Календарний графік проходження практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Календарний графік проходження практикиЗВІТ

про проходження переддипломноїпрактики

студентом 3 курсу

спеціальність право

Хоменка Ігоря Миколайовича

 

 

Керівник:

Кузнецова Марина Юріївна

 

 

Суми - 2014

 

Зміст

1. Звіт виробничої практики.

2. Щоденник практики .

3. Зміст матеріалів виробничої практики.

4. Характеристика.

5. Матеріали виробничої практики .

 

1.Звіт виробничої практики

Виробнича практика є однією з невід`ємних частин навчального процесу студента. Вона відіграє провідну роль у процесу закріплення студентом тих теоретичних знань, які він здобув у ході навчання та допомагає в майбутньому стати йому більш кваліфікованим спеціалістом, адже сучасному ринку потрібні молоді, досвідчені, висококваліфіковані фахівці, які добре зможуть виконувати свою роботу, добре орієнтуватись у проблемах сьогодення, що виникають у правовому полі у зв’язку з недосконалістю законодавства, законодавчих прогалин, що не залежить від нас, проте роблять роботу юриста не лише важливою, але й більш потрібною.

1.Строк проходження практики з 26.05. по 21.06. 2014 року.

2. Проходження практики в Координаційній раді молодих юристів

при Головному управлінні юстиції у Сумській області.

3. Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному управлінні юстиції у Сумській області (далі – головне управління юстиції), який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також положенням «Про Координаційну раду молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області»

Основними завданнями Координаційної ради є:

- надання пропозицій головному управлінню юстиції щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі - студенти);

- здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;

- залучення молодих юристів до нормотворчих процесів.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

- організовує конференції, «круглі столи», форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

- розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;

- сприяє участі молодих юристів та студентів у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів, у тому числі у сферах освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

- сприяє участі молодих юристів та студентів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;

- аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;

- вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;

- організовує форуми, конференції, «круглі столи» щодо стану підготовки юридичних кадрів;

- залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

- надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;

- підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;

- налагоджує за підтримки головного управління юстиції співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;

- спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;

- підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;

- підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;

- сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях.

До складу Координаційної ради можуть входити представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік, а також територіальних органів виконавчої влади (далі - члени Координаційної ради).

4. Керівником практики були створені всі необхідні умови для застосування на практиці набутих теоретичних знань і практичних вмінь. Базою практики було надано мені робоче місце. Для повноцінного виконання завдань можливості доступу до мережі інтернет, вивчення документації для успішного засвоєння і виконання індивідуальних завдань.

5. За період проходження практики я закріпив знання таких законів України:ЗУ «Про громадські об'єднання», ЗУ «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні», ЗУ «Про амністію», ЗУ «Про міліцію», ЗУ «Про виконавче провадження», ЗУ «Про державну виконавчу службу».

6. Під час проходження практики в КРМЮ я був присутній на Спостережній комісії(з питань амністії та умовно дострокового звільнення), також був присутнім на впізнанні підозрюваних у скоєнні злочину в Сумському міському відділі УМВС України в Сумській області. Також я читав лекції в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 7 на тему : «Цивільна відповідальність неповнолітніх» та лекція в школі №10 м. Суми на тему: «Сфера застосування МГП».

За час проходження практики в ДВС мною були розглянуті виконавчі провадження що велися державними виконавцями. Після завершення виконавчого провадження справа передавалася мені для подальшого заведення корок на виконавче провадження та формування у хронологічному порядку.

Під час проходження практики в Зарічному районному відділі міліції я був присутнім на рейдові з продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім.

7. За час проходження практики було виконано великий об'єм роботи. Завдання були різноманітні: Вивчення змін до КВК;пошук документів які необхідні для УДЗ, порядок їх подачі; через які комісії проводиться амністія; підготовка лекцій, складання статутів громадський організацій.

8. Труднощів під час проходження виробничої практики не виникало, усі питання які виникали були роз’яснені керівником практики та його заступниками.

9. Під час виробничої практики я дізнався про багато нюансів пов`язаних з із здійсненням діяльності КРМЮ. На мою думку потрібно залучати якомога більше студентів для проходження практик, співпрацювати з більшою кількістю баз виробничих практик.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра правового забезпечення АПК

 

 

ЩОДЕННИК

Виробничої правової практики

 

Студента Хоменка Ігоря Миколайовича

Групи ЮРМ 1101-2 юридичного факультету

Спеціальність «право»

 

 

Місце проходження практики

Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ _________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ___________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Подання

Подання

Суддя Н.Г.Прокудіна

 

Справа № 591/2937/14-кПровадження № 1-кп/591/236/14

 

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

 

20 травня 2014 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого в особі судді - КЛИМЕНКО А.Я.

при секретарі - Сотник К.Ю.

з участю прокурора - Петренко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми кримінальне провадження №12014200440001820 відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. м. Суми, гром. України, українця, з повною середньою освітою, військовозобов'язаного, розлученого, має сина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, проживає та зареєстрований АДРЕСА_1

раніше судимого:

1) 24.09.2010 року Зарічним районним судом м. Суми за ч.1 ст. 164, 75 КК України до 1 року обмеження волі, звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік;

2) 24.01.2012 року Зарічним районним судом м. Суми за ч. 1 ст. 129, ч.1 ст. 125, ч.1ст. 70 КК України до 1 року 2 місяців обмеження волі;

3) 15.05.2012 року Зарічним районним судом м. Суми за ч.2 ст. 164, ст. 71 КК України до 2 років 1 місяця обмеження волі;

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.

 

Начальнику відділу

державної виконавчої служби

управління юстиції

в Сумській обл.

Пятниці С.М

Калюжної Вікторії Сергіївни

Яка проживає за адресою

М.Суми вул. Харківська 123, кВ. 447

 

 

Заява

 

Прошу вас прийняти на виконання рішення суду №65677 від 15 травня 2013 року, виданої Зарічним районним судом про стягнення з Капліна Дмитра Олександровича на нашу користь аліментів з 01.01.2012року на утримання дитини щомісячно по 400 грн.

Прошу кошти перерахувати за реквізитами Приват Банк р/р 26525652254562 код, МФО 3099022

 

 

03.06.2013

ЗВІТ

про проходження переддипломноїпрактики

студентом 3 курсу

спеціальність право

Хоменка Ігоря Миколайовича

 

 

Керівник:

Кузнецова Марина Юріївна

 

 

Суми - 2014

 

Зміст

1. Звіт виробничої практики.

2. Щоденник практики .

3. Зміст матеріалів виробничої практики.

4. Характеристика.

5. Матеріали виробничої практики .

 

1.Звіт виробничої практики

Виробнича практика є однією з невід`ємних частин навчального процесу студента. Вона відіграє провідну роль у процесу закріплення студентом тих теоретичних знань, які він здобув у ході навчання та допомагає в майбутньому стати йому більш кваліфікованим спеціалістом, адже сучасному ринку потрібні молоді, досвідчені, висококваліфіковані фахівці, які добре зможуть виконувати свою роботу, добре орієнтуватись у проблемах сьогодення, що виникають у правовому полі у зв’язку з недосконалістю законодавства, законодавчих прогалин, що не залежить від нас, проте роблять роботу юриста не лише важливою, але й більш потрібною.

1.Строк проходження практики з 26.05. по 21.06. 2014 року.

2. Проходження практики в Координаційній раді молодих юристів

при Головному управлінні юстиції у Сумській області.

3. Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Головному управлінні юстиції у Сумській області (далі – головне управління юстиції), який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності, пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих правників до нормотворчих процесів, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також положенням «Про Координаційну раду молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області»

Основними завданнями Координаційної ради є:

- надання пропозицій головному управлінню юстиції щодо вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного процесу, теоретичної і практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «правознавство» (далі - студенти);

- здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;

- залучення молодих юристів до нормотворчих процесів.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- сприяє організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді, зокрема дітей, що потребують особливої допомоги, перебувають у спеціальних виховних установах, знаходяться у кризових центрах для жертв насильства в сім’ї, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо;

- організовує конференції, «круглі столи», форуми, семінари, тренінги, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня правових знань громадян;

- розробляє та поширює правоосвітні методичні матеріали: посібники, буклети, пам’ятки тощо;

- сприяє участі молодих юристів та студентів у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів, у тому числі у сферах освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді;

- сприяє участі молодих юристів та студентів в обговоренні проектів нормативно-правових актів для підготовки відповідних висновків та пропозицій;

- аналізує стан підготовки юридичних кадрів вищими навчальними закладами, а також існуючий міжнародний досвід цієї роботи;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах;

- вивчає та поширює позитивний досвід організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах;

- організовує форуми, конференції, «круглі столи» щодо стану підготовки юридичних кадрів;

- залучає студентську молодь до обговорення питань розвитку професії юриста;

- надає пропозиції органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам, організаціям щодо проходження стажування молодих юристів на державній службі та за фахом;

- підтримує в межах своєї компетенції дослідницьку та наукову роботу молодих юристів у сфері національного, порівняльного та міжнародного права;

- налагоджує за підтримки головного управління юстиції співпрацю з юридичними навчальними закладами, громадськими інституціями та організаціями;

- спрямовує зусилля на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;

- підтримує ініціативу розширення мережі юридичних клінік при вищих навчальних закладах юридичного спрямування як базових структур для проходження курсів з практичного права;

- підтримує ініціативу створення постійно діючих правових студентських диспут-клубів під егідою Координаційної ради;

- сприяє працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в центральних та місцевих органах виконавчої влади, державних підприємствах, установах, організаціях.

До складу Координаційної ради можуть входити представники об’єднань молодих юристів та об’єднань студентів, молоді юристи-науковці і практики, викладачі права, студенти, співробітники юридичних клінік, а також територіальних органів виконавчої влади (далі - члени Координаційної ради).

4. Керівником практики були створені всі необхідні умови для застосування на практиці набутих теоретичних знань і практичних вмінь. Базою практики було надано мені робоче місце. Для повноцінного виконання завдань можливості доступу до мережі інтернет, вивчення документації для успішного засвоєння і виконання індивідуальних завдань.

5. За період проходження практики я закріпив знання таких законів України:ЗУ «Про громадські об'єднання», ЗУ «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні», ЗУ «Про амністію», ЗУ «Про міліцію», ЗУ «Про виконавче провадження», ЗУ «Про державну виконавчу службу».

6. Під час проходження практики в КРМЮ я був присутній на Спостережній комісії(з питань амністії та умовно дострокового звільнення), також був присутнім на впізнанні підозрюваних у скоєнні злочину в Сумському міському відділі УМВС України в Сумській області. Також я читав лекції в Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 7 на тему : «Цивільна відповідальність неповнолітніх» та лекція в школі №10 м. Суми на тему: «Сфера застосування МГП».

За час проходження практики в ДВС мною були розглянуті виконавчі провадження що велися державними виконавцями. Після завершення виконавчого провадження справа передавалася мені для подальшого заведення корок на виконавче провадження та формування у хронологічному порядку.

Під час проходження практики в Зарічному районному відділі міліції я був присутнім на рейдові з продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім.

7. За час проходження практики було виконано великий об'єм роботи. Завдання були різноманітні: Вивчення змін до КВК;пошук документів які необхідні для УДЗ, порядок їх подачі; через які комісії проводиться амністія; підготовка лекцій, складання статутів громадський організацій.

8. Труднощів під час проходження виробничої практики не виникало, усі питання які виникали були роз’яснені керівником практики та його заступниками.

9. Під час виробничої практики я дізнався про багато нюансів пов`язаних з із здійсненням діяльності КРМЮ. На мою думку потрібно залучати якомога більше студентів для проходження практик, співпрацювати з більшою кількістю баз виробничих практик.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра правового забезпечення АПК

 

 

ЩОДЕННИК

Виробничої правової практики

 

Студента Хоменка Ігоря Миколайовича

Групи ЮРМ 1101-2 юридичного факультету

Спеціальність «право»

 

 

Місце проходження практики

Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ _________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ___________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п Назви робіт Термін виконання Відмітки про виконання  
 
Знайомство з представниками та головою КРМЮ, знайомство з нормативно правовою базою на основі, якої здійснюється діяльність ради. 26.05.2014    
Підготовка до проведення лк в школі. Опрацювання нормативно правових документів якими регулюється: дозволений/заборонений цукор в місцях позбавлення волі. Опрацювання змін до КВК стосовно використання мережі інтернет та мобільних телефонів. 27.05.2014    
Проведення лекції в сумській спеціалізованій школі №7 на тему: «Цивільна відповідальність неповнолітніх». Присутність на засіданні спостережної комісії з питань УДО. Опрацювання юридичної практики стосовно символів України. 28.05.2014    
Участь в засіданні круглого столу в СНАУ на тему: «Символіка Червоного Хреста». Присутність на засіданні спостережній комісії з питань амністії. Написання листа до ДПТСу. 29.05.2014    
Присутність на розгляді цивільної та кримінальної справи в Зарічному р/суді м.Суми. Опрацювання документів які необхідні для умовно дострокового звільнення . Ознайомлення з основними правовими засадами в роботі Реєстраційної служби. 30.05.2014    
Проведення лк в школі №10 м.Суми з МГП на тему: «Роль і місце МГП». Був присутній на проведенні слідчим слідчих дій Сумському міському відділі УМВС України в Сумській області(впізнання підозрюваних). 02.06.2014    
Ознайомлення з нормативно правовою базою якою регулюється основні засади діяльності органів внутрішніх справ. Розробка статуту громадської організації «ЮРМ». 03.06.2014    
Були учасниками проведення Зарічним райвідділом міліції м.Суми рейду з продажу алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім 04.06.2014    
Заповн повести , розносили 05.06.2014    
  06.06.2014    
    09.06.2014    
       
       
  Ознайомився з основними принципами роботи ДВС, з основними засадами діяльності відділу та обов’язками працівників, зі змістом інструкції з діловодства. 12.06.2014    
  Здобув практичні вміння щодо оформлення викликів державного виконавця. Був присутнім при здійсненні державним виконавцем реєстрації виконавчих проваджень. Допомагав при формуванні виконавчих проваджень із зазначенням відміток про їх виконання. 13.06.2014    
  Брав участь у процесі опису і арешту майна боржника, ознайомлювався з документами щодо виконання судових рішень. Здійснював реєстрацію виконавчих проваджень. Ознайомився із складанням актів опису і арешту майна боржника. 16.06.2014    
  Розробка етичного кодексу по контролю та охороні здоров`я. Оформлення звіту про проходження практики. 17.06.2014    
  Був присутнім при здійсненні державним виконавцем реєстрації виконавчих проваджень в відділу примусового виконання рішень Управління ДВС в Сумській обл. головного управління Юстиції. 18.06.2014    
    19.06.2014    
  Оформлення звіту про проходження практики. 20.06.2014    
  Надання документів на підписання керівнику практики від бази практики. 21.06.2014    

Керівники практики:

від СНАУ ________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ________________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

Матеріали практики

Опис документів(додатків) до щоденнику про проходження практики .

1. Подання про зміну способу та порядку виконання рішення.

2. Витяг із Кримінально виконавчого кодексу.

3. Витяг із статуту Громадської організації «ЮРМ».

4. Витяг з статуту «Союзу Православних Юристів».

5. Постанова про стягнення з боржника виконавчого збору.

6. Постанова Про відкриття виконавчого провадження.

7. Подання про зміну способу та порядку виконання рішення.

8. Ухвала про відкриття провадження

9. Вирок суду.

10. Заява про прийняття на виконавче провадження постанови суду.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)