Про продовження строку тримання під вартоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про продовження строку тримання під вартою 

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону

України про кримінальну відповідальність)

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовано__________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого)

Повідомлення про підозру_______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про складання та вручення повідомлення про підозру, зміни повідомлення про підозру)

 

Строки досудового розслідування_______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про продовження строків досудового розслідування)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою)

Беручи до уваги те, що підозрюваний _______________________________

(прізвище ім’я по батькові підозрюваного)

може________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин,

що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали,що підтверджують ці

обставини, а також обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нові ризики, яківиправдовують тримання особи під вартою)

 

керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 181, 184, 194, 199 КПК України, -

ПРОШУ:

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного _____________________________ до __________ місяців,

(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) (кількість місяців)

 

Додатки: 1.________________________________________на __ арк.

(перелік копій матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні).

2. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розглядуна __ арк.

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №____________ від «___» _________ 20__ року на ___ арк.

 

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

Копію клопотання та доданих до нього

матеріалів на _______ арк. отримав: ______________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали підозрюваного)

«___»________20 ___ року

«___» год. «___» хв.


ПРОТОКОЛ

Про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді

Щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

відповідно до вимогам ч. ч. 4, 5, 6 ст. 194, ч. 5 ст. 196 КПК України склав цей протокол про те, що о «____» год. «____» хв., підозрюваному

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

його захиснику_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

о «____» год. «____» хв. було оголошено ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді _________________________________.

(назва запобіжного заходу)

 

Сутність запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого судді, мені зрозуміла. Копію ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу отримав

 

Підозрюваний ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

З протоколом ознайомлені: ____________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

 

 

Протокол склав:

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Роз’яснення підозрюваному обов’язків,

Передбачених ч. 2 ст. 179,ч. 5 ст. 194КПК України

 

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

згідно ст.ст. 103, 104, ч. 5 ст. 194 КПК України склавцей протокол про те, що

о «____» год. «____» хв., підозрюваному

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

о «____» год. «____» хв., його захиснику____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

оголосив ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язаннята роз’яснив обов’язки, зазначені в ухвалі слідчого судді:

1. ____________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________.

(найменування обов’язків)

 

Сутність обов’язків, передбачених ухвалою слідчого судді, строки їх застосування тавимоги ч. 2ст. 179 КПК України щодо відповідальності за невиконання покладених на мене обов’язків мені зрозумілі.

 

Підозрюваний ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

 

З протоколом ознайомлені: _____________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

 

Протокол склав:

 

 

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Роз’яснення підозрюваному та поручителю обов’язків,

Передбачених ч.ч. 3, 4, 5ст. 180,ч. 5 ст. 194КПК України

 

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

згідно ст.ст.103, 104, ч. 5 ст. 194 КПК України склавцей протокол про те, що

о «____» год. «____» хв., підозрюваному

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

о «____» год. «____» хв., його захиснику____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

оголосив ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої порукита роз’яснив обов’язки, зазначені в ухвалі слідчого судді:

1. ____________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________.

(найменування обов’язків)

Сутність обов’язків, передбачених ухвалою слідчого судді, строки їх застосуваннямені зрозумілі.

Підозрюваний ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

Вимоги ч. 3, 4, 5ст. 180 КПК України щодо прав та обов’язків поручителя, відповідальності за невиконання цих обов’язків мені роз’яснено.

Сутність обов’язків підозрюваного, передбачених ухвалою слідчого судді, строки їх застосуваннямені зрозумілі.

Поручитель ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

З протоколом ознайомлені: _____________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

Протокол склав:

 

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Роз’яснення підозрюваному обов’язків,

Передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

згідно ст.ст. 103, 104, ч. 5 ст. 194 КПК України склавцей протокол про те, що

о «____» год. «____» хв., підозрюваному

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

о «____» год. «____» хв., його захиснику____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

оголосив ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арештута роз’яснив обов’язки, зазначені в ухвалі слідчого судді:

1. ____________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________.

(найменування обов’язків)

 

Сутність обов’язків, передбачених ухвалою слідчого судді, та строки їх застосування, мені зрозумілі.

 

Підозрюваний ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

 

 

З протоколом ознайомлені: _____________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

 

Протокол склав:

 

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

 


ПРОТОКОЛ

Роз’яснення підозрюваному обов’язків,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.009 с.)