Назвіть підстави припинення зобов’язання у зв’язку із публічною обіцянкою винагороди.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть підстави припинення зобов’язання у зв’язку із публічною обіцянкою винагороди.Варіант 16

1.Дайте визначення понять:навігаційні помилки, добровільне страхування, кредитний договір, договір простого товариства.

2.Розв’яжіть задачу:

Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського заявив позов до Управління Придніпровської залізниці про стягнення штрафу за невиконання прийнятих заявок на перевезення вантажу в II кварталі 2007 року і стягнення збитків, понесених заводом у вигляді неустойки, які він поніс в зв'язку із заявленими претензіями контрагентами за договорами купівлі-продажу.

Управління проти позову заперечувало в зв'язку з тим, що завод сплатив неустойку за самостійними зобов'язаннями, до яких УПЗ не має відношення. Крім того, позивач не довів, що збитки мали місце саме в той період, коли залізниця не виконала заявки на перевезення вантажу.

Обґрунтуйте доводи сторін. Яким має бути рішення по суті?

 

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Чи має право зберігач передати річ на зберігання третій особі?

а) не має права без згоди поклажодавця, якщо договором зберігання не передбачене інше;

б) має право у разі, якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду;

в) не має права взагалі;

г) може здійснити будь-які дії, зазначені в п. а) - в).

2. Страховий внесок - це:

а) плата страховика страхувальнику у зв'язку з настанням страхового випадку;

б) податок, який сплачує страховик до державного бюджету;

в) плата за страхування;

г) страхова сума, визначена договором.

3. Договір, за яким сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону, є договором:

а) установчим;

б) засновницьким;

в) простого товариства;

г) про спільну діяльність.

Назвіть підстави та умови виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди.

Варіант 17

1. Дайте визначення понять:комерційні помилки, обов’язкове страхування, банківський кредит, установчий договір.

2.Розв’яжіть задачу:

Студенти М., У., Ж. їхали на гірськолижну базу автобусом Львів – Славськ. При посадці в автобус з дозволу водія вони помістили у багажне відділення автобуса 3 пари гірських лиж і 3 спортивні сумки.

Прибувши у Славськ, студенти не виявили 2 сумок і заявили претензію водію про пропажу гірськолижного спорядження. З їхніх слів спорядження знаходилося у цих 2-х сумках, в 3-ій сумці були продукти харчування. Водій відмовився зафіксувати факт пропажі, оскільки вміст сумок був йому невідомий.

Студенти звернулися з позовом до АТП-1314 про відшкодування вартості спорядження (3 пари гірськолижних чобіт, 3 спортивних костюми та інші речі) на загальну суму 2500 грн. та 1000 грн. моральної шкоди.

Вирішіть спір.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Чи відшкодовуються зберігачеві витрати, які сторони не мо­гли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати)?

а) не відшкодовуються, якщо договором не передбачено інше;

б) не відшкодовуються, якщо це не передбачено законом;

в) відшкодовуються понад плату, яка належить зберігачеві;

г) відшкодовуються, якщо поклажодавець дав згоду на ці ви­трати.

2. Страховик зобов'язаний, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати стра­хувальникові, протягом:

а) п'ятнадцяти робочих днів;

б) десяти робочих днів;

в) семи робочих днів;

г) двох робочих днів.

3. Договір, за яким сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети, є договором:

а) простого товариства;

б) про спільну діяльність;

в) засновницьким;

г) установчим.

Назвіть підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

Варіант 18

1.Дайте визначення понять:загальна аврія, майнове страхування, комерційний кредит, публічна обіцянка винагороди.

2.Розв’яжіть задачу:

Громадянин Б. згідно проїзного квитка зайняв місце в купе вагону поїзда Івано-Франківськ-Київ. Роздягнувшись в купе і залишивши свої речі, Б. пішов у ресторан повечеряти. Повернувшись у купе, він не виявив своїх речей. Б. пред’явив претензії провіднику та начальнику поїзда. Останні відмовилися зафіксувати факт пропажі і відхилили будь-які вимоги про відшкодування.

Повернувшись до Івано-Франківська, Б. пред’явив позов до управління залізниці про відшкодування вартості багажу на суму 820 грн. і моральної шкоди на 1000 грн. В позовній заяві вказано, що пропажа стала можливою через невиконання провідником своїх обов’язків.

Вирішіть спір.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві:

а) збитки, які виникли у зв'язку зі зберіганням речі;

б) моральну шкоду у випадку відмови відшкодувати витра­ти;

в) здійснені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) неотриману ним вигоду.

2. Особи, які займаються визначенням причин настання стра­хового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України є:

а) вигодонабувачами;

б) страховими брокерами;

в) аварійними комісарами;

г) актуаріями.

3. Вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одер­жанівід такої діяльності плоди і доходи є:

а) особистою власністю учасників;

б) спільною частковою власністю учасників;

в) спільною сумісною власністю учасників;

г) змішаною власністю.

Назвіть деліктні зобов’язання у яких шкода відшкодовується боржником незалежно від вини.

Варіант 19

1.Дайте визначення понять:окрема аварія, особисте страхування, товарний кредит, конкурс.

2.Розв’яжіть задачу:

Громадянин О. поклав свої речі в автоматичну камеру зберігання на залізничному вокзалі. На наступний день, повернувшись за речами, О. виявив, що ячейка відкрита, речі пропали. О. звернувся з вимогою про відшкодування вартості речей, зданих на зберігання (всього на суму 350 грн.).

Які правовідносини виникли між О. та управлінням залізниці: з договору зберігання чи з договору майнового найму? На кого покладається обов’язок відшкодувати завдані збитки? Проаналізуйте ситуацію.

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або по­шкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок:

а) непереборної сили;

б) таких властивостей речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати;

в) умислу чи грубої необережності поклажодавця;

г) усіх обставин, заначених у п. а) - в).

2. Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити дру­гу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування до припинення договору, якщо інше не встановлено договором, не піз­ніше як за:

а) 10 днів;

б) 15 днів;

в) 20 днів;

г) ЗО днів.

3. У відносинах з третіми особами повноваження учасника вчи­нятиправочини від імені всіх учасників посвідчується:

а) договором доручення;

б) договором простого товариства;

в) довіреністю, виданою йому іншими учасниками;

г) довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або дого­вором простого товариства.

Назвіть деліктні зобов’язання у яких особа, яка відшкодувала шкоду, не має права регресу до заподіювача шкоди.

Варіант 20

1.Дайте визначення понять:договір перевезення пасажира та багажу, страхувальник, споживчий кредит, недоговірне зобов’язання.

2.Розв’яжіть задачу:

На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами К., М., Л. в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Морозко”, що належав К., посуд та інше побутове майно.

Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей, двері кімнати були розбиті. Вони звернулися з претензією до коменданта гуртожитку.

Які особливості зберігання майна в готелях і гуртожитках? Чи виникли в даній ситуації правовідносини з договору зберігання?

Вирішіть спір.

 

3.Оберіть правильну відповідь:

1. Частинами подвійного складського свідоцтва є:

а) складське свідоцтво та заставне свідоцтво;

б) складська квитанція та складське свідоцтво;

в) заставне свідоцтво та складська квитанція;

г) секвестр та складське свідоцтво.

2. Договір управління майном є:

а) односторонній, консенсуальний, відплатний;

б) взаємний, реальний, безвідплатний;

в) взаємний, реальний, відплатний;

г) односторонній, консенсуальний, безвідплатний.

3. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товари­ства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється:

а) порівну між учасниками;

б) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх спільної діяльності;

в) пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно;

г) за домовленістю учасників.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.015 с.)