Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України?Рішенням Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позику міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні. Дайте правову оцінку рішенню Львівської обласної ради щодо правомірності надання такої позики. Який чином правомірно можна залучити кошти обласного бюджету на будівництво дитячої онкологічної лікарні? Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України. Які бюджетні права мають органи місцевого самоврядування стосовно залучення коштів інших бюджетів та підприємств, організацій та фінансово-кредитних установ до своїх бюджетів? Який порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету?

1. Щодо рішення Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позику міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні.Це не правомірно,оскільки ч.2 ст.. 73 БКУ визначає:Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.

 

2. Який чином правомірно можна залучити кошти обласного бюджету на будівництво дитячої онкологічної лікарні?Тут я дуже не впевнена,але відповідно до ст.. Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів

1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)
надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору
між надавачем субвенції та її отримувачем. Або ч.2 с.101 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради
можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних
трансфертів: 1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування; 2) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; 3) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів; 4) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у
тому числі на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного
користування; 5) додаткові дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті,
визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не
встановлено цим Кодексом.Або відповідно до ст.. 93 БКУ

Стаття 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

 

рішення Європейського суду від 20 липня 2004 року у Справі "Шмалько проти України"

43. Суд наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов'язків. Таким чином, ця стаття проголошує "право на суд", одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і, водночас, не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов'язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію . Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина "судового розгляду"

 

44. Орган державної влади не має права посилатися на брак коштів на виправдання неспроможності виконати судове рішення про виплату боргу. Зрозуміло, що за певних обставин затримка з виконанням судового рішення може бути виправданою. Але затримка не може бути такою, що зводить нанівець сутність гарантованого пунктом 1 статті 6 права

 

***Тобто,виходячи з положення Конвенції,яке гарантує право на справедливий суд, можна сказати, що відсутність бюджетних коштів не є достатньою причиною для затримки виконання рішення суду про стягнення коштів державного та місцевого бджету. Це взагалі є порушенням права стягувача і він має право звернутися до Держ.викон.служби про надіслання запиту до управління Державного казначейства щодо можливості стягнення коштів з установи на виконання рішення суду!!!\

 

Ø Які механізми для забещпечення виконання рішення судів передбачені Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ?

ЗУ Про оподаткування прибутку підприємств

21.3. Сума податкових платежів, що надміру надійшла до

бюджету в результаті неправильного нарахування або порушення

платником податку встановленого порядку сплати податку, підлягає

поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з

моменту отримання податковим органом відповідної заяви платника

податку або зарахуванню на зменшення платежів до цього бюджету

майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі якщо не

минув строк позовної давності, встановлений законодавством.

Подання заяви про повернення надміру сплачених податків

перериває перебіг строку позовної давності.

 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2002 N 226

Про затвердження Порядку повернення коштів,

Помилково або надміру зарахованих до

Задача 9.

В травні 2011 р. Самбірська міська рада недоотримала заплановані доходи у розмірі 500 000 грн, у зв’язку з несплатою низкою платників податків та зборів? У зв’язку з такою затримкою постала загроза затримки виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери? Проаналізуйте Постанову Кабінету Міністрів України вiд 29.12.2010 № 1204 “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів” та Порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 09.08.2002 р. № 627 та опишіть дії фінансового управління Самбірської міської ради по врегулюванні ситуації що склалася?

Вияснимо чи та міська рада взагалі мала право брати позику.

 

Беремо всіма ненависний БКУ ст. 73:

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради можуть отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів - у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких позик визначається Міністерством фінансів України;

2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів відповідно до частини п'ятої статті 43 цього Кодексу;

3) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Значить, таки мала.

 

Тепер з тими положеннями, порядками і рештою бідою.

 

Той Порядок, що затверджений наказом МФУ № 627, був змінений і називається тепер по-іншому:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 627 від 09.08.2002 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 р. за N 710/6998

 

Про затвердження Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету у фінансових установах

 

Останні зміни внесені 3.12.2010

Відповідно до цього положення

П. 2

2. Тимчасовий касовий розрив:

за загальним фондом місцевого бюджету - різниця між доходами і видатками відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

за бюджетом розвитку місцевого бюджету - різниця між доходами і видатками відповідно до помісячного розпису спеціального фонду в частині бюджету розвитку місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру.

 

П. 4

 

4. Позики можуть отримуватися за таких умов:

4.1. Наявності тимчасового касового розриву;

4.2. Відсутності у місцевих бюджетів коштів загального фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках, за винятком коштів загального фонду та бюджету розвитку, розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів;

 

8. Погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевих бюджетів, здійснюється:

Міністерством фінансів України - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських міст Києва та Севастополя бюджетів;

Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласної, Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) та фінансовим управлінням Севастопольської міської державної адміністрації - для бюджетів, не зазначених у абзаці другому цього пункту.

 

Що має вчинити Самбірська міська рада?

10. Для погодження розміру позик необхідно подати:

10.1. Заяву про погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

10.2. Економічне обґрунтування необхідності, можливості і кредитоспроможності місцевого бюджету. При цьому зазначаються напрями використання позики, терміни погашення, інформація про стан розрахунків за раніше взятими борговими зобов'язаннями;

10.3. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради про місцевий бюджет щодо надання права на отримання позик;

10.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду/помісячний розпис спеціального фонду в частині бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

10.5. Довідку територіального органу Державного казначейства України про відсутність у місцевого бюджету коштів загального фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках, за винятком коштів загального фонду/бюджету розвитку, розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів, станом на 1 число місяця, у якому планується отримати позику.

Завдання 10.

Внаслідок прийняття Податкового і Бюджетного кодексів у 2010 році, до місцевих бюджетів перестали надходити відрахування від податку з власників транспортних засобів у зв’язку із його ліквідацією, кошти яких використовувалися на будівництво доріг місцевого значення. Натомість у 2011 році БК України поповнився статтею 103-1 «cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах». Чи свідчать такі зміни про фінансову децентралізацію чи навпаки про централізацію.

 

Відп. до Статті 103-1. ч. 1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України…

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:

1) кількість населення;

2) обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України";

ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах “ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 52 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 235)

2. Головним розпорядником субвенції є Укравтодор, а відповідальними виконавцями бюджетної програми - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні держадміністрації та органи місцевого самоврядування, для бюджетів яких у державному бюджеті визначений обсяг субвенції.

Частка видатків на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у загальному обсязі субвенції відповідної адміністративно-територіальної одиниці повинна відповідати частці видатків розвитку у загальному обсязі субвенції всіх адміністративно-територіальних одиниць в цілому.

п.11.Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають щомісяця до 10 числа Укравтодору і Мінфіну узагальнені звіти про використання субвенції і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розрізі об’єктів за формою, затвердженою Укравтодором.

Укравтодор опрацьовує зазначені звіти та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну, Мінекономрозвитку і Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Рішенням Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позику міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні. Дайте правову оцінку рішенню Львівської обласної ради щодо правомірності надання такої позики. Який чином правомірно можна залучити кошти обласного бюджету на будівництво дитячої онкологічної лікарні? Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України. Які бюджетні права мають органи місцевого самоврядування стосовно залучення коштів інших бюджетів та підприємств, організацій та фінансово-кредитних установ до своїх бюджетів? Який порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету?

1. Щодо рішення Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позику міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні.Це не правомірно,оскільки ч.2 ст.. 73 БКУ визначає:Надання позик з одного бюджету іншому забороняється.

 

2. Який чином правомірно можна залучити кошти обласного бюджету на будівництво дитячої онкологічної лікарні?Тут я дуже не впевнена,але відповідно до ст.. Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів

1. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)
надаються з одного місцевого бюджету іншому на підставі договору
між надавачем субвенції та її отримувачем. Або ч.2 с.101 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради
можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних
трансфертів: 1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування; 2) субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів; 3) субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого
самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів; 4) субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів), у
тому числі на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного
користування; 5) додаткові дотації та інші субвенції.

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті,
визначаються відповідним договором сторін, якщо інше не
встановлено цим Кодексом.Або відповідно до ст.. 93 БКУ

Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України?

Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами
на здійснення видатків місцевих бюджетів,
що не враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення), районна рада може передати кошти на
здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 91
цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній
раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету.

2. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада
може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
згідно із статтею 91 цього Кодексу, районній, міській (міста
районного значення), селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста
районного значення), селищного, сільського бюджету.

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на
підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання
договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами
згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує
плановому.

Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами
на здійснення видатків місцевих бюджетів,
що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів

1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення), районна рада може передати кошти на
здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89
цього Кодексу, сільській, селищній, міській (міста районного
значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до
сільського, селищного, міського (міста районного значення)
бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада
може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно
із статтею 88 цього Кодексу, районній, міській (міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищній, сільській раді у вигляді
міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста
республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та
районного значення), селищного, сільського бюджету.

2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу,
районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту до районного
бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу,
міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення) у вигляді міжбюджетного трансферту до
міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та
обласного значення) бюджету.

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на
підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із
сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між
місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до
1 серпня року, що передує плановому.

4. Якщо інше не визначено договором, розмір переданих коштів
на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, має бути пропорційний
частці користувачів гарантованими послугами в повній вартості цих
послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим, органу
місцевого самоврядування, який передає ці кошти.

5. Якщо на території міста (республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення), району недостатньо
бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання комунальної
власності, які забезпечують надання гарантованих послуг,
визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в
обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної
забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих
послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту
бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають
гарантовані послуги.

4. Які бюджетні права мають органи місцевого самоврядування стосовно залучення коштів інших бюджетів та підприємств, організацій та фінансово-кредитних установ до своїх бюджетів? 5. Який порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету?МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2010 N 1511
ПОРЯДОК отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах


1. Цей Порядок визначає умови отримання та погашення позик на
покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових
установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного
періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів
України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських
бюджетів - у межах поточного бюджетного періоду (далі - позики).

2. Тимчасовий касовий розрив: за загальним фондом місцевого бюджету - різниця між доходами
і видатками відповідно до помісячного розпису асигнувань
загального фонду місцевого бюджету, що виникає у процесі його
виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж
поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань,
за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру; за бюджетом розвитку місцевого бюджету - різниця між доходами
і видатками відповідно до помісячного розпису спеціального фонду в
частині бюджету розвитку місцевого бюджету, що виникає у процесі
його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі
впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних
зобов'язань, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового
характеру.

3. Обсяг позик визначається на відповідний бюджетний період
рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної
місцевої ради про місцевий бюджет і може уточнюватися шляхом
унесення змін до нього.

4. Позики можуть отримуватися за таких умов:

4.1. Наявності тимчасового касового розриву;

4.2. Відсутності у місцевих бюджетів коштів загального
фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках,
за винятком коштів загального фонду та бюджету розвитку,
розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких
уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд
розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів;

4.3. Наявності рішення Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної місцевої ради щодо отримання позик на покриття
тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та
бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах;

4.4. Якщо розмір основної суми боргу місцевого бюджету не
буде перевищувати: за загальним фондом - 15 відсотків дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету у плановому бюджетному періоді
за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру; за бюджетом розвитку - 15 відсотків дохідної частини бюджету
розвитку місцевого бюджету у плановому бюджетному періоді за
вирахуванням місцевих запозичень до бюджету розвитку, міжбюджетних
трансфертів цільового характеру та зобов'язань з погашення
місцевого боргу;

4.5. Якщо обсяг позик не перевищуватиме розміру тимчасового
касового розриву за вирахуванням наявного залишку готівкових
коштів бюджету;

4.6. Якщо відсоткова ставка за позиками не перевищуватиме
облікової ставки Національного банку України більш ніж у 2,5 рази;

4.7. Залучення позик у національній грошовій одиниці України;

4.8. Наявності погодження розміру позики відповідно до
пункту 8 цього Порядку.

5. Погашення отриманих позик здійснюється: за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету -
стосовно позик загального фонду; за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету -
стосовно позик бюджету розвитку. Обслуговування позик, застосування штрафних санкцій,
стягнення пені здійснюються за рахунок коштів загального фонду.

6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого
боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального
фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду,
коли планується обслуговування місцевого боргу.

7. Отримання позик на покриття тимчасових касових розривів
можливе за умови дотримання усіх вимог, визначених пунктом 4 цього
Порядку.

8. Погодження розміру позик на покриття тимчасових касових
розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку
місцевих бюджетів, здійснюється: Міністерством фінансів України - для бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних, міських міст Києва та Севастополя
бюджетів; Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головним
фінансовим управлінням обласної, Головним фінансовим управлінням
виконавчого органу Київської міськради (Київської
міськдержадміністрації) та фінансовим управлінням Севастопольської
міської державної адміністрації - для бюджетів, не зазначених у
абзаці другому цього пункту.

9. Погодження розміру позик може здійснюватись за умови
дотримання вимог, визначених у підпунктах 4.1-4.8 пункту 4 цього
Порядку.

10. Для погодження розміру позик необхідно подати:

10.1. Заяву про погодження розміру позик на покриття
тимчасових касових розривів, що виникають за загальним
фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку;

10.2. Економічне обґрунтування необхідності, можливості і
кредитоспроможності місцевого бюджету. При цьому зазначаються
напрями використання позики, терміни погашення, інформація про
стан розрахунків за раніше взятими борговими зобов'язаннями;

10.3. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної ради про місцевий бюджет щодо надання права на
отримання позик;

10.4. Помісячний розпис асигнувань загального
фонду/помісячний розпис спеціального фонду в частині бюджету
розвитку місцевого бюджету на відповідний рік за формою згідно з
додатком 2 до цього Порядку;

10.5. Довідку територіального органу Державного казначейства
України про відсутність у місцевого бюджету коштів загального
фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках,
за винятком коштів загального фонду/бюджету розвитку, розміщених
на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких уведено
мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд
розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів,
станом на 1 число місяця, у якому планується отримати позику.

11. Погодження розміру позик на покриття тимчасових касових
розривів здійснюється впродовж трьох робочих днів з часу отримання
повного пакета документів, визначених пунктом 10 цього Порядку.
Погодження надається у формі листа-погодження розміру позик на
покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним
фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, згідно з додатком 3 до
цього Порядку.

12. Під час розгляду Міністерство фінансів України,
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне
фінансове управління обласної державної адміністрації, Головне
фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), фінансове управління
Севастопольської міської державної адміністрації можуть вимагати
від заявника додаткову інформацію, необхідну для аналізу
кредитоспроможності.

13. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне
фінансове управління обласної державної адміністрації та Головне
фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), фінансове управління
Севастопольської міської державної адміністрації щомісяця до 5-го
числа місяця, що настає за звітним, подають до Департаменту
місцевих бюджетів Міністерства фінансів України зведені відомості
про погоджені й отримані та погашені позики на покриття тимчасових
касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом
розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах за формою
згідно з додатком 4 до цього Порядку.

14. Якщо у процесі погашення основної суми боргу має місце
порушення терміну погашення позик, отриманих на покриття
тимчасових касових розривів, з вини позичальника, Міністерство
фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки
Крим, головне фінансове управління обласної державної
адміністрації, Головне фінансове управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської
державної адміністрації не дають згоди на отримання таких позик до
кінця бюджетного періоду.

15. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями за
запозиченнями до місцевих бюджетів.

 

Задача 5. Три районні ради виступили з пропозицією передбачити в обласному бюджеті на наступний рік створення фонду підтримки скотарства. З метою акумулювання коштів, було запропоновано скеровувати 10% дотацій вирівнювання та 12 % субвенцій з Державного бюджету на формування вказаного фонду. Проаналізуйте таку пропозицію і вкажіть на її відповідність/невідповідності бюджетному законодавству. Яка принципова відмінність є між дотацією вирівнювання та субвенцією.

 

1)Основною рисою, що відрізняє дотацію вирівнювання від субвенції є цільовий характер останньої.

2)Саме по собі рішення є цілком законним і ставлення такого фонду могли і відповідати галузевій програмі розвитку молочного скотарства до 2015 року (до чого то???).

Відповідно до ст.. 68 ЗУ «Про МС в Україні»:
ОМС можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

Порядок формування та використання цільових фондів визнач. Положення про них, що затверджується відповідною місцевою радою.

П.6 ст. 13 БК – підставою для рішення місцевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно цей Кодекс чи ЗУ «Про ДБ»

П.7!!!
отже, на мою думку, формув. Такого фонду можуть бути дотації, виділення яких не має цільового призначення та зарах. До загального фонду щодо субвенцій – недопустимість використання в межах цілей, за якими вони надані.

Завдання 7 За рішенням місцевого суду Сихівського району м. Львова зобов'язано Управління праці та соціального захисту населення перерахувати та виплатити громадянці К. допомоги по догляду за донькою року народження до досягнення нею трирічного віку з 09.07.2008 року і по 31.12.2008 року в розмірах, які дорівнюють прожитковому мінімуму для дітей віком до 6 років з врахуванням підвищення виплат відповідно до прожиткового мінімуму дітей відповідного віку. Який порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів та бюджетних установ? Що означає термін “безспірне списання коштів”? Які документи і до якого органу слід подавати громадянці К.? Проаналізуйте рішення Європейського суду від 20 липня 2004 року у Справі "Шмалько проти України"]. Чи може відсутність бюджетних коштів бути мотивацією для зат<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)