Назвіть підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.Варіант 26

1. Дайте визначення понять:товарний склад, співстрахування, кореспондентський рахунок, моральна шкода.

2.Розв’яжіть задачу:

За договором комісії громадянка О. здала в комісійний магазин столовий сервіс на 12 персон чеського виробництва. Через півтора місяця, навідавшись у магазин, О. виявила, що сервіс не реалізовано і вирішила забрати його назад. Продавець погодилася повернути сервіс, але зажадала сплати 10 % вартості за його зберігання.

Чи правомірні вимоги комісійного магазину? Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Договір страхування, згідно з законодавством, вступає в силу з моменту:

а) підписання договору;

б) сплати першого страхового внеску;

в) виплати страхового відшкодування;

г) виплати страхової суми.

2. Коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі:

а) якщо її сума за договором становить не більше 10 встановлених законом розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

б) незалежно від суми позики;

в) якщо її сума за договором не перевищує 50-кратного роз­міру неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

г) коли передаються речі, визначені родовими ознаками.

3. До яких вимог не застосовуються положення про зобов'язан­ня у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?

а) про повернення виконаного за недійсним правочином;

б) про повернення безпідставно набутих аліментів та інших грошових сум, наданих фізичній особі як засіб до існуван­ня, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності набувача;

в) про витребування майна власником із чужого незаконного володіння;

г) про відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Назвіть підстави припинення договору страхування.

 

Варіант 27

1. Дайте визначення понять:договір буксирування, перестрахування, договір банківського рахунка, джерело підвищеної небезпеки.

2.Розв’яжіть задачу:

Між гр. Г. і гр. К. було укладено договір доручення, згідно з яким громадянина К. було уповноважено придбати автомобіль. Гр. К. придбав автомобіль і заявив вимогу до гр. Г. оплатити надані послуги.

Гр. Г. відмовився оплатити надані послуги, мотивуючи це тим, що у договорі доручення про плату не згадувалося. Гр. К. натомість відмовився передавати автомобіль і сказав, що сам буде користуватися ним, поки йому не заплатять за виконану роботу.

Гр. Г. звернувся до суду з вимогою про відібрання автомобіля.

Вирішіть спір.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Договір страхування повинен бути укладений у формі:

а) будь-якій;

б) усній;

в) письмовій нотаріально посвідченій;

г) простій письмовій.

2. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

а) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками;

в) договір не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

г) у всіх випадках, зазначених у п. а) - в).

3. Хто є боржником у зобов'язаннях з відшкодування шкоди, за­вданої малолітньою особою?

а) батьки (усиновлювачі), опікун чи інша особа, яка на право­вих підставах здійснювала виховання малолітньої особи;

б) держава;

в) малолітня особа;

г) батьки чи піклувальники.

Назвіть підстави та наслідки припинення договору доручення.

Варіант 28

1. Дайте визначення понять:вузлові угоди, аварійний комісар, банківська таємниця, кондикційне зобов’язання.

2.Розв’яжіть задачу:

У вересні 2005р. громадянка Петрова звернулася в суд з позовом до ТОВ «Антарес» про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. У заяві зазначено, що 10 березня 2005р. о 16 годині автомобілем ІЖ-2715 під керуванням працівника ТОВ «Антарес» Васькова їй завдано тілесні ушкодження. Через тривале лікування та моральні страждання позивачка зазнала матеріальних і моральних втрат, які вона просила відшкодувати.

ТОВ «Антарес» проти позову заперечувало, обґрунтовуючи це тим, що автомобіль ІЖ-2715 належить Васькову на праві власності, а отже, відповідальність повинна бути покладена на нього як на володільця джерела підвищеної небезпеки.

Вирішіть справу.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Хто видає ліцензії страховим компаніям для здійснення страхової діяльності:

а) Міністерство економіки;

б) Державна комісія з регулювання ринку фінансових по­слуг;

в) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю;

г) Моторне (транспортне) страхове бюро.

2. Якщо сума позики не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, то договір позики між фізичними особами повинен бути укладений у формі:

а) письмовій нотаріально посвідченій;

б) простій письмовій;

в) усній;

г) будь-якій.

3. У якому випадку у фізичної особи не виникає право на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи безді­яльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, про­куратури або суду?

а) в разі відсутності вини в діях посадових чи службових осіб правоохоронних органів;

б) в разі скасування судом незаконного вироку суду;

в) якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування;

г) всі відповіді вірні.

Назвіть підстави припинення договору управління майном.

Варіант 29

1. Дайте визначення понять:договір про надання медичних послуг, актуарій, безготівкові розрахунки, установчий договір.

2.Розв’яжіть задачу:

Сторони уклали договір управління грошовими коштами, за яким установник передав управителю, що не є фінансовою установою, грошові кошти з метою придбання за їх рахунок векселя з наступним його продажем в інтересах установника управління.

У зв'язку з прострочкою виконання зобов'язань управителя перед установником останній подав позов про стягнення суми заборгованості. Відповідач (управитель) подав зустрічний позов про визнання договору управління недійсним, з огляду суперечності його змісту вимогам п. 2 ст. 1030 ЦК, в якому забороняється використання грошових коштів в якості предмету договору управління майном. Вирішіть справу.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. У яких організаційно-правових формах може бути створений страховик (страхова компанія):

а) повне та командитне товариство;

б) акціонерне товариство;

в) товариство з додатковою відповідальністю;

г) у всіх формах, зазначених у п. а) - в).

2. За відсутності в договорі позики умови про строк повернення позики позичальник зобов'язаний повернути всю суму позики і сплатити проценти по ній з дня пред'явлення позикодавцем відповідної вимоги не пізніше:

а) 5 днів;

б) 15 днів;

в) ЗО днів;

г) 45 днів.

3. У якому випадку шкода, завдана майну фізичної особи, від­шкодовується державою?

а) якщо шкоду завдано неплатоспроможною особою;

б) якщо шкоду завдано внаслідок умислу потерпілого;

в) якщо шкоду завдано смертю фізичної особи;

г) якщо шкоду завдано внаслідок злочину і не встановлено особу, яка його вчинила або вона є неплатоспроможною.

Назвіть види банківських вкладів.

Варіант 30

1. Дайте визначення понять:договір про надання інформаційних послуг, подвійне складське свідоцтво, грошові кошти, договір про спільну діяльність.

2.Розв’яжіть задачу:

Підприємець Миколаєв зафрахтував у морського пароплавства в м. Одесі вантажне судно на один рейс з Одеси в Стамбул для перевезення яблук. За договором перед навантаженням трюми судна повинні були бути чисті і вільні від стороннього вантажу. Однак капітан судна до прийняття вантажу Миколаєва в один із трюмів завантажив тону слив для реалізації їх у Стамбулі. У зв'язку з цим він не зміг прийняти на борт всі яблука. Миколаєв був змушений повернути одну тонну яблук їх продавцеві за зниженою ціною і зазнав збитків. З прибуттям назад в Одесу Миколаєв подав у суд позов до морського пароплавства, в якому представив розрахунки, підтверджуючі те, що весь його вантаж повинен був розміститися в трюмах судна, і вимагав відшкодування збитків, які він зазнав через некваліфіковане розміщення вантажу.

Чи повинен суд задовольнити позов фрахтувальника в зазначеній ситуації?

 

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Згідно з законодавством України страховими посередниками є:

а) страхові агенти;

б) страхові брокери;

в) перестрахові брокери;

г) всі особи, зазначені в п. а) - в).

2. Кредитний договір є:

а) односторонній, реальний, безвідплатний;

б) односторонній консенсуальний, безвідплатний;

в) взаємний, реальний, безвідплатний;

г) взаємний, консенсуальний, відплатний.

3. Чи мають батьки (усиновлювачі) право регресу до своїх дітей в разі відшкодування завданої ними шкоди по досягненню повно­ліття?

а) ні;

б) так;

в) так, якщо у дітей є власний заробіток;

г) ні, окрім випадків, коли батьки стали непрацездатними.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.008 с.)