Шкала забруднення грунтів за сумарним показником 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала забруднення грунтів за сумарним показникомКатегорія забруднення грунту Зміна показників якості здоров’я мешканців у зонах забруднення грунтів
Допустима £16 Найнижчий рівень захворюваності дітей та мінімум функціональних відхилень у дорослого населення
Помірно небезпечна 16…32 Підвищення загального рівня захворюваності
  Небезпечна 32…128 Підвищення загального рівня захворюваності, кіль- кості часто хворіючих дітей, дітей з хронічними захворюваннями, порушення функціонування серцево-судинної системи.
Дуже небезпечна >128 Підвищення захворюваності дітей, порушення репродуктивної функції у жінок (збільшення випадків токсикозу при вагітності, передчасних пологів, мертвонароджених, гіпотрофій немовлят).

 

Завдання.Розрахувати сумарний показник забруднення грунтів хімічними інгредієнтами , зробити відповідні висновки. Дані для виконання розрахункової роботи наведені в табл. 4.2. ГДК хімічних інгредієнтів наведено в Додатку

Таблиця 4.2.

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

№ вар. Нітрати Фториди Миш’як Супер- фосфат № вар. Кобальт Мідь Ніколь Хром
7, 8 4,6
4,7
5,8
9,8
17,9 3,9
9,6
30,9 11,2 9,9
7,9
5.7 8,9
23,9 9,4
9,7 9,6
11,9 7,9 11,7

Хід виконання роботи

Дані для виконання роботи:

Грунт одночасно забруднений кількома хімічними інгредієнтами, їх концентрація, мг∙кг-1 становить: нітрати – 390;суперфосфат – 290;

фториди – 47; миш’як – 18.

Розраховуємо сумарний показник забруднення грунтів хімічними інгредієнтами (неоргані сполуки) за формулою (5.2):

.

 

Висновок. Оцінка небезпечності забруднення грунтів комплексом хімічних елементів за показником

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

РОБОТА 5

Тема роботи: Оцінка санітарного складу водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення

 

Теоретичні відомості

В Україні прийнята система нормування шкідливих забруднювачів у стічних водах на підставі ГДК.

Практично у складі промислових стічних вод у водойми можуть потрапити десятки видів різних забруднюючих речовин, що призводять до їх комплексної дії на якість води у водоймі.

Точно оцінити комплексну дію таких речовин неможливо, тому застосовують метод оцінки сумарного ефекту впливу декількох шкідливих речовин:

 

, (5.1)

 

де Сі – концентрації і-тої шкідливої речовини у воді водойми;

СГДКі –їх гранично-допустимі концентрації.

Якщо ця умова при скиданні стічних вод не виконується, то санітарний стан водойми не відповідає нормативним вимогам. В цьому випадку слід вживати заходів щодо підвищення ефективності очищення промислових стічних вод.

 

Завдання: оцінити санітарний стан водойм, зробити відповідні висновки. Дані для розрахунків наведені в табл. 6.1. Основні дані для оцінки санітарного стану водойм наведено в в Додатку 2 ’’Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм господарсько – питного та культурно – побутового призначення”

Таблиця 5.1.

Вихідні дані

(концентрація забруднюючих речовин )

 

№ вар. Нафта Бензол Хлорофос Нітрати Толуол ДДТ Бензин Гексахлоран Аміак
0,2     8,0 0,31       1,8
  0,4 0,03     0,03   0,005  
0,12 0,3   4,6          
  0,2   5,1 0,11       1,1
            0,01 0,004 1,0
0,09 0,3   6,1   0,04      
    0,03   0,04   0,015 0,003  
    0,025   0,01 0,01   0,002  
0,03   0,02     0,015      
  0,25   2,0 0,011   0,001    
0,02   0,03     0,012      
      4,0 0,012   0,002   0,3
0,01 0,2   1,8       0,002  
    0,04   0,03 0,002      
0,02 0,1 0,03 2,5          
        0,02 0,003 0,006    
    0,02 3,0       0,002 0,7
        0,04 0,004 0,00025    
0,04 0,1 0,002 4,0          
      2,7 0,03   0,004   0,8
0,07   0,03   0,012       0,4
                 
  0,11 0,025     0,02      
0,04     2,8 0,04   0,01    
  0,13       0,05   0,002 0,95
0,02     3,6 0,05       0,26
  0,31 0,02     0,01     0,6
0,6   0,03       0,01    
  0,12   3,8 0,02     0,001  
0,03   0,04     0,02     0,7

 

Хід виконання роботи

Вихідні дані для виконання роботи:

У водойму господарсько – питного призначення потряпляї стічна вода, яка містить:

· хлорофос концетрацією 0.035 ;

· нітрати концетрацією 4.7 ;

· гексохлоран концетрацією 0.015 .

Необхідно оцінити санітарний стан водойми і зробити відповідні висновки.

ГДК забруднюючих речовин наведені в Додатку 2.

 

Визначаємо оцінку сумарного ефекту впливу декілька забрудню ючих речовин на стан водойми за умовою (5.1):

 

Висновок. Оцінка сумарного ефекту

 

 

 

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                               


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 471; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)