278. Взвод (відділення, танк) при розташуванні військ на місці, як правило, діє в складі батальйону (роти). Взвод, крім того, може призначатися черговим підрозділом, а відділення (танк) — діяти в сторожовій охороні батальйону.

279. Бойові машини піхоти (бронетранспортери), танки розташовуються під кронами дерев, у ярах, у радіолокаційній тіні від місцевих предметів на відстані 25—50 модин від одного, а на відкритій місцевості в умовах загрози застосування противником високоточної зброї —100—150 м і маскуються штатними маскувальними покриттями і місцевими матеріалами. Особовий склад розміщується поблизу своїх машин. Для особового складу відриваються щілини, а при наявності часу влаштовуються перекриті щілини або бліндажі. Для бойових машин піхоти (бронетранспортерів), танків обладнуються окопи та укриття.

Місця розміщення особового складу і розташування бойової техніки ретельно маскуються. Поблизу бойових машин піхоти (бронетранспортерів), танків обладнуються хибні об'єкти, встановлюються теплові пастки.

Відпочинок і обігрів особового складу організується в складі підрозділів в наметах (бліндажах), пунктах обігріву, укриттях із солдатських плащ-наметів, а також використовуються спальні мішки і ковдри. В умовах суворої зими або тривалої непогоди взвод може розміщатися в населеному пункті, наметах, які опалюються та бліндажах. В цьому випадку взводу (відділенню) для розміщення виділяється по можливості один будинок або будівля (намет, бліндаж). З метою маскування опалювання приміщень проводиться тільки в нічний час (в умовах обмеженої видимості ).

280. Одержавши завдання на розташування на місці, командир взводу усвідомлює його, оцінює обстановку, приймає рішення, віддає бойовий наказ, вказівки щодо взаємодії і управлінню, бойовому забезпеченню, організує технічне обслуговування озброєння і техніки, здійснює контроль за розташуванням взводу намісці.

Під час з'ясування завдання він повинен зрозуміти: у якому районі розташовується рота і місце розміщення в ньому взводу; до яких дій бути готовим; порядок охорони; обсяг і терміни інженерного обладнання; місце розташування сусідніх підрозділів і порядок підтримки з ними взаємодії і зв'язку.

В рішенні на розташування на місці командир взводу визначає: порядок розміщення взводу в визначеному місці, місця розташування бойових машин (автомобілів) і особового складу; завдання підлеглим; порядок фортифікаційного обладнання місць розташування особового складу, озброєння і військової техніки; порядок спостереження за повітряним і наземним противником, а також за сигналами командира роти; порядок дій під час нападу противника.

281. Бойовий наказ на розташування командир взводу віддає, як правило, всьому особовому складу взводу.В бойовому наказі командир взводу вказує:

в першому пункті — відомості про противника;

в другому пункті — завдання роти, взводу і сусідів;

в третьому пункті — завдання відділенням (танкам), місця їх розташування, місця обладнання бліндажів для особового складу, окопів і укриттів для озброєння і техніки;

в четвертому пункті — час заняття району розташування, обсяг і терміни його інженерного обладнання;

в п'ятому пункті — своє місце.

Командир взводу, який призначений черговим підрозділом, крім того, вказує ймовірні рубежі дій, маршрути висування до них, порядок дій відділень (танків) щодо відбиття нападу наземного противника, порядок підтримки зв'язку з командиром (штабом) батальйону і збору підрозділу.

Під час віддання вказівок щодо взаємодії і управління командир взводу вказує сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дій по них; де розташовуються сусідні підрозділи, порядок підтримки з ними зв'язку; порядок користування радіо- і сигнальними засобами зв'язку, а командир взводу, який призначений черговим підрозділом, крім того, порядок спільних дій з підрозділами охорони щодо відбиття нападу наземного противника.

282. Під час організації безпосередньої охорони командир взводу призначає спостерігачів, вказує порядок спостереження за наземним і повітряним противником, місцевістю і повітрям, а також за сигналами командира роти.

283. Під час фортифікаційного обладнання місця розташування взводу в першу чергу обладнуються укриття (окопи) для бойових машин піхоти (бронетранспортерів, танків, автомобілів), при розташуванні взводу на напрямку ймовірних дій наземного противника — обладнуються інженерні загородження; в другу чергу - обладнуються бліндажі (сховища) для особового складу; надалі (при наявності часу інженерне обладнання районів удосконалюється).

284. Під час технічного обслуговування в першу чергу дозаправляються пальним і поповнюються боєприпасами техніка та озброєння, потім здійснюється технічне обслуговування, перевірка озброєння, механізмів і приладів, їх вивірка і регулювання, усунення виявлених несправностей.

285.Командир відділення (танка), одержавши завдання на розташування, перевіряє знання особовим складом порядку відбиття нападу наземного і повітряного противника, сигналів оповіщення, управління і взаємодії і порядку дій по них і особисто керує обладнанням місця для розміщення особового складу, окопу або укриття для бойової машини піхоти (бронетранспортера), танка, маскуванням і технічним обслуговуванням озброєння і бойової машини.

286. Під час розташуванні на місці взвод (відділення, танк) повинен знаходитися в постійній готовності до відбиття нападу наземного і повітряного противника, знищенню його диверсійно-розвідувальних груп.

 

СТОРОЖОВА ОХОРОНА

 

287. Сторожова охорона організується із завданням не допустити проникнення розвідки противника до підрозділів, які охороняються, вчасно знайти появу наземного противника, попередити про нього війська, які охороняються і у випадку нападу противника завзято обороняти займану позицію.

Сторожова охорона здійснюється сторожовими загонами. заставами, постами і секретами. У сторожовій охороні взвод може діяти в складі роти. призначеної в сторожову заставу, або як сторожову заставу від батальйону — сторожового загону. Відділення (танк) може діяти, як сторожовий пост від батальйону, при його розташуванні на місці, або від роти, яка діє в сторожовій заставі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.017 с.)