Вихідні дані для виконання розрахункової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи№ варіанту Н,м D ,м , м∙с-1 Тгс,°С Сф(СО), мг∙м-1 Сф(NО2), мг∙м-3
0,5 4,5 0,08 0,040
0,5 4,6 0,081 0,041
0,6 0,079 0,042
0,7 5,2 0,078 0,043
0,7 7,0 0,08 0,044
0,85 7,5 0,079 0,045
0,85 7,5 0,069 0,046
0,5 4,5 0,071 0,047
0,6 4,7 0,072 0,048
0,7 6,0 0,073 0,049
0,8 6,3 0,074 0,05
0,9 8,0 0,075 0,051
0,9 8,2 0,076 0,04
0,95 8,5 0,077 0,041
0,55 4,6 0,078 0,042
0,6 5,1 0,079 0,043
0,6 5,3 0,08 0,044
0,7 5,8 0,069 0,045

 

 

 

0,8 6,3 0,070 0,046
0,85 7,6 0,071 0,047
1,0 8,6 0,072 0,048
0,6 5,0 0,073 0,049
0,6 5,2 0,074 0,050
0,65 5,6 0,075 0,051
0,7 6,1 0,076 0,052

 

 

0,75 7,2 0,077 0,053
0,8 7,4 0,078 0,05
1,0 9,0 0,079 0,049
0,55 4,8 0,08 0,048
0,6 5,1 0,081 0,047

 

Хід виконання роботи

Дані для виконання роботи наведені в табл.2.2.

Таблиця 2.2.

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

Висота джерела викиду Н, м
Діаметр гирла труби Д, м 0,6
Швидкість виходу газів ,м с-1 5,5
Температура викиду газової суміші Тгс, °С
Температура навколишнього середовища Тп,°С
Фонова концентрація СО, мг∙м-3 0,07
Фонова концентрація NО2 , мг∙м-3 0,7

Значення ∆Т(°С) слід визначити, приймаючи температуру Тп рівною його середній температурі в 13 годині найбільш спекотного місяця, (Тп=23°С).


Коефіцієнт стратифікації для міста Житомира дорівнює 180.

 

1. Визначаємо об’єм газоповітряної суміші за формулою (2.2):

м3∙с-1.

2. Визначаємо коефіцієнт m за формулою (2.3):

 

3. Коефіцієнт п визначається за умов (2.5):

2>Vм>0,3 , в цьому разі п визначається за формулою (2.5):

 

4. Визначаємо ГДВ для інгредієнтів СО та NO2 за формулою (2.1):

· Коефіцієнт F для газів становить 1.

· Коефіцієнт за умов , якщо в радіусі 50Н від джерела перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 км

, мг/с.

, мг/с.

Висновок. Одним з впливових факторів на величину ГДВ є: …

 

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

 


РОБОТА 3

Тема роботи: Визначення категорії небезпечності промислових підприємств

 

Теоретичні відомості

Для визначення категорії небезпечності підприємств в залежності від маси викиду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної звітності 2тп-повітря.

Категорію небезпечності підприємств (КНП) визначають за формулою:

 

, (3.1)  

 

де – маса викиду і-тої речовини, т∙рік-1;

– середньодобова гранично допустима концентрація і-тої забруд –

нюючої речовини, мг∙м-3;

п – кількість шкідливих речовин, які викидаються підприємством в атмосферу;

– безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості і-тої речовини зі шкідливістю сірчистого газу (визначається за табл. 3.1.)

Таблиця 3.1.

Безрозмірна константа αі

Константа Клас небезпечності речовин
1,7 1,3 1,0 0,9

 

 

За величиною КНП підприємства поділяються на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для виділення підприємств за категоріями небезпечності наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Категорії небезпечності підприємств і граничні значення КНП

Категорії небезпечності Значення КНП СЗЗ, м
І ≥108
ІІ 108>КНП≥104
ІІІ 104>КНП≥103
ІV <103

Завдання. Визначити категорію небезпечності підприємства , зробити відповідні висновки. Дані наведені в табл.4.3.

 

Таблиця 3.3.

№ варіанту Назва забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу
Ацетон СО NO2 SO2 Пил
70,6
71,8
81,3
40,6 40,38
40,1
39,6
48,1
50,1
60,2
31,8
56,7
59,8
31,8
50,7
60,8
70,1
69,9
56,7
67,5
56,7
61,3
39,8

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

(викиди забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства, т∙рік-1 )

 

Клас небезпечності забруднюючих речовин та їх ГДКсд наведені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4.

Клас небезпечності забруднюючих речовин та їх ГДКсд

Назва забруднюючої речовини ГДКсд, мг∙м-3 Клас небезпечності
Ацетон 0,35
Окисд вуглецю 3,0
Двооксд азоту 0,04
Сірчаний ангідрид 0,05
Завислі речовини(пил) 0,15

 

Хід виконання роботи

Визначимо категорію небезпечності теплової електростанції (ТЕС), яка працює на вугіллі. Дані наведені в табл. 3.5

Таблиця 3.5

Викиди в атмосферу забруднюючих речовин ТЕС потужністю
1000МВт, т∙рік-1.

Паливо Викиди
Вугілля СО NO2 SO2 Киптява
Клас небезпечності
ГДКсд, мг∙м-3 0,04 0,05 0,05

 

 

Визначаємо категорію небезпечності (КНП) ТЕС за формулою (3.1):

 

Висновок. ТЕС відноситься до …

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.041 с.)