Тема № 26. Договори з виконання робіт.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 26. Договори з виконання робіт.Семінарські заняття: 2 годин.

Самостійна робота: 6 годин.

 

Питання семінарського заняття № 1:

 

1. Загальна характеристика договорів з виконання робіт.

2. Загальні положення про підряд:

а) поняття та юридична характеристика договору підряду;

б) умови договору;

в) зміст договору.

3. Договір побутового підряду:

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

 

Література:

основна[1; 8, ст.ст. 837-874; 12; 19; 62; 82; 92; 93; 94, с. 149-158; 95, с. 212-221; 98, с. 317-327; 99, с. 167-183; 100];

додаткова [150; 195].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

Загальна характеристика правил побутового обслуговування населення.

Література:[62].

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- позовна давність, що застосовується до вимог щодо належної якості роботи.

При підготовці використати положення ст. 863 ЦК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що стаття 863 ЦК встановлює скорочений строк давності позову в один рік для вимог замовника по якості виконаних підрядних робіт, а у відношенні будинків і споруд, коли необхідний більш тривалий період перевірки їх якості, передбачається застосування загального строку давності в три роки (про позовну давність див. гл. 29 ЦК).

Давність у три роки у відношенні будинків і споруд варто застосовувати, якщо об'єктом підряду були роботи по зведенню чи ремонту будинків і споруд. Коли підрядні роботи лише зовні зв'язані з названими об'єктами (малярські, скляні й аналогічні роботи), для застосування більш тривалого строку давності підстави немає.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з рішенням Волочиського районного суду Хмельницької області по справі № 2-228/11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/13912225

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Позивачка звернулася до суду з позовом до Відповідача в якому просить зобов’язати його негайно виконати у повному обсязі її замовлення від 6 вересня 2008 року, а саме виготовити та встановити замовлену нею платтяну шафу. Крім цього, Позивачка вимагає стягнути з Відповідача на її користь пеню за несвоєчасне виконання її замовлення та стягнути з нього на її користь суму за заподіяну їй моральну шкоду в розмірі 5 000 грн., судові витрати у сумі 420,00 гривень.

Свої вимоги Позивачка обґрунтувала тим, що 06 вересня 2008 року між нею та приватним підприємством «Ластівка» було укладено договір побутового підряду на виготовлення тумби та платтяної шафи, вартістю 1340 грн. На виконання умов вказаного договору Позивачкою була сплачена передоплата у розмірі 650 грн.

Термін виготовлення замовлення, за зазначеним вище договором, був визначений на 17 вересня 2008 року. Але Відповідач не в повному обсязі виконав зобов’язання за укладеним між ним та Позивачкою договором побутового підряду. У вказані в договорах строки він виготовив тільки тумбу, а платтяну шафу до сьогоднішнього дня не готова.

Позивачка зазначає, що Відповідач прострочив термін виготовлення її замовлення на 516 днів. Пеня за прострочення виконання договору була встановлена у розмірі 10 грн.20 коп. за кожний день прострочки.

Відповідач на свій захист пояснив, що незабаром після укладання договору з Позивачкою, на його обладнання Державною виконавчою службою України був накладений арешт і він фізично не міг виконати замовлення.

Чи не було пропущено Позивачкою строки позовної давності?

За який час Позивачка має право вимагати сплатити пеню?

На який максимальний розмір пені може розраховувати Позивачка? (При відповіді врахуйте положення Закону «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 р.).

Чи має право Позивачка на сплату пені, якщо договором, який був укладений нею з Відповідачем, вона не була передбачена? (При відповіді врахуйте Закон України «Про захист прав споживачів»).

Чи має Позивачка шанс отримати відшкодування за моральну шкоду?

Чи будуть вагомими для суду доводи Відповідача?

 

4. Скласти проект документу:

Ви юрисконсульт. До Вас звернулася фізична особа Іванова та підприємець Петров (директор ПП «Ластівка») з проханням скласти проект договору побутового підряду на виготовлення платтяної шафи та тумби до неї.

Використавши умови попередньої задачі складіть проект договору побутового підряду.

 

Питання семінарського заняття № 2:

 

1. Договір будівельного підряду:

а) поняття та юридична характеристика договору;

б) умови договору;

в) зміст договору.

2. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

3. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

Література:

основна[1; 8, ст.ст. 875-900; 19; 92; 93; 94, с. 158-168; 95, с. 221-244; 98, с. 327-340; 99, с. 183-196; 100];

додаткова [180; 243; 298; 306; 314].

 

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Істотні умови договору підряду на виконання проектних робіт.

2. Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва.

3. Укладення договору субпідряду у капітальному будівництві.

Література:[243; 298; 306; 314].

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Самостійно опрацювати:

- усунення недоліків за рахунок замовника.

При підготовці використати положення ст. 885 ЦК України.

При вивченні матеріалу необхідно врахувати, що передбачене статтею 885 ЦК зобов'язання підрядника виходить за межі договору будівельного підряду, оскільки, відповідно до договору, підрядник зобов'язаний виконати роботи зі спорудження об'єкта відповідно до отриманої і належно затвердженої технічної документації. Згідно з п. 1 ст. 885 ЦК сторони можуть передбачити додатковий до договору обов'язок підрядника. Звичайно це має місце при необхідності виконати вимоги у зв'язку зі зміною окремих правил з техніки безпеки, протипожежних правил, будівельних норм на окремі види робіт. Сторони, включаючи в договір таку умову, можуть установити порядок узгодження, оплати робіт, строк їх виконання.

Якщо сторони узгодили попередню умову про виконання підрядником робіт, передбачених ч. 1 ст. 885 ЦК, то для таких ситуацій підряднику надається право, за вказаних умов, відмовитися від їх виконання. У цьому випадку відповідальність підрядника не настає. Якщо ж підрядник прийняв на себе зобов'язання виконати роботи з усунення недоліків (додаткові роботи), він повинен виконати їх і несе на загальних підставах відповідальність, передбачену договором і законом.

2. Ознайомитися із судовою практикою:

Ознайомитися з рішенням Бериславського районного суду Херсонської області по справі № 2-31-2007р. // http://reyestr.court.gov.ua/Review/1820390

3. Вирішити ситуаційне завдання:

Позивачка звернулася до суду 25 жовтня 2010 р. з позовом до Відповідачів про розірвання договору будівельного підряду та стягнення збитків, мотивуючи свої вимоги тим, що між нею та Відповідачами 13 травня 2010 року було укладено договір будівельного підряду, згідно з яким Відповідачі зобов'язалися виконати за її завданням, у межах договірної ціни, роботи по реконструкції кафе «Веснянка».

Роботи повинні були виконуватися з матеріалів Відповідачів, які мали бути придбані за її кошти та своїми засобами на підставі узгодженої документації. Обов'язок отримання дозвільної документації було покладено на Відповідачів. Строк виконання робіт був визначений до 25 вересня 2010 р. Сума договору, згідно кошторису – 500 000 грн.

Зобов'язання, як замовника по договору, Позивачкою були виконані належним чином. Одразу після підписання вказаного договору Відповідачам був переданий об'єкт нерухомості. У якості авансового платежу в готівкової формі нею були передані під розписку грошові кошти у розмірі 110 000 гривень.

Однак, на сьогоднішній день Відповідачі по справі в порушення договору та діючого законодавства України, не тільки не закінчили реконструкцію, але і не отримали дозвільних документів на проведення будівельних робіт. Згодом з'ясувалося, що Відповідачі не мають ліцензії на здійснення будівельних робіт, що не дозволяло їм взагалі здійснювати будь-які будівельні роботи.

Крім того, Відповідачами були здійснені самовільні будівельні роботи, що призвело до того, що на Позивача, як власника об'єкта нерухомості, представниками інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю неодноразово накладалися штрафи на загальну суму 30 000 грн., на її ім'я виносилися приписи по зупиненню будівельних робіт, що дискримінувало її, призвело до складностей у стосунках з органами державної влади, мешканцями сусідніх будинків та взагалі унеможливило подальше використання об'єкта нерухомості.

У судовому засіданні Позивачка просила розірвати договір будівельного підряду, укладений між нею та Відповідачами; стягнути з Відповідачів збитки, які виникли в результаті невиконання обов'язків згідно з договором будівельного підряду та пеню за неналежне виконання договору (розмір пені відповідно до п. 6.7 договору визначений у розмірі 0,1 % від суми договору за кожний день прострочки).

Визначіть предмет та зміст цього договору будівельного підряду, виходячи з умов задачі.

Чи є підстави для розірвання договору?

На яку суму відшкодування може претендувати Позивач?

 

4. Скласти проект документу:

Ви юрист консалтингової компанії. До Вас звернувся клієнт Іванов з проханням провести роботу по аналізу судової практики, яка існує в Одеській області і яка стосується випадків одностороннього розірвання договорів будівельного підряду з ініціативи замовників.

Який договір Ви, як юрист, запропонуєте укласти цьому клієнту?

Скласти проект цього договору.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.016 с.)