Південноукраїнський правничий часопис: науковий журналМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Південноукраїнський правничий часопис: науковий журнал(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pupch/texts.html)

 

101. Церковна О.В. Наявність складу правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди // 2008. - № 1. – с. 91.

102. Церковна О.В., Ткаченко М.С. Завдаток і аванс: спільне та відмінності // 2008.- № 1. – с. 93.

103. Журавель А.В. Історія розвитку інституту іпотеки в Україні // 2008. - № 2. – с. 66.

104. Губіна Г.Л. Страхування відповідальності морського перевізника вантажу в Україні // 2008. - № 3. – с. 99.

105. Резніченко С.В., Новак Т.О. Деякі аспекти цивільно-правового захисту авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій // 2008. - № 3. – с. 110.

106. Резніченко С.В. Відмінність договору комерційної концесії (франчайзингу) від інших наближених до нього договорів // 2008. - № 4.– с. 102.

107. Продаєвич І.С. Систематизація підстав припинення зобов’язань // 2008. - № 4.– с. 109.

108. Стоянова Т.А. Таємниця усиновлення // 2008. - № 4. – с. 113.

109. Ольховик Л.А. Поняття та умови виникнення усиновлення // 2008. - № 4. – с. 115.

110. Турчак І.О. Відшкодування збитків, завданих унаслідок невиконання договору поставки // 2008. - № 4.– с. 125.

111. Резніченко С.В., Церковна О.В. Щодо підстав виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності працівників правоохоронних органів // 2009. - № 1. – с. 75.

112. Єсіпова Л.О. Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами // 2009. - № 1. – с. 91.

113. Турчак І.О. Неустойка за законодавством України // 2009. - № 1. – с. 100.

114. Дрішлюк В.І. Договір про надання туристичних послуг як різновид публічних договорів // 2009. - № 2. – с. 76.

115. Єсіпова Л.О. Деякі особливості договорів про спільну діяльність за чинним законодавством України // 2009. - № 2. – с. 79.

116. Батожська О.В. Критерії належності надання послуг зі зберігання транспортних засобів // 2009. - № 2. – с. 93.

117. Фучеджи В.Д., Бахчеван Т.В. Щодо умов шлюбного договору // 2009. - № 3. – с. 85.

118. Михайлюк Г.О. Класифікація нетрадиційних банківських операцій і послуг за сучасним цивільним законодавством України // 2009. - № 4. – с. 100.

119. Церковна О.В., Твардовський О. Деякі аспекти захисту прав дитини при розірванні батьками шлюбу // 2010. - № 2. – с. 99.

120. Абляпітова Н.А. Правова природа фіктивного шлюбу за сімейним законодавством України // 2010. - № 2. – с. 107.

121. Ківалова Т.С. До питання про компенсаційні зобов’язання, що виникають внаслідок відвернення небезпеки // 2010. - № 3. – с. 53.

122. Церковна О.В. Характеристика понять «виключення цивільно-правової відповідальності» та «звільнення від цивільно-правової відповідальності» // 2010.– № 3. - с. 62.

123. Голубєва Н.Ю. Поняття зобов’язання в цивільному праві // 2010. - № 3. – с. 68.

124. Кізлова О.С. Проблемні питання правової природи інституту застави // 2010. - № 3.– с. 76.

 

Право України: юридичний журнал
(http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=news)

 

125. Ручко О. Про становлення інституту патентних повірених // 1992. - № 8. - с. 25.

126. Український В. Чи повинна держава захищати споживача? // 1993. - № 5-6. - с. 21.

127. Куделя Н., Балухо Л., Іваненко Л. Щоб гарантувати захист прав споживачів // 1993. - № 7-8. - с. 16.

128. Петренко В. Деякі питання компенсації моральної (немайнової) шкоди // 1995. - № 5-6. - с. 29.

129. Невалінний М. Моральна шкода та питання відшкодування її на практиці // 1995. - № 7. - с. 47.

130. Макаров Л. Щодо заходів правового впливу на осіб, які здійснюють несанкціоновану “самоперебудову” житла // 1996. - № 5. - с. 68.

131. Заржицький О., Левченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // 1996. - № 7. - с. 35.

132. Голембо Я. Окремі питання авторського права // 1997. - № 2. - с.45.

133. Бачун О., Черкашин В. Захист права інтелектуальної власності в Україні // 1997. - № 1. - с. 61.

134. Полешко А. Захист інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки // 1997. - № 5. - с. 77.

135. Кротюк В., Іоффе А. Зміст та регламентація правовідносин, що пов’язані із заміною сторони в зобов’язанні // 1998. - № 1. - с. 111.

136. Єфімов О. Права векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // 1998. - № 6. - с. 14.

137. Халаїм І. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони// 1998. - № 11. - с. 83.

138. Дроб’язко Р. Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та про виконання і фонограми // 1998. - № 12. - с. 78.

139. Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // 1999. - № 1. - с. 85.

140. Косінов С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором купівлі-продажу // 1999. - № 1. - с. 90.

141. Герасименко В., Луб’яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // 1999. - № 7. - с. 77.

142. Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // 1999. - № 8. - с. 24.

143. Дроб’язко Р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське право і суміжні права // 1999. - № 8. - с. 68.

144. Галянтич М., Коваленко Г. Відшкодування моральної шкоди // 1999. - № 9. - с. 56.

145. Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // 1999. - № 10. - с. 16.

146. Степанов О. Договір на страхування автомобіля та його види // 1999. - № 11. - с. 68.

147. Степанов О. Правові питання зберігання автомобілів на автостоянках // 1999. - № 12. - с. 72.

148. Рябко Л. Правова природа договору лізингу // 2000. - № 1. - с. 70.

149. Космін Ю. Договір довічного утримання // 2000. - № 2. - с. 69.

150. Степанов О. Договір на ремонт автомобіля // 2000. - № 2. - с. 84.

151. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти // 2000. - № 3. - с. 106.

152. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // 2000. - № 8. - с. 117.

153. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього: деякі пропозиції // 2000. - № 9. - с. 101.

154. Олюха В. Публічний договір на сучасному етапі в Україні // 2000. - № 9. - с. 104.

155. Карабань В. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти // 2000. - № 10. - с. 24.

156. Самойленко Г. Сутність договору перевозки вантажів річковим транспортом: правові питання // 2000. - № 12. - с. 101.

157. Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов’язкову частку // 2001. - № 1. - с. 87.

158. Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // 2001 - № 1 - с. 97.

159. Васильченко В. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця // 2001. - № 5. - с. 109.

160. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // 2001. - № 11. - с. 98.

161. Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов’язаннями спадкодавця // 2002. - № 2. - с. 129.

162. Майданник Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // 2002. - № 4. - с. 36.

163. Мельник О. Управління майновими правами суб’єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання // 2002. - № 6. - с. 90.

164. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // 2002. - № 9. - с. 104.

165. Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // 2002. - № 9. - с. 115.

166. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // 2002. - № 10. - с. 62.

167. Лов’як О. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної в стані професійного ризику // 2002 - № 10 - с. 75.

168. Примак В. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності // 2002. - № 10. - с. 115.

169. Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // 2002. - № 11. - с. 130.

170. Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // 2002. - № 12. - с. 122.

171. Мельник О. Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання // 2003. - № 2. - с. 74.

172. Крайнєв П. Промислова власність як об’єкт управління // 2003. - № 3. - с. 103.

173. Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування // 2003. - № 3. - с. 128.

174. Клепікова О. Пред’явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект // 2003. - № 6. - с. 43.

175. Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних // 2003. - № 6. - с. 109.

176. Карпенчук В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України // 2003. - № 8. - с. 118.

177. Безклубий І. Про предмет грошового зобов’язання // 2003. - № 10. - с. 60.

178. Грамацький Е. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України // 2003. - № 10. - с. 108.

179. Васильченко В. Спадкування права на обов’язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // 2003. - № 10. - с. 120.

180. Мельник О. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності // 2003. - № 11. - с. 72.

181. Осетинська Г. Законодавча регламентація зобов’язань з надання послуг за участю споживачів // 2003. - № 11. - с. 130.

182. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // 2003. - № 12. - с. 106.

183. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) // 2004. - № 1. - с. 52.

184. Мазуренко С. Особливості укладення спадкового договору // 2004 - № 2 - с. 111.

185. Турлуковський Я. Правова регламентація інституту обов’язкової частки в спадщині: окремі проблеми // 2004. - № 2. - с. 118.

186. Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно-правових договорів // 2004. - № 3. - с. 34.

187. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // 2004. - № 3. - с. 88.

188. Хатнюк Н. Юридична природа фіктивних та удаваних правочинів // 2004. - № 4. - с. 37.

189. Заіка Ю. Заповіт подружжя // 2004. - № 4. - с. 91.

190. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // 2004. - № 4. - с. 99.

191. Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // 2004. - № 4. - с. 131.

192. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США // 2004. - № 5. - с. 40.

193. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // 2004. - № 5. - с. 135.

194. Свистун Л. Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом // 2004. - № 7. - с. 62.

195. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // 2004. - № 8. - с. 57.

196. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // 2004 - № 9 - с. 58.

197. Шкіра Я. Нотаріальна форма правочину (угоди) у контексті нового ЦК України // 2004. - № 9. - с. 128.

198. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // 2004. - № 11. - с. 79.

199. Васильєва В. Поняття та особливості посередницьких договорів // 2004. - № 12. - с. 42.

200. Бородовський C. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України // 2004. - № 12. - с. 80.

201. Маломуж О. Шлюбний договір // 2005. - № 1. - с.73.

202. Хлонь О. Форс-мажор та непереборна сила: їх розмежування у цивільному праві // 2005. - № 1. - с. 112.

203. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України // 2005. - № 3. - с. 43.

204. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі // 2005. - № 3. - с. 59.

205. Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // 2005. - № 3. - с. 95.

206. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору // 2005. - № 6. - с. 50.

207. Снігерьова М. До питання про класифікацію договорів морського страхування // 2005. - № 8. - с. 52.

208. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної сумісної власності // 2005. - № 8. - с. 75.

209. Безлюдько І. Система договорів перевезення за новим законодавством України // 2005. - № 9. - с. 46.

210. Світличний О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку // 2005 - № 12 - с. 92.

211. Тараба Н. Види договорів факторингу // 2006 - № 1 - с. 78.

212. Супрун Л. Юридична природа договору перестрахування // 2006. - № 2. - с. 116.

213. Васильєва В. Право власності у посередницькому зобов’язанні // 2006. - № 4. - с. 111.

214. Бервено С. Щодо концепції класифікації цивільно-правових договорів у сучасному праві України // 2006. - № 6. - с. 34.

215. Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // 2007. - № 6. - с. 93.

216. Бондаренко Л. До питання цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права // 2006. - № 7. - с. 100.

217. Дараганова Н. Організація авіаційного страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу цивільної авіації // 2006. - № 9. - с. 106.

218. Шестаков С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду // 2006. - № 10. - с. 56.

219. Яворський Я.Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід // 2007. - № 9. - с. 94.

220. Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // 2007. - № 11. - с. 110.

221. Попов Ю. Свобода договору щодо визначення наслідків неправомірної поведінки // 2008 - № 1 - с. 133.

222. Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // 2008. - № 3. - с. 91.

223. Колісникова Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // 2008. - № 3. - с. 100.

224. Мачуський В. Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти // 2008. - № 4. - с. 63.

225. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // 2008. - № 4. - с. 121.

226. Москалюк В. Щодо поняття «відмова від дитини» та суміжних понять у Сімейному кодексі України // 2008. - № 5. - с. 78.

227. Ясенок М. Режим окремого проживання подружжя — новий вид справ у окремому провадженні // 2008. - № 5. - с. 114.

228. Бичкова С., Федосєєва Т. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб // 2008. - № 6. - с. 94.

229. Попов Ю. Поняття забезпечення виконання зобов’язання // 2008. - № 6. - с. 119.

230. Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // 2008. - № 9. - с. 130.

231. Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки // 2008. - № 9. - с. 107.

232. Попов Ю. Забезпечення виконання зобов’язання: прощання з міфом // 2008. - № 12.- с. 118.

233. Липець Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об’єкт шлюбного договору // 2009. - № 1. - с. 130.

234. Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно // 2009. - № 2. - с. 88.

235. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України // 2009. - № 6. - с. 114.

236. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // 2009. - № 8. - с. 8.

237. Сліпченко А. Деякі правові аспекти, пов’язані з реалізацією глобальної концепції організації повітряного руху // 2009. - № 8. - с. 134.

238. Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов’язань з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача // 2009. - № 9. - с. 106.

239. Файєр О. Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності лікарів // 2010. - № 9. - с. 268.

240. Черненко Л. Предмет правового інституту реєстрації актів громадянського (цивільного) стану // 2010. - № 4. - с. 321.

241. Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин // 2010. - № 6. - с. 200.

242. Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки // 2010. - № 6. - с. 208.

243. Ізарова І. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт // 2010 - № 11 - с. 90.

244. Колісникова Г. Право споживача на інформацію // 2010. - № 11. - с. 248.

245. Печений О. Про деякі теоретичні проблеми спадкового права // 2010. - № 12. - с. 40.

246. Кухарєв О. Тлумачення заповіту // 2010. - № 12. - с. 88.

 

Юридичний журнал: електронне видання
(http://justinian.com.ua/magazines.php#archive)

 

247. Стройко Ірина. Авторський договір: поняття, умови, форма // http://justinian.com.ua/article.php?id=227

248. Володарський Вадим. Відшкодування шкоди, спричиненої пошкодженням транспортного засобу: проблемні питання визначення // http://justinian.com.ua/article.php?id=314

249. Потапенко Володимир. Чи відшкодовується шкода споживачу? // http://justinian.com.ua/article.php?id=315

250. Потапенко Володимир. Регресні вимоги страховика // http://justinian.com.ua/article.php?id=992

251. Лінецький Сергій. Несвоєчасно зареєстрував народження дитини – відповідай // http://justinian.com.ua/article.php?id=1056

252. Бєліков Олег. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань // http://justinian.com.ua/article.php?id=2879

253. Круторогова Світлана. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: Практичні аспекти істотних умов // http://justinian.com.ua/article.php?id=2880

254. Костенко Леся. Особливості дарування (безповоротної фінансової допомоги) підприємницькими товариствами // http://justinian.com.ua/article.php?id=2892

255. Ковальчук Ярослав. Класифікація позбавлення права на спадкування та її значення // http://justinian.com.ua/article.php?id=2903

256. Євдокимов Дмитро. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві України // http://justinian.com.ua/article.php?id=2931

257. Кот Олексій. Перехід прав кредитора до третіх осіб: поняття та співвідношення з деякими суміжними інститутами цивільного права // http://justinian.com.ua/article.php?id=2932

258. Осіпов Андрій. Хочу бути кредитором: виконання зобов’язань боржника іншою особо // http://justinian.com.ua/article.php?id=2934

259. Бєліков Олег. Лізинг і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві // http://justinian.com.ua/article.php?id=2941

260. Ковальчук Ярослав. Змішаний вид позбавлення права на спадкування (практичний аспект) // http://justinian.com.ua/article.php?id=2972

261. Ковальчук Ярослав. Юридичні наслідки визнання всього заповіту недійсним (практичний аспект) // http://justinian.com.ua/article.php?id=3007

262. Євтушенко Ірина. Реалізація права на спадщину // http://justinian.com.ua/article.php?id=3021

263. Бєліков Олег. Концесії, інвестиції, угоди про розділ продукції // http://justinian.com.ua/article.php?id=3070

264. Коташевська Тетяна. Укладення угоди внаслідок помилки. Судова практика за участю нотаріуса, що посвідчував такий договір // http://justinian.com.ua/article.php?id=3071

265. Ковальчук Ярослав. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // http://justinian.com.ua/article.php?id=3124

266. Будзінська Олена. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями // http://justinian.com.ua/article.php?id=3133

267. Губань Вадим. Сімейне право України: зміна парадигм // http://justinian.com.ua/article.php?id=3129

268. Ватрас Володимир. Особливості суб’єктного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин // http://justinian.com.ua/article.php?id=3130

269. Любер Ольга. Розлучення згідно із світовим сімейним законодавством // http://justinian.com.ua/article.php?id=3131

270. Шуляк Надія, Короленко В’ячеслав. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України // http://justinian.com.ua/article.php?id=3135

271. Почекіна Ольга. Реєстрація шлюбу // http://justinian.com.ua/article.php?id=3144

272. Сніжко Марія. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права // http://justinian.com.ua/article.php?id=3163

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.018 с.)