Електричне коло і її елементи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Електричне коло і її елементиПринципова електрична схема кола

Розрахункова схема електричного кола

Таблиця 1.4

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. Дайте визначення електричного кола.  
2. Які елементи електричного кола є основними?  
3. Які елементи електричного кола є допоміжними?  
4. Що таке вольт-амперна характеристика елемента електричного кола?  
5. Які елементи електричного кола називаються лінійними?  
6. Що таке лінійне електричне коло?  
7. Дайте визначення принципової електричної схеми кола.  
8. Дайте визначення розрахункової схеми електричного кола.  
9. Що таке потенціал точки розрахункової схеми електричного кола?  
10. Що таке напруга (спадання напруги) на ділянці кола?  
11. Сформулюйте закон Ома для замкнутого кола.  
12. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола без електрорушійної сили.  

 

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 19.

 

 

Таблиця 1.4а

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. Графічне й літерне позначення окремих елементів кола, з'єднаних між собою.
2. Залежність між силою електричного струму й напругою на елементі кола.
3. Графічне й літерне позначення фізичних процесів, що протікають в окремих елементах кола.
4. Сила електричного струму на ділянці кола прямо пропорційний напрузі (спаданню напруги) на ділянці кола й зворотно пропорційна опору ділянки кола.
5. Електричне коло, що складається з лінійних елементів.
6. Джерело, приймач і провода, які їх з'єднують.
7. Різниця потенціалів точок, що обмежують ділянку кола.
8. Комутаційні й захисні апарати, електровимірювальна й контрольна апаратура.
9. Відношення потенційної енергії, який володіють заряджені частки, що рухаються, у даній точці, до величини їхніх зарядів.
10. Сукупність пристроїв, які забезпечують можливість створення електричного струму.
11. Сила електричного струму в колі прямо пропорційний алгебраїчній сумі електрорушійних сил, що діють у колі, і зворотно пропорційна сумарному опору кола.
12. Елементи, у яких вольт-амперна характеристика являє собою пряму лінію.

 

 


Розрахунок нерозгалуженого електричного кола.

Таблиця 1.5

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На наведеній розрахунковій схемі електричного кола відомо: е.р.с. джерела E = 200 В; внутрішній опір джерела R в= 5 Ом; опір сполучних проводів R л = 15 Ом; опір навантаження R н = 30 Ом; потенціал точки 2 φ 2 = 0.    
1. Визначити силу електричного струму в колі в амперах.  
2. Визначити потенціал точки 4 у вольтах.  
3. Визначити потенціал точки 1.  
4. Визначити потенціал точки 3.  
5. Визначити напругу на ділянці 4-1 у вольтах.  
6. Визначити напругу на ділянці 1-2 у вольтах.  
7. Визначити напругу на ділянці 1-3 у вольтах.  
8. Визначити напругу на ділянці 3-2 у вольтах.  

 

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 10.

 

Таблиця 1.5а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. 200.
2. 120.
3. 20.
4. 180.
5. 4.
6. 120 В.
7. 180 В.
8. 60.

 


Таблиця 1.6

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На розрахунковій схемі електричного кола наведено: е.р.с. джерела E; внутрішній опір джерела R в; опір лінії електропередачі R л; опір навантаження R н, сила електричного струму I, напруга на затискачах джерела U Г, спадання напруги в лінії електропередачі U Л, напруга на навантаженні U Н.      
Запишіть розрахункове вираження для напруги на затискачах джерела?  
 
Як розрахувати спадання напруги в лінії електропередачі?  
Як розрахувати напругу на навантаженні?  
Як розрахувати потужність, що розвивається джерелом?  
Як розрахувати втрати потужності в джерелі?  
Як розрахувати втрати потужності в лінії електропередачі?  
Як розрахувати потужність навантаження?  
Як скласти баланс потужностей?  
Як розрахувати коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі?  
Як розрахувати коефіцієнт корисної дії джерела?  
Як розрахувати коефіцієнт корисної дії електроустановки?  
Запишіть формулу для розрахунку енергії, споживаної приймачем?  
При якій умові по лінії електропередачі можна передати максимальну потужність навантаженню? Чому буде дорівнює коефіцієнт корисної дії лінії в цьому випадку?  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 37.

 

Таблиця 1.6а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. .
2. За умови рівності опору лінії опору навантаження. Коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі при цьому буде дорівнює 50 %.
3. Відношення потужності, що віддається генератором у лінію, до потужності, що розвивається їм.
4. Добуток опору лінії електропередачі на квадрат сили електричного струму в лінії.
5. Добуток опору лінії електропередачі на силу електричного струму в лінії.
6. Добуток електрорушійної сили джерела на силу електричного струму в ньому.
7. Добуток опору навантаження на силу електричного струму в ній.
8. Потужність, що розвивається джерелом, дорівнює сумі потужностей на окремих ділянках кола.
9. Добуток внутрішнього опору джерела на квадрат сили електричного струму в ньому.
10. Добуток опору навантаження на квадрат сили електричного струму в ній.
11. Відношення потужності приймача до потужності, що розвивається генератором.
12. .
13. Відношення потужності навантаження до потужності, що віддається генератором у лінію електропередачі.

Таблиця 1.7

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На наведеній розрахунковій схемі електричного кола відомо: е.р.с. джерела E = 150 В; внутрішній опір джерела R в= 5 Ом; опір лінії електропередачі R л = 10 Ом; опір навантаження R н = 35 Ом.
 
 

 

 
1.   Визначити силу електричного струму кола в амперах.  
2. Визначити напруга на затискачах джерела у вольтах.  
3. Визначити спадання напруги в лінії електропередачі у вольтах.  
4. Визначити напруга на навантаженні у вольтах.  
5. Визначити потужність, що розвивається джерелом, у ватах.  
6. Визначити потужність, що втрачається в джерелі, у ватах.  
7. Визначити потужність, що віддається джерелом, у ватах.  
8. Визначити потужність, що втрачається в лінії, у ватах.  
9. Визначити потужність, споживану навантаженням, у ватах.  
10. Визначити коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі у відносних одиницях.  
11. Визначити коефіцієнт корисної дії джерела у відносних одиницях.  
12. Визначити коефіцієнт корисної дії всієї електроустановки у відносних одиницях.  
13. Визначити енергію, що споживає навантаження за 2000 годин, у кіловат-годинах.  
14. Визначити вартість електричної енергії, що споживає навантаження за 2000 годин при вартості 1 кВт×година електроенергії 0,2 грн  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 47.

 

 

Таблиця 1.7а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. 0,78.
2. 90.
3. 0,7.
4. 45.
5. 126.
6. 105.
7. 630.
8. 135.
9. 405.
10. 3.
11. 0,9.
12. 30.
13. 315.
14. 450.

1.8.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 471; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.012 с.)