Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочинуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочинуМісто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

 

«___» _________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин, ____________________________________________________________________,

(місце затримання)

у присутності осіб:

____________________________________________________________________

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)

____________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються____________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

____________________________________________________________________

 

відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затримав особу, підозрювануувчиненні злочину __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, місце і дата народження, громадянство, сімейний стан, місце роботи, посада,

____________________________________________________________________

відомості про судимість)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Підстави затримання:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.

(необхідне підкреслити)

____________________________________________________________________

(навести конкретні факти й відомості)

____________________________________________________________________

Затриманому __________________________________________________

(прізвище, ініціали)

згідно з ч. 4 ст. 208 КПК України повідомлено зрозумілою для нього (неї) мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він (вона) підозрюється, а також роз’яснено, що він (вона) має право:отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором) про своє затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України та інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування повідомлено про затримання неповнолітньої особи

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

____________________________________________________________________

(час, дата та спосіб повідомлення)

 

Представнику розвідувального органу України

____________________________________________________________________

(назва органу, прізвище, ім’я, по батькові)

повідомлено про затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

при виконанні ним службових обов'язків _________________________________

____________________________________________________________________

(час, дата та спосіб повідомлення)

 

Органу (установі), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги повідомлено про затримання

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

 

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 42 КПК України затриманому

____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

роз’яснено, що він має право:

1). знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2). бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;

3). на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4). не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5). давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6). вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7). у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України;

8). збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9). брати участь у проведенні процесуальних дій;

10). під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11). застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12). заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13). заявляти відводи;

14). ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України;

15). одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16). оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

17). вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилась;

18). користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Згідно з ч. 7 ст. 42 КПК України затриманий

____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

зобов’язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2). виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3). підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

 

Ознайомившись з підставами затримання та правами і обов’язками затриманого, підозрюваний ____________________________________________

(прізвище, ініціали)

пояснив: ____________________________________________________________

(клопотання, заяви чи скарги затриманого, підпис затриманого)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Слідчий ____________________________________________ на підставі

(прізвище, ініціали)

ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих:

1) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)

____________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)

____________________________________________________________________;

здійснив обшук затриманої особи _______________________________________,

(прізвище, ініціали)

під час якого було виявлено та вилучено: ___________________________

________________________________________________________________________________

(вказується перелік вилучених предметів, речей, документів і цінностей з описом їх індивідуальних ознак,________________________________________________________________________________

а при необхідності – місце та інші обставини їх вилучення)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Зауваження і доповнення до протоколу: _____________________________ ____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлені поняті, яким у відповідності з вимогами ст. 66 КПК України роз’яснено обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

1). ____________________________ ________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

2). ____________________________ ________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

 

У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Така особа пояснила, що:

____________________________________________________________________

(пояснення, підпис)

_______________________________________________________________________________

 

Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): _______________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

Поняті (у випадку відсутності захисника): 1._______________________

 

2. ______________________

У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою:

 

___________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали затриманої особи)

 

Протокол склав:

 

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

 

 

Копію протоколу отримав:

___________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали затриманої особи)

 


ПРОТОКОЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)