Про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

 

Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 253 КПК України, повідомляю, що в ході розслідування кримінального провадження __________________________,

(найменування)

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________________ від «____» ____________ 20 __ року, були проведені ______________________

____________________________________________________________________

(зазначаються відомості про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, їх результати)

__________________________________________________________________, внаслідок чого тимчасово були обмежені Ваші конституційні права.

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

«____» ___________ 20___ року

 


ПРОТОКОЛ

Огляду і виїмки кореспонденції

 

місто (село)____________ “___” __________ 20_ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

________________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

в приміщенні установи зв’язку ____________________________________________ на підставі ухвали голови _______________________________________________ апеляційного суду про накладення арешту на кореспонденцію від “__” ____________ 20__ року, за участю представника установи зв’язку, якій доручено здійснювати контроль і затримувати кореспонденцію:

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ та спеціаліста (за необхідності):

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

в присутності ______________________________________________________ ________________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

________________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ________________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

____________________________________________________________________

з додержанням вимог ст.ст. 104, 261, 262 КПК України провів огляд і виїмку кореспонденції ________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Оглядом встановлено:

________________________________________________________________________ (вказати яка саме кореспонденція була оглянута, що з неї вилучено і що повинно бути доставлено ________________________________________________________________________

адресату, або тимчасово затримано, з яких відправлень знято копії чи отримано зразки; відомості про

_______________________________________________________________________

нанесення на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю,

______________________________________________________________________________________________________

заміну речей і речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх безпечні аналоги)

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 


ПРОТОКОЛ

Про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

на підставі ухвали (постанови) __________________________________________ про дозвіл на втручання у приватне спілкування від «__» ____________ 20__ року, з дотриманням вимог статей 104, 246, 258, 263, 264, 265 КПК України, за участю:______________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(вказуються особи, які присутні під час проведення процесуальної дії)

____________________________________________________________________

 

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 104, 252 КПК України в ході процесуальної дії застосовується ________________________________________

(інформація про застосування технічних засобів фіксації, характеристики

____________________________________________________________________

технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при

____________________________________________________________________

проведенні процесуальної дії; ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента

____________________________________________________________________

спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися

____________________________________________________________________

втручання у приватне спілкування)

____________________________________________________________________

 

У ході процесуальної дії встановлено:

_______________________________________________________________________

(зміст інформації, що передається особами через транспортні телекомунікаційні мережі,

_______________________________________________________________________________________ з яких здійснюється зняття інформації)

_______________________________________________________________________(зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з електронних інформаційних систем

_______________________________________________________________________або їх частин, фіксується на відповідному носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов'язана

_______________________________________________________________________забезпечити обробку, збереження або передання інформації)

_______________________________________________________________________

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: ____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів

 

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

_______________ у приміщенні ________________________________________

____________________________________________________________________ з дотриманням вимог ст. ст. 104, 106, 266 КПК України за участю

____________________________________________________________________

(вказуються особи, які присутні під час проведення процесуальної дії, їх прізвища,

____________________________________________________________________ ініціали, дата народження, місце проживання)

досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів _______

____________________________________________________________________ (характеристики технічних засобів фіксації та первинних носіїв інформації,

____________________________________________________________________ за допомогою яких проводилася

____________________________________________________________________

негласна слідча (розшукова) дія)

Спеціалісту ________________________ роз’яснені його права, обов’язки та відповідальність, передбачені ст. ст. 71, 72, 222 КПК України.

____________________

(підпис спеціаліста)

Відомості, що мають значення для досудового розслідування:

____________________________________________________________________ (в протоколі відтворюється відповідна частина інформації, ____________________________________________________________________ що має значення для досудового розслідування та судового розгляду)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: ____________________________________________________________________

___(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 


ПРОТОКОЛ

Про обстеження публічно недоступних місць,

Житла чи іншого володіння особи

 

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

в приміщенні установи ________________________________________________

за участю ____________________________________________________________

(вказуються особи, які присутні під час проведення процесуальної дії)

____________________________________________________________________на підстави ухвали судді _______________________________________________

(назва відповідного суду)

від «___» _______ 20 __ року.

 

здійснив негласне обстеження _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується предмет обстеження: належність, адреса)

шляхом таємного проникнення до нього, з метою___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(вказується мета обстеження, передбачена ч. 1 ст. 267 КПК України)

про що, керуючись ст. ст. 104, 106, 267 КПК України, склав цей протокол.

 

При здійсненні обстеження застосовуються технічні засоби: ____________

____________________________________________________________________ (характеристики технічних засобів фіксації та первинних носіїв інформації,

____________________________________________________________________ за допомогою яких проводилася

____________________________________________________________________

негласна слідча (розшукова) дія)

У ході обстеження установлено:

____________________________________________________________________ (що встановлено під час обстеження та що вилучено)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Про результати проведення установлення місцезнаходження

Радіоелектронного засобу

 

Місто (село)________________ «___»________20__ року

 

Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

на підставі ухвали (постанови) ___________________________________________ про установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від «__» ____________ 20__ року, з дотриманням вимог ст. 104-107, 252, 268 КПК України, за участю ____________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище)

____________________________________________________________________

провів установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільного терміналу) з абонентським номером _________________ оператора мобільного зв’язку _____________________________________________________________.

 

У результаті встановлено:

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів:__________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 


ПРОТОКОЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.056 с.)