ВЗВОД У РОЗВІДУВАЛЬНОМУ ДОЗОРІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВЗВОД У РОЗВІДУВАЛЬНОМУ ДОЗОРІ 

202. Розвідувальний дозор — орган тактичної розвідки противника, який висилається з метою розвідки і місцевості у визначеному районі.

Механізованому взводу, призначеному в розвідувальний дозор, можуть придаватися спеціалісти артилерійської, інженерної, радіаційної, хімічної і біологічної розвідок із засобами ведення розвідки і пересування.

203. Розвідувальний дозор діє на відстані до 10 км від своїх підрозділів і виконує завдання спостереженням, розвідувальними засадами, нальотами, опитуванням місцевих жителів, допитом полонених і вивченням документів, озброєння і техніки противника.

Під час виконання завдання дозор діє в похідному або бойовому порядку.

Для огляду місцевості і місцевих предметів в напрямку руху дозору і при необхідності, в сторони висилаються дозорні відділення або піші дозорні. Віддалення дозорного відділення від головних сил дозору визначається можливістю спостереження за його діями і підтримки вогнем.

Під час ведення розвідки спостереженням всім складом дозору, а також при необхідності підтримки дій дозорного відділення дозор (основні сили дозору) розгортається в бойовий порядок. Інтервал між бойовими машинами піхоти (бронетранспортерами) в залежності від наявності часу, необхідного на розгортання в бойовий порядок, і місцевості може складати 200 м і більше.

204. Підготовка дій розвідувального дозору включає:

організацію дій (з'ясування завдання, оцінка обстановки, затвердження рішення, постановка завдань підлеглим, організація взаємодії, управління і всебічного забезпечення); безпосередню підготовку особового складу, озброєння і військової техніки взводу; здійснення контролю готовності до виконання поставленого завдання.

Командир взводу, одержавши бойове завдання, усвідомлює її, оцінює обстановку, приймає рішення, ставить завдання підлеглим, організує взаємодію і управління, бойове забезпечення, виконання заходів морально-психологічного, тилового і технічного забезпечення, після чого організує і у встановлений час доповідає про готовність до виконання поставленого завдання.

Під час з'ясування отриманого завдання командир взводу повинен зрозуміти мету майбутніх дій: напрямок (район), об'єкти розвідки; які розвідувальні відомості, і до якого терміну добути; порядок доповіді результатів розвідки і дій після виконання бойового завдання.

Під час оцінки противника він вивчає: його склад і ймовірний характер дій, можливе розташування об'єктів розвідки,

Під час оцінки місцевості він вивчає рельєф, прохідність, розташування населених пунктів, гідрографію та інші її елементи, які впливають на виконання завдання, і намічає по карті маршрут руху.

В рішенні на дії в розвідувальному дозорі командир взводу визначає: порядок і способи ведення розвідки; завдання дозорним відділенням і порядок їх дій; завдання особовому складу; які міри прийняти щодо омани противника; основні питання взаємодії; порядок і способи підтримки зв'язку всередині дозору.

В бойовому наказі командир взводу вказує:

в першому пункті — відомості про противника;

в другому пункті — напрямок (район, об'єкти) розвідки і завдання дозору;

в третьому пункті (після слова «наказую») - завдання щодо ведення розвідки;

в четвертому пункті — час готовності і початку ведення розвідки;

в п'ятому пункті — організацію управління; своє місце при виконанні завдання і заступника.

Під час постановки завдань щодо ведення розвідки командир взводу вказує:

всьому особовому складу — спосіб і напрямок (об'єкти) розвідки, порядок доповідей результатів дозорним відділенням (пішим дозорним) — склад, напрямок (об'єкти) розвідки, спосіб ведення розвідки, порядок доповідей результатів.

Під час організації взаємодії командир взводу повинен узгодити: дії відділень під час ведення розвідки спостереженням всім складом дозору, а також при вступі в бій: дії дозорних відділень (піших дозорів) і іншого складу дозору при розвідці противника, місцевості і місцевих предметів; підрозділів при поверненні в розташування своїх військ. До всього особового складу доводяться сигнали взаємодії і управління, пропуск, а при необхідності і відомості про сусідні і діючі попереду підрозділами розвідки, способи взаємного впізнання.

За наявності часу організується послідовне відпрацювання дій по завданнях, часу і місцю з практичним розіграшем основних епізодів по можливих варіантах дій в розвідці.

У вказівках щодо управління командир взводу додатково вказує: порядок і способи підтримки зв'язку всередині дозору, порядок і способи зв'язку з начальником, який вислав дозор, у випадку свого виходу з ладу.

205. Підготовка взводу до дій у розвідувальному дозорі крім звичайним питань включає проведення додаткових занять і тренувань по спеціальній підготовці; додаткові заходи щодо маскування бойової техніки, особистої зброї, обмундирування і спорядження; заходи морально-психологічного забезпечення, які спрямовані на забезпечення психологічної готовності особового складу дозору до ведення дій у відриві від головних сил.

Під час здійснення контролю готовності до виконання поставленого завдання командир взводу крім звичайних питань повинен перевірити знання особовим складом розвідувальних ознак озброєння і військової техніки, пунктів управління противника, інших об'єктів розвідки і їх дій, вміння працювати на засобах зв'язку і користатися встановленими сигналами управління і взаємодії.

206.В умовах, коли зустріч із противником не передбачається, дозор рухається як правило по дорозі з максимальною швидкістю. В районі можливої зустрічі з противником він переміщається приховано, як правило, поза дорогами, від одного зручного для спостереження місця до іншого.

Під час виявлення противника командир взводу негайно доповідає про це командиру, який вислав дозор, і в залежності від отриманих вказівок продовжує розвідку виявленого противника або виконує раніше поставлене завдання.

Розвідку і похідну охорону противника дозор обходить, проникаючи до його головних сил. У випадку раптової зустрічі з противником, коли неможливо ухилитися від бою, дозор відкриває вогонь, сміливо нападає на противника, використовуючи його замішання, захоплює полонених і продовжує виконувати поставлене завдання.

З метою захоплення полонених, документів, зразків озброєння і техніки противника дозор влаштовує розвідувальні засади, а для знищення його важливих об'єктів проводить нальоти.

207. В обороні в умовах відсутності безпосереднього зіткнення з противником дозор повинен вчасно знайти його місце розташування, склад, характер дій підрозділів, час і напрямок висування, місця розгортання, позиції елементів систем високоточної зброї та артилерії, місця розташування пунктів управління, других ешелонів, резервів і інших об'єктів.

208. В наступі дозор виявляє розташування його опорних пунктів, вогневих засобів, особливо протитанкових, наявність і характер фортифікаційних споруд і загороджень, в тому числі місця установки ядерних мін, визначає координати елементів систем високоточної зброї, вогневі позиції артилерії, місця розташування пунктів управління, райони розташування і напрямок висування других ешелонів (резервів), зони радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, райони руйнувань, пожеж і затоплень, шляхи їх обходу або напрямку подолання.

Під час розвідки противника, який відходить, дозор визначає напрямок його відходу, склад колон, позиції і рубежі, які підготовлені для оборони в глибині.

209.В зустрічному бою дозор встановлює склад і напрямок руху головних сил противника, місця в колонах засобів ядерного і хімічного нападу, елементів систем високоточної зброї, танків, вогневі позиції артилерії, місця розташування пунктів управління. У подальшому він виявляє склад і напрямок висування других ешелонів (резервів) противника.

210. Розвідка населеного пункту починається з огляду його околиці дозорним відділенням. До одержання від нього сигналу «Шлях вільний» дозор розташовується поза населеним пунктом приховано, знаходячись у готовності підтримати дозорне відділення вогнем. В населеному пункті особлива увага звертається на будинки, перехрестя, верхні поверхи будинків і інших місць, де можуть бути встановлені вогневі засоби противника. Наявність противника в населеному пункті може встановлюватися також опитуванням місцевих жителів.

При неможливості дій на машинах розвідувальні органи діють в пішому порядку. В цьому випадку машини просуваються по обидва боки вулиці за особовим складом, який спішився, в готовності підтримати його вогнем.

Під час огляду будинків, підвалів, горищ і інших приміщень розвідники діють, як правило, бойовими групами або в складі відділення, постійно підтримуючи один одного вогнем і гранатами.

211. Під час розвідки водної перешкоди дозор встановлює наявність, склад і характер дій противника на своєму і протилежному берегах, характер водної перешкоди і стан її заплави. Знайшовши противника на підступах до водної перешкоди, дозор обходить його або проникає до водної перешкоди через проміжки в його бойових порядках.

Вийшовши до водної перешкоди, дозор визначає її ширину, глибину, швидкість плину, стан заплави, дна і берегів, їх крутість, наявність загороджень на берегах і у воді, місця, зручні для форсування, наявність переправ і їх стан. Використовуючи не зайняті противником ділянки, дозор переправляється на протилежний берег і виявляє його опорні пункти, розташування вогневих засобів, наявність і характер загороджень. При неможливості переправитися на протилежний берег дозор веде розвідку противника, який обороняється на ньому, спостереженням зі свого берега.

212. Під час ведення бойових дійзимоюрозвідувальний дозор додатково встановлює: стан доріг, наявність і глибину сніжного покриву, тяжко прохідні ділянки місцевості і напрямки, на яких противник може діяти без попередньої прокладки (очищення від снігу) колонних шляхів. В зимових умовах при наявності значного сніжного покриву дозор може діяти в пішому порядку на лижах.

213. В лісі для огляду доріг (просік), які відходять у сторони від маршруту руху, висилаються додаткові дозорні відділення, які після виконання завдання приєднуються до головних сил. Розвідка починається з огляду поляни дозорним відділенням. До закінчення огляду дозор не входить в ліс, а розташовується поза ним, знаходячись у готовності підтримати дозорне відділення вогнем. В лісі дозор просувається, як правило, по дорозі або просіці по тіньовій її стороні на максимально можливій швидкості. Ділянка лісу (гаю) осторонь від напрямку руху дозору при необхідності оглядається дозорним відділенням. Особливо ретельно оглядаються узлісся лісу, поляни, входи в яри, лощини і виходи з них, гаті, дефіле, мости, вершини дерев і інших місць, де найбільш ймовірні засади противника. Поляни, які зустрічаються на маршруті руху, обходяться або швидко долаються.

 

214. В горах розвідувальний дозор, як правило, просувається уздовж доріг, долин, хребтів і веде розвідку послідовним оглядом командних висот і спостереженням з них, зосереджуючи зусилля на розвідці перевалів, тіснин, переправ, вузлів доріг. Дороги, стежки та ущелини, які відходять від напрямку руху, проглядаються командиром взводу з вигідних для спостереження пунктів, або для їх огляду висилаються дозорні відділення, Особлива увага при цьому звертається на місця, де можливе обладнання противником засад і різних загороджень. На важкодоступних напрямках вони висилаються в пішому порядку.

215. Повернення бойового розвідувального дозору в розташування своїх військ здійснюється, як правило, зворотним переходом лінії фронту в призначеному місці під керівництвом начальника штабу батальйону.

Після виконання завдань розвідки дозор виходить в район збору, де організується розвідка спостереженням і безпосередня охорона, перевіряється наявність особового складу та озброєння, надається медична допомога пораненим.

Командир уточнює ділянку подолання лінії фронту і порядок взаємодії з командиром діючого на цій ділянці підрозділу, намічає основний і запасний маршрути руху до ділянки і безпосереднього переходу лінії фронту.

Після повернення в розташування своїх військ командир бойового розвідувального дозору організує відновлення боєздатності підрозділу і складає звіт за результатами виконання завдань у розвідці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)