Попередження про недопустимість розголошення відомостейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попередження про недопустимість розголошення відомостейДосудового розслідування

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

у приміщенні_______________________________________________________________________

за участю:

 

1.___________________________________________________________________________________________________

(процесуальний статус особи, прізвище, ім’я по батькові, дата народження, місце проживання)

_____________________________________________________________________________________________________ , якому роз’яснено права та обов’язки, передбачені ст. ст. __________КПК України, а саме:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________________________________

(процесуальний статус особи, прізвище, ім’я по батькові, дата народження, місце проживання)

_____________________________________________________________________________________________________ , якому роз’яснено права та обов’язки, передбачені ст. ст. __________КПК України, а саме:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

та яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: ________________________________________________

________________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ________________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

________________________________________________________________________,

керуючись вимогами ч. 2 ст. 222 КПК України попередив ___________________________

(процесуальний статус особи)

у кримінальному провадженні №________ ___________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, дата народження, місце проживання)

про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, які стали йому відомі у зв’язку з:____________________________________________________________.

(зазначити обставини, при яких особі стали відомі відомості досудового розслідування)

При цьому, ______________________________ознайомлено та роз’яснено зміст: (процесуальний статус, прізвище, ініціали)

«Статті 222 КПК України. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Статті 387 КК України. Розголошення даних досудового слідства або дізнання

1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання чи досудове слідство, даних досудового слідства чи дізнання особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»

Також __________________________________________________ попереджено

(процесуальний статус, прізвище, ініціали)

про кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України у разі розголошення відомих йому відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №_______ без дозволу слідчого або прокурора.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________

(підпис)

 

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 105 КПК України до протоколу долучається:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Додатки упаковані відповідно до вимог ч. 3 ст. 105 КПК України та будуть зберігатися______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

З протоколом ознайомлені: ____________________________________________

________________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


 

______________________________

(посада, найменування органу, прізвище,

______________________________

ініціали посадової особи)

 

______________________________

(процесуальний статус,

______________________________

прізвище, ініціали особи,

______________________________

адреса, телефон,

______________________________

відомості про паспорт, інший документ,

______________________________що посвідчує особу)

КЛОПОТАННЯ

Про забезпечення безпеки

 

У кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ________ від «___» ________ 20__ року ___________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

(виклад обставин, що свідчать про наявність реальної загрози

____________________________________________________________________ життю, здоров’ю особи, яка подає

____________________________________________________________________ клопотання або загрози життю, здоров’ю членів сім’ї,

____________________________________________________________________ близьких родичів чи ушкодженню житла чи майна)

____________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, керуючись ________________________________

____________________________________________________________________

(в залежності від процесуального статусу особи: п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК України – підозрюваний, п. 5 ч. 1 ст. 56 КПК України – потерпілий, п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України – свідок, п. 4 ч. 2 ст. 68 КПК України – перекладач, п. 7 ч. 3 ст. 69 КПК України – експерт, п. 6 ч. 4 ст. 71 КПК України – спеціаліст).

та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», -

 

ПРОШУ:

Забезпечити безпеку _____________________________________________

(особі/майну:

____________________________________________________________________

щодо особи - вказати відомості про реєстрацію та місце проживання;

_____________________________________________________________________

щодо майна - вказати, кому воно належить та відомості про його місцезнаходження)

 

 

____________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«___» __________ 20___ року


Слідчому судді ________________

__________________________________

(назва місцевого суду)

__________________________________

 

КЛОПОТАННЯ

Про знищення речових доказів

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

 

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; підстави, у зв'язку з якими потрібно

________________________________________________________________________________

знищити речові докази; детальний опис речових доказів, що підлягають знищенню;

________________________________________________________________________________

відомості про фіксацію речових доказів за допомогою фотографування чи відеозапису;

________________________________________________________________________________

вказівка про відсутність письмової згоди власника на знищення майна)

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 100 КПК України, -

 

ПРОШУ:

Прийняти рішення про знищення _________________________________

(речові докази, що підлягають знищенню)

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


Слідчому судді ________________

__________________________________

(назва місцевого суду)

__________________________________

 

КЛОПОТАННЯ

Про передачу речових доказів для реалізації

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; підстави, у зв'язку з якими потрібно

________________________________________________________________________________

реалізувати речові докази; детальний опис речових доказів, що підлягають реалізації;

________________________________________________________________________________

відомості про фіксацію речових доказів за допомогою фотографування чи відеозапису;

________________________________________________________________________________

вказівка про відсутність письмової згоди власника на реалізацію майна)

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 100 КПК України, -

 

ПРОШУ:

Прийняти рішення про реалізацію _________________________________

(речові докази, що підлягають реалізації)

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


Слідчому судді ________________

__________________________________

(назва місцевого суду)

__________________________________

 

КЛОПОТАННЯ

про передачу речових доказів для технологічної переробки(знищення)

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; підстави, у зв'язку з якими потрібно

________________________________________________________________________________

передати речові докази для технологічної переробки (знищення); детальний опис речових доказів, що

________________________________________________________________________________

підлягають передачі для технологічної переробки (знищення);

________________________________________________________________________________

відомості про фіксацію речових доказів за допомогою фотографування чи відеозапису;

 

Враховуючи, що речові докази відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, керуючись ст. ст. 40, 100 КПК України, -

 

ПРОШУ:

Прийняти рішення про передачу _________________________________

(речові докази, що підлягають реалізації)

для технологічної переробки (знищення).

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПАМ’ЯТКАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.012 с.)