Рівень звукового тиску в певній октавній смузі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівень звукового тиску в певній октавній смузіРівень звукового тиску, дБ в октавних смугах частот, Гц
31,5

 

Таблиця 10.2.

Значення корекції (nfi) для середньо геометричних частот

Коефіцієнти корекції, дБ в октавних смугах частот, Гц
31,5
39,5 26,2 16,1 8,6 -1,2

Завдання. Визначити шумове навантаження на робочому місці, яке одержує робітник протягом зміни (8 год.), зробити відповідні висновки. Тривалість дії шуму (протягом 8 годин) наведені в табл. 12.3.

Таблиця 12.3.

Тривалість дії шуму протягом зміни

№ вар. t, год. № вар. t, год. № вар. t, год. № вар. t, год. № вар. t, год.
2,1 3,0 5,8 5,7 5,5
3,8 2,75 6,1 6,0 2,7
2,3 3,3 5,0 5,3 2,65
3,1 3,8 2,9 5,1 3,05
2,6 4,0 2,8 3,3 4,45
4,7 4,3 4,1 4,4 1,85

Примітка:

1. для варіантів від 1 до 10 взяти октавні смуги 31.5, 63, 125, 250 Гц;

2. для варіантів від 11 до 20 – октавні смуги 63, 125, 250, 500 Гц;

Для варіантів від 21 до 30 – октавні смуги 250, 500, 1000, 2000 Гц.

Тривалість зміни 8 год.

Хід виконання роботи

Дані для виконання роботи: Октавні смуги частот, Гц 63, 250, 1000, 2000; тривалість дії шуму, год 4.3.

1. Коригований рівень звуку за відомими рівнями звукового тиску в октавних смугах частот визначаємо за формулою (10.2). Рівень звукового тиску в певній октавній смузі вибирається з таблиці 10.1. Значення корекції вибираємо з табл. 10.2.

 

2. Шумове навантаження, яке одержує робітник протягом зміни, розраховуємо за формулою (13.1):

дБа.

Висновок. Шумове навантаження, яке одержує робітник протягом зміни задовольняє …

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

Додаток 1

 

Гранично допустимі концентрації мг/л вмісту основних речовин у воді водойм, прийняті в Україні і рекомендовані міжнародними організаціями

Хімічні речовини і показники якості води ВОЗ ЄС Україна
Джерело Норматив ЛПШ Клас небезпеки
Алюміній (Al) 0.2 0.2 СанПиН ВНИРО 0.5 0.04 сан.-токс. токс.
Азот амонійний (NH4+) 1.5 0.5 СанПиН ВНИРО 2.0 0.39 сан.-токс. токс.
Аміак (NH3) 1.5 0.5 СанПиН ВНИРО 2.0 0.05 сан.-токс. токс.
Бенз(а)пірен 0.7 0.01 СанПиН 0.005 сан.-токс.
БПКполн     ВНИРО загальні вимоги  
Водневий показник pH   6.5–8.5 СанПиН ВНИРО 6.5 – 9 6.5 – 8.5 загальні вимоги  
Гексахлорциклогексан 0.02 0.002 СанПиН ВНИРО 0.02 0.00001 сан.-токс. токс.
ДДТ 0.0002   СанПиН ВНИРО 0.0002 0.00001 сан.-токс. токс.
Залізо загальне 0.3 0.2 СанПиН ВНИРО 0.3 0.1 орган. токс.
Залізо-іон (Fe2+)     ВНИРО 0.005 токс.
Жорсткість загальна   1.2 СанПиН    
Кадмій (Cd2+) 0.003 0.005 СанПиН ВНИРО 0.001 0.005 сан.-токс. токс.
Мідь (Cu2+) 0.002 0.002 СанПиН ВНИРО 0.001 орган. токс.
Мінералізація загальна СанПиН ВНИРО загальні вимоги  
Нітрат-аніон (NO3-) СанПиН ВНИРО орган. сан.-токс.
Нітрит-аніон (NO2-) 0.5 СанПиН ВНИРО 0.08 орган. токс.
Нафтопродукти (раст. и эмульс.)     СанПиН ВНИРО 0.1 0.05 орган. риб-гос.  
Ніколь (Ni) 0.02 0.02 СанПиН ВНИРО 0.1 0.01 сан.-токс. токс.
Окисленість перманганатна   СанПиН загальні вимоги  
Розчинений кисень     ВНИРО не менее 6 загальні вимоги  
 -Радіоактивність загальна, Бк∙л-1 0.1   СанПиН 0.1    
 -Радіоактивність загальна, Бк∙л-1   СанПиН    
Ртуть (Hg) 0.001 0.001 СанПиН ВНИРО 0.0005 0.00001 сан.-токс. токс.
Свинец (Pb) 0.01 0.01 СанПиН ВНИРО 0.03 0.006 сан.-токс. токс.
Сульфат-аніон (SO42-) СанПиН ВНИРО орган. сан.-токс.
Фосфати (РО43-)     ВНИРО От 0.05 до 0.2 санитар.
Фенол     СанПиН ВНИРО 0.001 0.001 орган. риб-гос.
Фторид-аніон (F-) 1.5 1.5 СанПиН ВНИРО 1.5 0.05 сан.-токс. токс.
Хлорид-аніон (Cl-) СанПиН ВНИРО орган. сан.-токс.
Хлор вільний 0.5   СанПиН ВНИРО 0.3 0.00001 орган. токс.
Хром (Cr6+) 0.05 0.05 СанПиН ВНИРО 0.05 0.02 сан.-токс. токс.
Цинк (Zn) СанПиН ВНИРО 0.01 орган. токс.

Використані умовні позначення: ВОЗ – рекомендуються Всесвітньою Організацією Здоров’я при ООН; ЄС – директива Ради Європейського Співтовариства від 3 листопада 1998 р.; СанПиН – ГДК вмісту речовин у питній воді згідно СанПиН 2.1.4.1074-01; ВНИРО – ГДК для води об’єктів, які мають рибогосподарське значення; ЛПШ – лімітуючий показник шкідливості.

 

Додаток 2

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення

Речовина ГДК, мг∙л-1 Речовина ГДК, мг∙л-1
За санітарнотоксикологічними показниками шкідливості
Анілін 0,1 Нітрохлорбензол 0,05
Арсен 0,03 Піридин 0,2
Бензол 0,5 Поліакриламід 2,0
Берилій 0,0002 Роданіди 0,1
Гексаметилендимін 0,01 Ртуть 0,0005
Гексахлорбензол 0,05 Свинець 0,03
Гексоген 0,1 Тетраетилсвинець
Нітрити, нітрати (за нітро- геном) 10,0 Формальдегід 0,01
За загально санітарним лімітуючим показником щільності
Аміак (за нітрогеном) 2,0 Тринітротолуол 0,5
Диметилформамід 10,0 Фенол(карболова кислота) 0,001
Кадмій 0,001 Хлор активний
Капролактам 1,0 Хлорбензол 0,02
Кобальт 0,1 Хром тривалентний 0,5
Мідь 1,0 шестивалентний 0,1
Ніколь 0,1 Хлорофос 0,05
Тіофос 0,003 Цинк 1,0
Чотирихлористий вуглець 0,3 Толуол 0,5
За органолептичним лімітуючим показником шкідливості
Бензин 0,1 Залізо 0,5
Гас 0,1 Нафта з високим вмістом сірки інша 0,1   0,3
Гексахлоран 0,02 Нафтові кислоти 0,3
Динітробензол 0,5 Пікринова кислота 0,5
Дихлорбензол 0,002 Пропілен 0,5
Дихлорфенол 0,002 Сірковуглець 1,0
ДДТ 0,1 Скипидар 0,2

 

Додаток 3Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 780579; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.048 с.)