Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочастотного діапазону 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочастотного діапазонуДіапазон частот, Гц Допустимі рівні напруженості
За електричною складовою (Е), В · м-1 За магнітною складовою (Н), А · м-1
60 кГц – 3 МГц 5 (1,5 МГц)
3 МГц – 30 МГц
30 МГц – 50 МГц 0,3
50 МГц – 300 МГц

 

Завдання. Визначити ступінь сумарної дії декількох джерел ЕМП (за електричною складовою) в радіочастотному діапазоні, зробити відповідні висновки. Дані наведені в табл. 8.2.

Таблиця 8.2.

Вихидні дані

(рівні випромінювання джерел ЕМП, А∙ м-1)

Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 Джерело 4
60 кГц – 3 МГц 3 МГц – 30 МГц 30 МГц – 50 МГц 50 МГц – 300 МГц
25,5 4,8 1,3
  № варіанта Частотний діапазон та рівні випромінювання
Джерело 1 Джерело 2 Джерело 3 Джерело 4
60 кГц – 3 МГц 3 МГц – 30 МГц 30 МГц – 50 МГц 50 МГц – 300 МГц
2,5
2,5 1,5
2,0 1,0
4,5 1,8
2,5
1,8
10,5 5,5 2,2
36,5 10,8 5,1 2,3
35,6 11,8 6,2 2,1
27,8 15,1 5,1 2,0
30,5 11,8 4,8 1,7
9,8 3,8 0,9
34,8 10,7 3,9 1,1
39,5 9,5 5,5 1,5
28,6 11,3 6,3 2,6
38,7 10,8 5,7 2,7
35,1 12,1 5,4 2,1
34,9 9,8 6,0 3,0
29,5 11,6 7,1 3,8
36,8 10,7 6,8 3,0
31,6 11,9 5,9 2,4
29,7 14,1 7,1 0,9
34,6 11,3 5,8 1,3
38,3 12,6 4,3 0,9

Хід виконання роботи

Дані для виконання роботи наведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3.

 

Визначаємоступінь сумарної дії чотирьох джерел ЕМП в радіочастотному діапазоні за формулою (10.1):

.

 

Висновок. Ступінь сумарної дії чотирьох джерел ЕМП в радіочастотному діапазоні …

 

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

РОБОТА 9

Тема роботи: Визначення гранично допустимих шумових характеристик машин в октавних смугах частот

Теоретичні відомості

Основною шумовою характеристикою машини є рівні її звукової потуж- ності в октавних смугах з середньогеометричними частотами 63 – 8000 Гц, на основі яких машини порівнюються за шумовими властивостями.

Значення гранично допустимих рівнів шумових характеристик (ГДШХ) машин встановлюється з урахуванням вимог забезпечення на робочих місцях допустимих рівнів шуму у відповідності з головним призначенням машини і вимогами розділу 2 ГОСТ 12.1.003-83.

Значення ГДШХ ( ), яка встановлюється в октавних смугах частот рівнів звукового тиску, визначається для кожної октавної смуги за формулою:

 

,   (9.1)  

 

де – гранично допустимий рівень звукового тиску в октаві, рівень звуку або еквівалентний рівень звуку на робочих місцях за ГОСТ 12.1.003-83 або в місцях знаходження людини згідно з відповідними нормативами, дБ (дБл) див. табл. 9.1;

– площа вимірювальної поверхні, яка знаходиться на відстані 1 м від зовнішнього контура машини, м2;

= 1 м2;

– поправка на групове встановлення машин в типових умовах експлуатації.

Значення поправки ∆L приймається 10;6 і 3 дБ для машин з габаритними розмірами відповідно до 1,5; 3,5, і 5 м. Для одиночного встановлення машин з габаритними розмірами понад 5 м – 0 дБ.

Таблиця 9.1

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот на робочих місцях у виробничих приміщеннях

Рівні звукового тиску в дБ, в октавних смугах частот, Гц
31,5

 

Якщо фактичні значення октавних рівнів звукового тиску на робочих місцях за типових умов експлуатації машин менші за встановлені стандартом, то вони підставляються у формулу як .

Площу вимірювальної поверхні полусфери визначають за формулою:

 

, м2 (9.2)

 

де R – відстань від робочого місця до центру проекції машини, м.

 

Завдання. Визначити ГДШХ машин, порівняти з допустимими рівнями звукового тиску на робочих місцях і зробити відповідні висновки. Дані для виконання розрахункової роботи наведені в табл. 9.2

Таблиця 9.2.

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

№ вар. Середньогеометричні частоти, Гц Рг , м R, м
31,5 1,6 2,2
1,8 2,4
2,5
31,5 2,2 2,6
2,4 2,9
2,6 3,2
31,5 2,8 3,4
3,0 3,5
3,2 3,7
31,5 3,4 3,9
3,6 4,2
3,8 4,4
4,0 4,6
4,2 4,8
31,5 4,4
4,6 5,2
31,5 4,8 5,3
5,5
5,2 5,7
5,4 5,9
1,2 1,6
31,5 1,4 2,0
1,6 2,1
31,5 1,8 2,3
2,0 2,6
5,2 5,8
5,4 6,0
1,8 2,4
2,0 2,5
2,2 2,7

 

Примітка. Клас машин можуть становити токарні, фрезерні, стругальні, заточні верстати, конвеєри, компресори та інші обладнання.

 

Хід виконання роботи

Дані для виконання роботи наведені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3.

Середньогеометричні частоти, Гц Рг , м R, м
31,5 1,8 2,2
           

1. Вибираємо рівні звукового тиску для відповідних середньогеометр –

ричних частот з таблиці 19.1. Вони будуть відповідати гранично допустимим рівням звукового тиску .

2. Визначаємо площу вимірювальної поверхні за формулою (9.2)

 

, м2.

 

3. Поправку на групове встановлення машин вибираємо за умов габаритних розмірів машин. В нашому випадку ∆L=3 дБл.

4. Визначаємо ГДШХ для фрезерного верстата в октавних смугах частот:

· Для 31.5 Гц

дБл.

· Для 125 Гц

дБл.

· Для 250 Гц

дБл.

· Для 1000 Гц

дБл.

 

Висновок. Зі збільшенням середньогеометричної частоти рівень звукового тиску …

 

 

Обчислення результатів дослідження з відповідними висновками  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                           


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)