Рухи площини. Властивості рухівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рухи площини. Властивості рухів 

Перетворення площини зберігає відстані, якщо відстань між будь-якими двома точками А і В площини рівна відстані між їхніми образами А¢ і В¢, тобто .

Перетворення площини, яке зберігає відстані, називається рухом.

Найбільш простим прикладом руху є тотожне перетворення площини, тобто перетворення, при якому кожна точка площини переходить в себе.

Приведемо ще один приклад руху.

Розглянемо на площині вектор . Кожній точці М площини поставимо у відповідність точку М¢ так, щоб = . Ми отримаємо деяке відображення ƒ: ® , яке є перетворенням площини . Воно називається паралельним перенесенням на вектор . Якщо = , то паралельне перенесення – тотожне перетворення.

Доведемо, що паралельне перенесення є рухом.

Нехай М1 і М2- дві точки площини (рис. 1), а М1¢ і М2¢ – їх образи. Потрібно показати, що .

За означенням паралельного перенесення: – паралелограм, тому .

Отже, паралельне перенесення – рух площини.

Впорядковану трійку точок A, B, C площини, які не лежать на одній прямій називають репером.

Позначають:

Точку A називають початком, а B і C – вершинами.

Якщо – довільний, то репер називається афінним(рис.2).

Якщо , і , то репер називають ортонормованим.

Фактично репер – це система координат, де А – початок, а В і С кінці базисних векторів.

Очевидно, що при рухові репер переходить в репер, причому ортонормований репер переходить в ортонормований репер (так як переходить у рівний йому трикутник ).

Теорема 2. Нехай два довільні ортонормовані репери площини. Тоді існує єдиний рух, який переводить , причому будь-яка точка М з даними координатами в репері переходить в точку з такими ж координатами в репері .

Доведення.

Доведемо спочатку, що такий рух існує.

Задамо відображення так щоб будь-якій точці М в репері R відповідала точка з такими ж координатами в репері : .

При цьому відображенні маємо:

,

,

.

Таке відображення буде взаємно-однозначним, тобто є перетворенням площини.

Покажемо, що зберігає відстані між точками, тобто є рухом. Розглянемо точки і . Тоді

,

,

і . Отже, , тобто є рухом.

Покажемо, що єдиний рух площини, який переводить і зберігає координати точок.

Припустимо, що існує ще один рух такий, що задовольняє умову теореми. Але тоді на площині існує така точка М, що її образ при рухові f не співпадає з її образом при рухові g.

Так як , і , то

, тобто точка рівновіддалена від точок і .

Аналогічно , і

, отже точка рівновіддалена від точок і і , , то

, отже, точка рівновіддалена від точок і .

Таким чином точки , і належать серединному перпендикуляру відрізка , отже, вони лежать на одній прямій, чого бути не може, так як ( , , ) – репер. Отже, припущення не вірне і існує єдиний рух f, який задовольняє умову теореми.

Зупинимося на властивостях руху.

1. Рух переводить пряму у пряму, причому паралельні прямі в паралельні прямі.

Доведення.

Розглянемо ортонормований репер і його образ після руху . Нехай пряма l в репері R має рівняння . Тоді, згідно теореми 2, образ цієї прямої в репері визначається таким же рівнянням (як множина образів всіх точок прямої l) отже, є прямою.

Очевидно, що пряма в репері R має рівняння . При рухові вона перейде в пряму з таким же рівнянням в репері отже, .

2. Рух зберігає просте відношення трьох точок.

Доведення.

Нагадаємо, що простим відношенням трьох точок, які лежать на одній прямій (рис.3) називають таке число

Нехай в репері R три довільні точки А, В, С прямої мають координати: , , .

Тоді координати точки С обчислюються за формулами :

, .

Нехай репер – образ репера при русі. Тоді точки , і мають такі ж координати як і точки А, В, С, а отже вони пов’язані такими ж формулами, тобто точка ділить відрізок в тому ж відношенні .

Як наслідок, середина відрізка переходить в середину відрізка.

З попереднього легко отримати:

3. Рух зберігає поняття „лежати між”.

4.Рух переводить півплощину з границею l в півплощину з границею , де – образ прямої l.

5. Рух переводить промінь в промінь.

6. Рух переводить кут в рівний йому кут (так як переводить трикутник в рівний йому трикутник).

Отже, перпендикулярні прямі при русі переходять в перпендикулярні прямі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)