Тема № 38. Права та обов'язки матері, батька і дитини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 38. Права та обов'язки матері, батька і дитини.Семінарські заняття: 2 годин.

Самостійна робота: 7 годин.

 

Питання семінарського заняття № 1:

 

1. Визначення походження дитини.

2. Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей.

3. Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав.

4. Поновлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

 

Література:

основна[1; 11, ст.ст. 121-172; 6; 27; 68; 75; 76; 83; 96, с. 140-164];

додаткова [187; 226; 270; 272; 278; 285].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини.

2. Характеристика поняття «відмова від дитини» та суміжних понять у Сімейному кодексі України.

3. Регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України.

Література:[187; 226; 270; 272].

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- обов’язок дитини, повнолітніх сина та дочки піклуватися про своїх батьків.

При підготовці використати положення ст. 172 Сімейного кодексу України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що в статті 172 СК України встановлюється обов'язок дитини, а також повнолітніх дочки, сина турбуватися про своїх батьків та надавати їм допомогу. Покладення на дітей, як повнолітніх, так і неповнолітніх, такого обов'язку є виправданим лише з точки зору моралі.

Турбота про батьків має релігійне підґрунтя і базується на біблійній заповіді шанування батьків їх дітьми. Протягом історії людства, у всі часи і у всіх культурах, будь-яка людина могла вижити тільки тоді, коли про неї піклувалися батьки. Але обов'язок турбуватися про батьків та надавати їм допомогу має характер норми моралі. Вміщення даної норми у розділі, що регулює особисті немайнові відносини між батьками та дітьми, свідчить про те, що цей обов'язок носить немайновий характер. З огляду на це, слід зазначити, що виконання такого обов'язку не може бути забезпечене примусовою силою держави. Примусити дитину поважати батьків та турбуватися про них неможливо з допомогою державних органів. Крім того, вказаний обов'язок покладається законом не тільки на повнолітніх дочку та сина, а на неповнолітніх та навіть малолітніх осіб, які у певному віці і про себе ще турбуватися не можуть. Тому вказана норма носить декларативний характер і її примусове виконання є неможливим.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

А) Ознайомитися з постановою пленуму ВСУ «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» № 3 від 15 травня 2006 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-06

Як повинен діяти суд у випадку ухилення сторони у справі про визнання батьківства від проведення експертизи, або від подання необхідних матеріалів?

 

Б) Ознайомитися з постановою пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» № 3 від 30.03.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-07

Чи можуть батьки бути позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка досягла 18 р.?

Як пленум ВСУ роз’яснює суть ухиляння батьків від виконання своїх обов’язків?

Хто може заявляти позов про позбавлення батьківських прав?

 

В) Ознайомитися з рішенням Лубенського міськрайонного суду Полтавської області по справі № 2-111/10 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/2272663

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Позивачка звернулася до суду із заявою про позбавлення батьківських прав Відповідача. На обґрунтування своїх вимог повідомила суду, що Відповідач ухиляється від обов’язків по вихованню їхнього неповнолітнього сина, протягом останнього року не виявляє щодо нього жодного батьківського піклування.

Відповідач через свого представника проти позову заперечив, обґрунтувавши свою незгоду тим, що позбавлений можливості турбуватися про свого сина, оскільки відбуває покарання за грабіж у місцях позбавлення волі (засуджений до 5 років позбавлення волі).

Чи є підстави для позбавлення Відповідача батьківських прав?

Яке рішення має прийняти суд?

 

4. Виконати завдання:

Складіть алгоритм послідовності дій органу опіки та піклування по відібранню дитини від батьків.

Перед складанням алгоритму ознайомтеся з постановою КМУ № 866 від 24 вересня 2008 р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=866-2008-%EF

 

Питання семінарського заняття № 2:

 

1. Права батьків та дітей на майно.

2. Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання:

а) способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину;

б) загальні правила визначення розміру аліментів та порядку їх сплати.

3. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання.

4. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

 

Література:[1; 3; 11, ст.ст. 173-206; 96, с. 165-185].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

Порядок стягнення аліментів за кордоном.

Література:[3].

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків.

При підготовці використати положення ст. 206 Сімейного кодексу України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що суд може ухвалити рішення щодо стягнення коштів з дитини на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням і доглядом за батьками, тільки у виняткових випадках.У законі не вказано, які випадки є винятковими. Однак можна зробити висновок, що до таких випадків можна віднести тяжку хворобу або інвалідність батьків.

Кошти з дитини на користь матері, батька можуть стягуватися лише у тих випадках, коли останні перебувають у стані крайньої нужденності, потреби в матеріальній допомозі, абсолютної відсутності коштів до існування у зв'язку з тяжкою хворобою, інвалідністю, за відсутності інших осіб, зобов'язаних надавати їм утримання тощо. Іншими словами, коментована норма застосовується не у всіх випадках, коли мати, батько є тяжко хворими або інвалідами, а дитина має достатній дохід, а лише у виняткових. Які саме конкретні життєві обставини є винятковими, визначає виключно суд при розгляді справи.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

А) Ознайомитися з постановою пленуму ВСУ «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» № 3 від 15 травня 2006 р. // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003700-06

Чи припиняє факт укладання шлюбу неповнолітньою особою право на отримання нею аліментів?

Чи можуть притягатися до обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину (ст. 185 СК) дід, баба, інші родичі дитини?

Яким по своїй суті є обов’язок дітей утримувати своїх батьків: абсолютним чи відносним? Чому?

 

Б) Ознайомитися з рішенням Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області № 2–177/2010 р. // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7657953

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Позивачка 20 вересня 2011 р. звернулася з позовом до Відповідача про стягнення аліментів на утримання їхньої повнолітньої дочки, яка продовжує навчання.

Позивачка у суді пояснила, що в період з 05 вересня 1991 р. до 15 грудня 2011 р. перебувала у шлюбі з Відповідачем. У шлюбі 23 квітня 1993 р. було народжено дочку – Дарину. В даний час дочка навчається в університеті, та, у зв’язку з цим, потребує матеріальної допомоги, яку Відповідач відмовляється надавати.

Відповідач позов не визнав. У суді висунув наступні заперечення:

1) бувша дружина не має право пред’являти позов в інтересах їхньої дочки, оскільки остання вже досягла повноліття, отже, повинна самостійно захищати свої права;

2) дочка навчається на заочній формі, отже, може влаштуватися на роботу та забезпечувати свої потреби самостійно;

3) заробітна плата Відповідача складає 2000 грн., а дохід бувшої дружини – 6000 грн., отже, Позивачка у змозі самостійно надавати допомогу дочці.

Чи будуть враховані судом заперечення Відповідача?

Який розмір аліментів буде стягнуто з Відповідача у випадку задоволення позову?

Чи зміниться ситуація, якщо врахувати, що дочка суміщає навчання з роботою та отримує 700 грн. заробітної плати?

 

4. Скласти проект документу:

Ви нотаріус. До Вас звернулося бувше подружжя Іванових з проханням скласти договір про сплату аліментів на утримання їхнього неповнолітнього сина.

Складіть проект договору між батьками про сплату аліментів на дитину. При складанні проекту врахуйте, що платником аліментів буде батько, який не має фіксованого та стабільного доходу, оскільки є приватним підприємцем.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.009 с.)