Назвіть ознаки посередницьких зобов’язань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть ознаки посередницьких зобов’язань.Варіант 2

1. Дайте визначення понять:договір про надання послуг, договір доручення, просте складське свідоцтво, облікова ставка НБУ.

2.Розв’яжіть задачу:

Р. уклала з туристичною фірмою договір на туристичне обслуговування. За цим договором туристична фірма зобов'язу­валася надати Р. наступні послуги: забезпечити її перевезення до місця відпочинку, поселити у готелі, обумовленому у договорі, організувати екскурсійні подорожі. Р. зобов'язувалася сплатити вартість туристичних послуг.

Коли Р. прибула до місця відпочинку, з'ясувалося, що вільних місць у готелі, зазначеному у договорі, немає. Представник туристичної фірми запропонував Р. поселитися у іншому готелі. Р. відмовилася, вказавши на те, що умови проживання у цьому готелі є надзвичайно низькі. Вона також висловила бажання розірвати зтуристичною фірмою договір та повернутися додому. Представник туристичної фірми відповів, що це неможливо оскільки літак відлітає до Києва лише раз на тиждень. Після цього Р. поселилася у готелі, запропонованому представником турис­тичної фірми.

Повернувшись з відпустки, Р. на підставі Закону України «Про захист прав споживачів» звернулася до суду з позовом про розірвання договору на туристичне обслуговування і стягнення збитків у зв'язку з неналежним наданням послуг. У позовній заяві вона просила повернути їй кошти, сплачені за надання туристичних послуг за договором та відшкодувати моральну шкоду.

Відповідач у судовому засіданні заперечив позовні вимоги, оскільки те, що в готелі не було вільних місць - не його вина, а вина готелю, який мав перед туристичною фірмою зобов'язання надати певну кількість місць на визначений період часу.

Чи може покладення виконавцем частини обов'язків за договором про надання послуг звільнити його від відповідальності за договором? В яких випадках виконавець - суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від відповідальності за договором оплатного надання послуг? Які права виникають у споживача у зв'язку з наданням йому послуги неналежної якості згідно Закону України «Про захист прав споживачів»? Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується:

а) коносаментом;

б) квитанцією;

в) проїзним документом (квитком);

г) текстом договору.

2. Майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з від­шкодуванням шкоди, завданої страхувальником, є предметом дого­вору:

а) перестрахування;

б) особистого страхування;

в) майнового страхування;

г) страхування відповідальності.

3. Чи має право кредитодавець відмовитися від наданняпози­чальникові передбаченого договором кредиту?

а) має право в будь-якому випадку;

б) не має права;

в) має право лише за відсутності заперечень позичальника;

г) має право за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

Назвіть особливості відповідальності виконавця за договором про надання послуг.

 

Варіант 3

1. Дайте визначення понять:послуги юридичного характеру, договір комісії, складська квитанція, ощадна книжка.

2.Розв’яжіть задачу:

ТОВ «Курси іноземних мов» (далі - Курси) уклало з ТОВ «Н» договір про надання послуг з навчання англійської мови. За цим договором Курси зобов'язувалися підготувати 10 співробітників ТОВ «Н» до тестування з англійської мови, яке мало проводитися іноземною фірмою, партнером ТОВ «Н». Курс навчання складав 5Q академічних годин. ТОВ «Н» зобов'язувалося забезпечити явку співробітників на заняття та оплатити послуги з навчання. При цьому договором передбачалося, що вартість навчання кожного співробітника складає 1000 гривень за 50 годин; ціна за послуги в цілому, відповідно, складала 10 000 гривень.

Після тестування ТОВ «Н» сплатило лише 7000 гривень, відмовившись сплатити суму, вказану у договорі. Таке зменшення суми ТОВ «Н» пояснювало двома аргументами: 1) після першого заняття один із співробітників ТОВ «Н» звільнився з роботи і перестав відвідувати заняття з англійської мови; 2) успішного результату під час тестування досягли лише сім співробітників.

ТОВ «Курси іноземних мов» звернулося до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором про надання послуг.

Чи має ТОВ «Н» зобов'язання оплатити навчання співробіт­ника, який звільнився?

Чи завжди можна гарантувати позитивний результат надання послуги?

Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Укладення договору перевезення багажу підтверджується:

а) відміткою на проїзному квитку пасажира;

б) видачею перевізником розписки;

в) каносаментом;

г) видачею багажної квитанції.

2. Суброгація - це перехід права вимоги до особи, яка відпові­дальна за настання страхового випадку:

а) від страхувальника до страховика;

б) від страховика до страхувальника;

в) від страхувальника до вигодонабувача;

г) від страховика до застрахованої особи.

3. Чи має право позичальник відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі?

а) має право, повідомивши про це кредитодавця до встанов­леного договором строку його надання;

б) має право, якщо позикодавець згоден;

в) має право, якщо сплатить позикодовцю неустойку;

г) не має права в силу закону.

Назвіть документи, що замінять письмову форму договору перевезення вантажу на різних видах транспорту.

Варіант 4

1.Дайте визначення понять:послуги фактичного характеру, договір консигнації, варант, ощадний (депозитний) сертифікат.

2.Розв’яжіть задачу:

По телеканалу «НВТ» торговельна марка «Старт» оголосила конкурс про створення найкращого рекламного слогану спортив­ним товарам, що нею виробляються. Поет П. вирішив узяти участь у конкурсі, надіславши на адресу, зазначену в оголошенні, кілька варіантів рекламних слоганів.

На ім'я П. надійшов лист від торговельної марки «Старт», в якій була висловлена вдячність П. за його працю, проте вказувалося, що у зв'язку з перепрофілюванням її діяльності вона більше не займається виробництвом спортивної продукції, а відтак конкурс був скасований, про що раніше повідомлялося по радіо.

Хто виступив організатором конкурсу? Чи правомірні дії торговельної марки «Старт»? Чи може П. претендувати на виплату винагороди?

Чи змінилося б вирішення справи, якби П. у зв'язку з виконан­ням конкурсного завдання узяв би відпустку за свій рахунок?

 

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Коносамент - це документ, що містить умови договору пере­везення вантажу на:

а) морському транспорті;

б) автомобільному транспорті;

в) залізничному транспорті;

г) повітряному транспорті.

2. Страховий ризик - це:

а) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

б) подія, яка не має ознак ймовірності та випадковості її настання;
в) подія, настання якої залежить від волі учасників страхових правовідносин.

г) подія, з настанням якої страховик зобов'язаний виплатити страхувальнику страхове відшкодування.

3. Договір, який передбачає надання кредиту як авансу, попере­дньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, є договором:

а) товарного кредиту;

б) комерційного кредиту;

в) банківського кредиту;

г) позики.

Назвіть права пасажира за договором перевезення пасажира та багажу.

Варіант 5

1.Дайте визначення понять:транспортне зобов’язання, агентський договір, страховий випадок, розрахунок.

2.Розв’яжіть задачу:

Повертаючись додому з роботи, пожежник Т. побачив, що з-під дверей магазину, що належить ТОВ «Весна», йде густий дим. Оскільки в магазині ніхто не відповідав на крики Т., останній вибив вітрину магазину, загасив пожежу і врятував непритомну приби­ральницю магазину С, через недопалок цигарки якої виникла пожежа.

ТОВ «Весна» пред'явила вимогу до Т. про відшкодування шкоди, завдану знищенням вітрини, посилаючись на те, що товариство не уповноважувало Т. на вчинення зазначених дій. Т. в свою чергу зазначив, що рятувати чуже життя та майно від пожежі – його службовий обов'язок, тому ці відносини взагалі не можуть регулюватися цивільним правом, адже є трудовими. Т. вважав, що пожежна частина, в якій він працює, зобов'язана відшкодувати шкоду, завдану його здоров'ю, адже, рятуючи життя і майно інших від пожежі, Т. ушкодив руку і зазнав опіків, на лікування яких витратив 1500 грн.

Чиї вимоги є правомірними? Вирішіть справу по суті.

3.Оберіть правильні відповіді:

1. Згідно з ЦК України пасажир має право провозити з собою безоплатно одну дитину без права зайняття нею окремого місця, ві­ком до:

а) п яти років;

б) шести років;

в) семи років;

г) восьми років.

2. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки:

а) повіреного;

б) довірителя;

в) замовника;

г) комитента.

3. Договір банківського вкладу:

а) консенсуальний, двосторонній, оплатний;

б) консенсуальний, досторонній, безоплатний;

в) реальний, двосторонній, оплатний;

г) реальний, односторонній, оплатний.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.012 с.)