Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Договірне право: Особлива частина: Підручник. / За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.22. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

23. Енциклопедія цивільного права України / За ред. доктора юрид. наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2009. – 952 с.

24. Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р. // http://zakon.rada.gov.ua

25. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. – К.: Істина, 2005. – 312 с.

26. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. пос. - 2-ге вид. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.368 с.

27. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

28. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12травня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

29. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua

30. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 // http://zakon.rada.gov.ua

31. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р// http://zakon.rada.gov.ua

32. Закон України «Про рекламу» від 03 липня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

33. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

34. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06 липня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

35. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

36. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua

37. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

38. Закон України «Про заставу» від 02 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

39. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03 грудня 1990 р. // http://zakon.rada.gov.ua

40. Закон України «Про іпотеку» від 05 червня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua

41. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» від 22 грудня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

42. Закон України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

43. Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03 березня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

44. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р// http://zakon.rada.gov.ua

45. Закон України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

46. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

47. Закон України «Про господарську діяльність в Збройних Силах України» від 21 вересня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua

48. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

49. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

50. Закон України «Про концесію» від 16 липня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

51. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14 грудня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

52. Закон України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги» від 13 листопада 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

53. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

54. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

55. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

56. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

57. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» від 14 жовтня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

58. Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

59. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

60. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

61. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. // http://zakon.rada.gov.ua

62. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

63. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

64. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

65. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua

66. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

67. Закон України «Про залізничний транспорт» від 04 липня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

68. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

69. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 р. // http://zakon.rada.gov.ua

70. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості І подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

71. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальносгі власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 р. // http://zakon.rada.gov.ua

72. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

73. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

74. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

75. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

76. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. // http://zakon.rada.gov.ua

77. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

78. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

79. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua

80. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua

81. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року // http://zakon.rada.gov.ua

82. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

83. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року // http://zakon.rada.gov.ua

84. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року // http://zakon.rada.gov.ua

85. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

86. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 06 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua

87. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

88. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

89. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 2 1 квітня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

90. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05 листопада 1997 року // http://zakon.rada.gov.ua

91. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

92. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року // http://zakon.rada.gov.ua

93. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

94. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01 грудня 1994 р. // http://zakon.rada.gov.ua

95. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua

96. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. // http://zakon.rada.gov.ua

97. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // http://zakon.rada.gov.ua

98. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. // http://zakon.rada.gov.ua

99. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р. // http://zakon.rada.gov.ua

100. Кодекс торгового мореплавства України 23 травня 1995 р. // http://zakon.rada.gov.ua

101. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажу від 24 травня 1980 р. // http://zakon.rada.gov.ua

102. Конвенція ООН про морське перевезення вантажів (1978 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

103. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та вантажу від 01 березня 1973 р. // http://zakon.rada.gov.ua

104. Конвенція про договір міжнародного перевезення пасажирів та багажу внутрішніми водними шляхами від 01 травня 1976 р. // http://zakon.rada.gov.ua

105. Конвенція про закон, що застосовується до спадкування майна померлих осіб (1989 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

106. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

107. Конвенція про колізію законів щодо форми заповідальних розпоряджень (1961 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

108. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р. // http://zakon.rada.gov.ua

109. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг (1989 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

110. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // http://zakon.rada.gov.ua

111. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. // http://zakon.rada.gov.ua

112. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua

113.Мазур О.С. Цивільне право України. – К.: Університет «Україна», 2005. – 288 с.

114.Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 384 с.

115. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» (1990 р.) // http://zakon.rada.gov.ua

116. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006.

117. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

118. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Харків, 2006. – 552 с.

119. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.

120. Науково-практичннй коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. / 2-ге вид. змінене і доповнене. – К.: Істина, 2008.992 с.

121. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. І.– 832 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т., - 3-тє вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

123. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. А.С. Довгерта та ін. – К.: Істина, 2006. – 928 с.

124. Нью-Иоркська конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. // http://zakon.rada.gov.ua

  1. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. / 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 583 с.
  2. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 583 с.

127. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. // http://zakon.rada.gov.ua

128. Повітряний кодекс України від 04 травня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua

  1. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.:Реферат, 2005. – 336 с.

130. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

131. Ромовська З.В. Українське цивільне право. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.

132. Силенко Л. М. Цивільне право України. – К.: Алеарта, 2004. – 328 с.

133. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // http://zakon.rada.gov.ua

134. Стефанчук Р.О. Цивільне право України: Навч. посібник.К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009.536 с.

135. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України. – К.: Істина. 2006. – 288 с.

136. Харитонов Є.О. Цивільне та сімейне право: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова сдність», 2009.968 с.

137. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2003 – 776 с.

138. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с.

139. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. - Вид. 2-ге, перобл. і доп. – К.: Істина, 2009. – 816 с.

140. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: Навч. посібник. – К.: Істина, 2008. – 304 с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.021 с.)