ТОП 10:

II. Методика виконання хімічного експерименту, що сприяє закріпленню властивостей білків.А)Кольорові реакції на білки( біуретова реакція)

Білки в лужному середовищі із сульфатом міді утворюють комплексні сполуки, колір яких залежить від довжини поліпептидного ланцюга. Розчин білка дає синьо-фіолетове забарвлення , а продукти його гідролізу пептиди – червоно-фіолетовий колір. Пептидна реакція –це реакція на пептидний зв’язок

С N .

           
     


O H

Б)Реакції осадження білків

1).Висолювання білків

Наливаємо в пробірку розчин білка і доливаємо до нього насичений розчин (NH4 )2 SO4.Спостерігаємо утворення осаду, який розчиняється при доливанні води. Це свідчить про те, що відбулося зворотне осадження білка і він повертається у свій вихідний природний стан.

2)Денатурація білка

В 4 пробірки наливаємо розчин білка. В пробірку №1-доливаємо 5% розчин CuSO4,в пробірку № 2-концентровану HNO3 , в пробірку №3-етиловий спирт. Пробірку №4 нагріваємо на полум’ї спиртівки. Спостерігаємо у всіх пробірках утворення осаду, який при доливанні води не розчиняється. Це свідчить про те , що в молекулі білка відбулися значні зміни структури, що приводить до втрати природних властивостей . Такий білок називається денатурованим, процес - денатурацією. Денатурація – не обернене осадження білка.

III. Висновок заняття.

IV. Контрольна робота.

Література:

1. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.

2. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.

Лабораторне заняття № 33

Тема: Хімія пептидів і білків

Мета: Закріпити знання про будову, властивості, біологічну роль білків і пептидів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Що називається пептидами?

2. Утворення пептидів. Написати рівняння реакцій.

3. Що називається білками? Біологічна роль білків.

4. Структура білків.

5. Властивості білків.

6. Класифікація білків.

7. Нуклеопротеїди.

8. Хромопротеїди.

9. Ліпопротеїди.

10. Глюкопротеїди.

11. Фосфопротеїди.

 

II Висновок заняття

III Контрольна робота

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.-С.292-301

 

Лабораторне заняття № 34

Тема: Ліпіди

Мета: Закріпити і поглибити знання про хімічні властивості жирів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Що називається жирами?

2. Тверді і рідкі жири.

3. Гідроліз жирів.

4. Омилення жирів.

5. Гідрогенізація жирів.

6. Йодне число жирів.

7. Біологічна роль жирів.

 

II. Методика виконання лабораторних дослідів

Реакція рідких жирів з бромом і йодом

В три пробірки наливаємо по 1 мл соняшникової олії. В пробірку №1 доливаємо насичену бромну воду, в пробірку №2 - спиртовий розчин йоду. У пробірку №3 - розчин KMnO4.Вміст пробірки збовтуємо. Спостерігаємо знебарвлення бромної води, розчину йоду і KMnO4 .Це свідчить про те, що в соняшниковій олії містяться ненасичені карбонові кислоти.

О

CH3—(CH2)7 — CH ═ CH (CH2)7—С

ОН

+Br2

+ I2

 

CH3—(CH2)7 — CH — CH—(CH2)7СООН

CH3—(CH2)7 — CH — CH—(CH2)7СООН

Br Br

I I

 
 


+О+НОН

 
 

 

 


CH3—(CH2)7 — CH — CH—(CH2)7СООН

 

ОН ОН

 

Омилення жирів.

В пробірку наливаємо 1 мл соняшникової олії і доливаємо 1 мл розчину NaOH

Нагріваємо пробірку на водяній бані до утворення однорідної маси. Після цього доливаємо насичений розчин NaCl. Проходить висолювання

( виділення із розчину мила),що свідчить про омилення жиру.

О

СН2–О —С―С17Н33

│ О СН2–ОН

СН–О С ― С17Н33 + 3 NaOH │ + 3 С17Н33СООNa

│ О СН–ОН

СН2–О С ―С17Н33

СН2–ОН

 

III. Висновок заняття

IV. Контрольна робота

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.-С.302-305.

2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.-С.220-223.

 

 

Лабораторне заняття № 35

Тема: Хімія ліпідів і ліпоїдів

Мета: Поглибити і закріпити знання по будові, хімічним властивостям та біологічній ролі ліпідів та ліпоїдів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Що називається ліпідами?

2. Тверді і рідкі жири. Навести приклади.

3. Жирні карбонові кислоти (стеаринова, пальмітинова, олеїнова, лінолева, ліноленова).

4. Властивості ненасичених карбонових кислот( реакція з Br2,I2, KMnO4).

5. Гідрогенізація жирів. Написати рівняння реакції.

6. Властивості жирів( гідроліз, омилення).

7. Біологічна роль жирів.

8. Ліпоїди. Класифікація ліпоїдів.

9. Фосфоліпіди. Класифікація фосфоліпідів.

10. Біологічна роль ліпоїдів.

 

 

II. Висновок заняття

III. Контрольна робота

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.-С.302-305.

2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.-С.220-223.

 

 

Лабораторне заняття № 36Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.01 с.)