Тема № 35. Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 35. Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини.Семінарські заняття: 2 годин.

Самостійна робота: 8 годин.

 

Питання семінарського заняття:

 

1. Поняття сімейного права. Співвідношення сімейного та цивільного права.

2. Метод сімейного права.

3. Принципи сімейного права.

4. Поняття та види сімейних правовідносин:

а) суб’єкти, об’єкти та зміст сімейних правовідносин;

б) виникнення, зміна та припинення сімейних правовідносин.

 

Література:

основна[1; 11, ст.ст. 1-20; 96, с. 3-71];

додаткова [190; 267; 275; 283; 288; 310].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Моральні засади Сімейного кодексу України.

2. Сімейне право України: зміна парадигм.

3. Рецепція положень про суб'єктів римського приватного права у сімейне законодавство України.

Література:[190; 267; 275].

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів.

При підготовці використати положення ст. 11 Сімейного кодексу України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що при вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства.

В загальному розумінні звичай - це загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті та побуті якого-небудь народу, суспільної групи або колективу. Відповідно правовий звичай - це правило поведінки,яке історично склалося у певному суспільстві.

При регулюванні сімейних відносин значення можуть мати лише звичаї,які виступають «у доповнення до закону». Це звичаї, що підтримують законодавство, яке є основним нормативним регулятором сімейних відносин. Наприклад, відомо, що звичаї значною мірою визначають передшлюбну поведінку наречених та їх родичів. Існує чимало правил, які без перебільшення можна вважати продуктом доісторичних часів. В літературі зазначалося, що передвесільний цикл поведінки українців хоча й варіювався у різних етнорегіональних зонах, мав цільну структуру і складався з трьох-чотирьох зустрічей сторін, які бажають взяти шлюб, — відвідування, сватання, оглядин і заручин. В різних регіонах правила здійснення такого роду дій мали свої особливості, іноді досить суттєві.

 

2. Провести аналіз наукових досліджень:

Ознайомитися з авторефератом Г.Ахмач «Договірні правовідносини членів сім'ї» // http://www.nbuv.gov.ua (шукати: інформаційні ресурси - електронний фонд - електронна бібліотека авторефератів дисертацій).

Уяснити коло сімейних правовідносин, які можуть регулюватися за допомогою договору сторін.

 

Ознайомитися з авторефератом В.Ватраса «Суб'єкти сімейних правовідносин» // http://www.nbuv.gov.ua

Уяснити поняття та зміст сімейних правовідносин.

Тема № 36. Шлюб за сімейним правом України.

Семінарські заняття: 2годин.

Самостійна робота: 8 годин.

 

Питання семінарського заняття:

 

1. Поняття шлюбу. Право на шлюб.

2. Державна реєстрація шлюбу.

3. Недійсність шлюбу:

а) підстави визнання шлюбу недійсним;

б) правові наслідки визнання шлюбу недійсним.

4. Припинення шлюбу:

а) підстави припинення шлюбу;

б) розірвання шлюбу органами РАЦСу;

в) розірвання шлюбу судом.

5. Режим окремого проживання подружжя.

Література:

основна[1; 11, ст.ст. 21-49; 41; 49; 81; 87; 96, с. 72-90];

додаткова [117; 119; 120; 173; 201; 227; 228; 230; 240; 241; 268; 269; 291; 324].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Правова природа фіктивного шлюбу за сімейним законодавством України.

2. Інститут сепарації: проблеми застосування.

3. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу.

Література:[120; 173; 227; 269].

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- поновлення шлюбу у разі з’явлення особи, яка була оголошення померлою, або визнана безвісно відсутньою.

При підготовці використати положення ст. 118 Сімейного кодексу України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася і відповідне рішення суду скасоване, в сфері сімейних відносин настають важливі правові наслідки. Шлюб особи, яка з'явилася з іншою особою відновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

Таким чином, шлюб з особою, яка була оголошена померлою, відновлюється, якщо мають місце наступні обставини:

• рішення суду про оголошення особи померлою скасоване судом за заявою особи, яка була оголошена померлою, або іншої заінтересованої особи;

• на підставі рішення суду державним органом РАЦС анульовано актовий запис про смерть особи;

• ніхто із подружжя не зареєстрував повторний шлюб.

Поновлення шлюбу в цих випадках відбувається автоматично.Подання спільної заяви подружжя не вимагається. Це пояснюється тим, що після анулювання актового запису про смерть особи, яка була визнана померлою, у юридичному плані вважається, що людина є живою. Відповідно, вона має сімейні права, аналогічні тим, які вона мала за життя.

Якщо за час відсутності такої особи наміри дружини або чоловіка щодо збереження шлюбу змінилися і сторони або одна з них не бажають надалі проживати однією сім'єю, то шлюб між ними може бути розірваний на загальних підставах.

Якщо особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася, її шлюб з іншою особою може бути поновлений. Для поновлення шлюбу в цьому випадку необхідно з'ясувати волю сторін. Поновлення шлюбу здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану лише за спільною заявою дружини та чоловіка.

В цьому суттєва відмінність поновлення шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, від поновлення шлюбу з особою, оголошеною померлою. В останньому випадку шлюб припиняється автоматично і другий з подружжя не висловлює свого бажання припинити шлюб. На відміну від цього, припинення шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, можливе лише при розірванні шлюбу судом за заявою другого з подружжя.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

А) Ознайомитися з постановою пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» № 11 від 21.12.2007 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011700-07

Що є головним критерієм при прийнятті судом рішень про надання неповнолітнім особам права на укладення шлюбу?

Яка інформація повинна бути відображена в заяві про розірвання шлюбу?

Які документи додаються до заяви про розірвання шлюбу судом?

Яким чином суд вирішує питання про розподіл неподільного майна?

З якого моменту шлюб вважається розірваним?

 

Б) Ознайомитися з рішенням Староконстянтинівського районного суду Хмельницької області по справі № 2-1609/10 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/10294243

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Заявниця звернулася до суду із вимогою про визнання фіктивним розірвання шлюбу. На обґрунтування своєї заяви пояснила, що з травня 2007 по січень 2009 р. перебувала у зареєстрованому шлюбі з Івановим. Під час шлюбу в грудні 2008 р. вона народила доньку Анастасію.

Наприкінці 2008 р. її чоловіку, який був військовослужбовцем, запропонували поїхати з миротворчою місією у Зімбабве. Однак, обов’язковою умовою такого відрядження була відсутність шлюбу у претендентів. Для того щоб реалізувати можливість чоловіка з’їздити в це відрядження та поправити матеріальне становище сім’ї, вона разом із чоловіком в січні 2009 р. розірвали шлюб в судовому порядку.

В серпні 2011 р. її чоловік загинув при виконанні своїх обов’язків. Таким чином, хоча вони з чоловіком і планувала поновити шлюб, але не встигли. Поновлення шлюбу їй необхідне для можливості прийняти спадщину, яка залишилася після Іванова.

Чи передбачає чинне законодавство поняття фіктивного розлучення?

Які докази повинна представити заявниця в суді для доведення фіктивності розлучення?

Чи задовольнить суд дану заяву за умови, що заявниця надасть докази фіктивності розлучення?

 

4. Скласти проект документу:

Ви нотаріус. До Вас звернулися заручені Іванов та Петрова, які попросили Вас скласти проект шлюбного договору.

Складіть проект шлюбного договору.

 

5. Підготуватися до тренінгу

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.01 с.)