Про результати спостереження за особою (річчю або місцем)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про результати спостереження за особою (річчю або місцем) 

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

на підставі ухвали (постанови) __________________________________________ про спостереження за особою від «____» _____________ 20___ року, з дотриманням вимог ст. 104-107, 252, 268 КПК України, за участю ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

із застосуванням _____________________________________________________

____________________________________________________________________

(відомості про технічні засоби фіксації та носії інформації)

провів спостереження за _______________________________________________

____________________________________________________________________

(зазначаються відомості про об’єкт спостереження, його характеристики)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Встановлено:

____________________________________________________________________

(викладаються відомості про хід спостереження за особою, річчю або місцем)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

До протоколу додається _______________________________________________

____________________________________________________________________

(відомості про носії інформації, їх упакування)

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: ____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________(слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 


ПРОТОКОЛ

Про результати аудіо-, відеоконтролю місця (за особою)

 

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

на підставі ухвали ____________________________________________________ про аудіо-, відеоконтроль місця від «___» ______________ 20__ року, з дотриманням вимог ст. 104-107, 252, 258, 260, 270 КПК України, за участю ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

із застосуванням _____________________________________________________

____________________________________________________________________

(відомості про технічні засоби фіксації та носії інформації)

провів аудіо-, відеоконтроль місця за адресою ____________________________

____________________________________________________________________

у період з «___» _________ по «___» __________ 20__ року.

 

Встановлено:

____________________________________________________________________

(що, в якому місці, в який час)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

До протоколу додається _________________________________________

____________________________________________________________________

(відомості про носії інформації, їх упакування)

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Про результати контролю за вчиненням злочину

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Початок: ___ год. ___ хв.

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

на підставі ухвали (постанови) __________________________________________ про _______________________________________________________________

(зазначається форма контролю за вчиненням злочину)

від «__» ____________ 20__ року, з дотриманням вимог статей 104, 246, 271 КПК України, за участю: ______________________________________________ ____________________________________________________________________

(вказуються особи, які присутні під час проведення процесуальної дії)

____________________________________________________________________

 

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 104, 252 КПК України в ході процесуальної дії застосовується ________________________________________

(інформація про застосування технічних засобів фіксації, характеристики

____________________________________________________________________

технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при

____________________________________________________________________

проведенні процесуальної дії)

____________________________________________________________________

 

склав даний протокол про те, що_________________________________________ _______________________________________________________________________

(зазначаються відомості про хід та результати:

_______________________________________________________________________ контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки

_______________________________________________________________________

спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації: ________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПОСТАНОВА

Про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

 

Місто (село)________________«___»________20 ___ року

 

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

 

____________________________________________________________________(обґрунтування прийнятої постанови, у тому числі обґрунтування неможливості отримання відомостей

____________________________________________________________________

про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб;

____________________________________________________________________ відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія;

__________________________________________________________________

обґрунтування меж спеціального завдання; використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів)

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 246, 250, 251, 272 КПК України, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Визнати необхідним виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації у період з «____» _____ 20__ рік по «____» _________20 ___ рік з метою отримання_____

(зазначення початку, тривалості і мети негласної слідчої (розшукової) дії)

 

2. Копію постанови для виконання спеціального завдання направити__________________________________________________________

________________________________________________________________

(відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу (розшукову) дію)

 

3. Для виконання спеціального завдання ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали особи, яка виконує спеціальне завдання) можуть бути використані)

можуть бути використані ______________________________________________

(найменування спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів)

 

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник ________________________________________________________(найменування органудосудового розслідування, підпис,прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

 


 

Начальнику ____________________________________ (найменування оперативного підрозділу) ____________________________________ (прізвище, ініціали)  

ДОРУЧЕННЯ

Про проведення слідчих (розшукових) дій

(негласних слідчих (розшукових) дій))у порядку ст. 40 КПК України

 

У провадженні _________________________________________________

____________________________________________________________________

(найменування органу досудового розслідування)

перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення)

 

Досудовим розслідуванням встановлено_____________________________

(стисло викладається фабула кримінального провадженнята встановлені

__________________________________________________________________

фактичні дані, які є підставою для надання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій

__________________________________________________________________

негласних слідчих (розшукових) дій))

 

Ураховуючи викладене,керуючись ст. 40, 41 КПК України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Доручити ________________________________________проведення

(вказуєтьсяоперативний підрозділ, на який покладається виконання доручення)

__________________________________________________________________

(зазначається які слідчі (розшукові) дії чи негласні слідчі (розшукові) дії)необхідно провести)

 

2. Мотивовану відповідь разом з матеріалами, які отримані під час виконання доручення направити до _________________________________ у ____ денний термін.

 

 

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

 


П О С Т А Н О В А

Про проведення процесуальних дій на іншій території

місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________ (зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

____________________________________________________________________

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування, у тому числі:

____________________________________________________________________

причини, з яких виникла необхідність у проведенні

____________________________________________________________________

низки слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на

__________________________________________________________________________________________________________

території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого

____________________________________________________________________

органу досудового розслідування)

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Доручити___________________________ у кримінальному провадженні

(найменування органу досудового розслідування, адреса)

№________провести___________________________________________________

(перелік слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; які обставини

____________________________________________________________________

необхідно дослідити (з’ясувати питання) під час проведення кожної із них тощо.

 

2. Отримані матеріали прошу направити до ___________________________

(найменування органу досудового розслідування, адреса)

до «____» _________201__ року.

 

3. Указана постанова є обов’язковою для виконання.

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПОСТАНОВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.01 с.)