Тема № 24. Договори з передання майна у власність. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 24. Договори з передання майна у власність.Семінарські заняття: 4 годин.

Самостійна робота: 8 годин.

 

Питання семінарського заняття № 1:

 

1. Загальна характеристика договорів з передання майна у власність.

2. Договір купівлі-продажу:

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

3. Особливості роздрібної купівлі-продажу:

а) види договорів роздрібної купівлі-продажу;

б) захист прав покупця в договорі роздрібної купівлі-продажу.

4. Поставка.

5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 

Література:

основна[1; 8, ст.ст. 655-714; 12; 14; 40; 64; 65; 82; 89; 92; 93; 94, с. 69-86; 95, с.151-172; 98, с. 174-226; 99, с. 10-60; 100];

додаткова [110; 126; 127; 140; 181; 223; 244; 249; 292].

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів.

2. Застосування торговельних звичаїв для регулювання договору купівлі-продажу: порівняльний аналіз міжнародних актів.

Література: [140; 223; 244; 249; 292].

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- страхування товару.

При підготовці використати положення ст. 696 ЦК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що стаття 696 ЦК містить у собі положення, відповідно до якого договором може бути встановлений обов'язок продавця або покупця страхувати товар. Це не є обов'язковою умовою для даного договору, але для включення такого пункту до договору необхідна згода обох сторін — і покупця, і продавця.

У Законі України "Про страхування" страхування визначене як вид цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються сплатою ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). Для страхування майна, що є предметом договору купівлі-продажу, застосовується добровільна форма страхування.

Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно. Конкретні умови визначаються при укладенні договору страхування. Для укладення договору страхування страхувальник (продавець або покупець) подає страховику письмову заяву за встановленою страховиком формою або іншим чином заявляє про свій намір укласти договорів страхування. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником (покупцем або продавцем — за їх взаємною угодою) першого страхового платежу, якщо інше не передбачено умовами страхування.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з рішенням Славутицького міського суду Київської області // http://reyestr.court.gov.ua/Review/6235821

 

3. Вирішити ситуаційне завдання:

У серпні 2007 року, Позивач звернулась до суду з позовом до Відповідача у якому просила розірвати договір купівлі-продажу, зобов'язати Відповідача прийняти товар та повернути їй сплачені за нього кошти у сумі 6820 грн., а також відшкодувати їй моральну шкоду у сумі 1500 грн.

Свої вимоги позивач обґрунтовувала тим, що 02 червня 2007 року вона придбала у магазині, який належить Відповідачу для власного користування телевізор Самсунг LCD, модель 37R72BX, сплативши за нього відповідачу 6820 грн.

Вказаний товар був доставлений Позивачу та розпакований Відповідачем. При спробі його використання придбаний телевізор не підійшов Позивачу за розмірами, а тому Позивач звернулась до Відповідача із вимогою обміняти придбаний в нього телевізор на іншу модель, а саме Самсунг 42Q91, або Самсунг 42Q92.

Відповідач дав згоду на проведення заміни товару, проте, придбаний у нього Позивачем товар не прийняв і кошти не повернув, пообіцявши обміняти товар по мірі його надходження на протязі місяця.

Однак місячний термін для обміну товару давно сплинув, а Відповідач не обмінює товар і кошти за нього не повертає, а тому Позивач просить суд розірвати договір купівлі-продажу, зобов'язати Відповідача прийняти придбаний у останнього товар, а саме телевізор Самсунг LCD, модель 37R72BX, повернувши Позивачу сплачені за нього кошти у сумі 6820 грн.

Також Позивач вважає, що вищезазначеними діями Відповідача їй була нанесена моральна шкода, яка полягає в переживаннях та зіпсованому настрої та додатково потраченому часі.

Чи має право Позивач за таких умов на обмін телевізора?

Чи має право Позивач на відшкодування моральної шкоди?

Яке рішення має прийняти суд (при відповіді врахувати положення Закону «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.)?

 

4. Скласти проект документу:

Ви нотаріус. До Вас прийшли Іванов (продавець) та Сидоров (покупець) з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу однокімнатної квартири № 34 в будинку № 56 по вул. Добровольського, що в м. Одесі.

Складіть проект договору купівлі-продажу квартири.

 

Питання семінарського заняття № 2:

 

1. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

2. Міна.

3. Дарування:

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

г) розірвання договору дарування.

4. Договір ренти:

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

5. Договір довічного утримання (догляду):

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

г) припинення та розірвання договору.

 

Література:

основна[1; 8, ст.ст. 714-758; 71-73; 92; 93; 94, с. 86-108; 95, с. 172-179; 98, с. 226-256; 99, с. 60-97; 100];

додаткова [149; 183; 254].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти).

2. Особливості дарування (безповоротної фінансової допомоги) підприємницькими товариствами.

Література: [183; 254].

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- поняття пожертви.

При підготовці використати положення ст. ст. 729-730 ЦК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що відповідно до статті 729 ЦК, пожертвувач наділяється певними правами, зокрема правом контролювати використання пожертви відповідно до обумовленої мети.

Законодавець передбачає випадок, коли пожертвувач передає майно (пожертву) для досягнення певної мети, але використовувати його з такою метою неможливо в силу певних обставин. У такому разі використовувати пожертву за іншим призначенням можливо тільки при наявності на це згоди пожертвувача. Якщо пожертвувач не може дати згоду на використання пожертви не за призначенням, обумовленим договором, у зв'язку зі смертю пожертвувача або ліквідацією юридичної особи, то дане питання вирішується за рішенням суду.

Згідно з даною статтею пожертва повинна використовуватися за призначенням, тобто для досягнення певної мети, для виконання якої пожертвувач надає пожертву. Але існують випадки, коли передане пожертвувачем майно (пожертва) використовується з іншою метою, ніж була обумовлена договором. Якщо пожертва використовується не за призначенням, то у такому випадку пожертувач має право вимагати розірвання договору пожертви. Таке право належить не тільки пожертвувану особисто, але і його спадкоємцям.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області // http://reyestr.court.gov.ua/Review/11555832

 

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Позивачка звернулась до суду із вимогою про розірвання договору дарування, який був укладений між нею та її дочкою 26.02.2010 року.

Обґрунтовуючи свої вимоги Позивачка зазначила, що в момент підписання договору мало місце погіршення стану її здоров’я, а її дохід в місяць складав на той час біля 900грн. Їй були необхідні кошти на стаціонарне лікування, яких вона не мала. Даруючи дочці житло, вона сподівалася та була впевнена, що за це їй буде надаватися матеріальна підтримка, без такої впевненості правочин не був би вчинений.

Після укладення договору, дочка дозволила їй проживати в кімнаті 2х2,5м., їй забороняють користуватися гарячою водою, погребом, вимагають сплачувати комунальні послуги, жодної матеріальної допомоги не надають.

Як пояснив приватний нотаріус, який оформляв договір і був залучений до справи у якості третьої особи, документи після ознайомлення і підписання Позивачка власноручно передала своїй дочці і ніякої розмови про подальше матеріальне утримання Позивачки мови не було ні під час підготовки документів, ні під час самого укладення договору дарування.

Як повідомила свідок - рідна сестра Позивачки, їй зі слів Позивачки стало відомо, що будинок, в якому вона проживала, потребував значного ремонту, а Позивачка не мала на це коштів. Усвідомлюючи цю обставину, вона запросила проживати до себе сім’ю своєї дочки, яка до того проживала на зйомній квартирі. Після того, як в будинку був проведений суттєвий ремонт за кошти дітей, свекрухи, та інших родичів відношення Позивачки до сім’ї дочки змінилося.

Чи має право дочка, за таких обставин, забороняти матері користуватися гарячою водою, погребом та вимагати сплачувати комунальні послуги?

Чи виник у дочки обов’язок надавати допомогу матері, внаслідок отримання від неї будинку в дарунок?

Чи можна було включити в договір умову про надання такої допомоги?

Чи є підстави для розірвання договору дарування?

4. Скласти проект документу:

Ви нотаріус. До Вас прийшли Іванов-батько та Іванов-син з проханням скласти договір дарування однокімнатної квартири № 45, загальною площею 45 м. кв., яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 120. Зазначена квартира належить Іванову-батькові на підставі Свідоцтва про право на спадщину.

Складіть проект договору дарування.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 203; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.014 с.)