Які забруднення належать до матеріальних та енергетичних забруднень біосфери? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які забруднення належать до матеріальних та енергетичних забруднень біосфери?- Матеріальні та енергетичні забруднення. Згідно з іншою класифікацією, усі антропогенні забруднення біосфери поділяють на дві основні групи – матеріальні та енергетичні.

До матеріальних забруднень належать забруднення, зумовлені:

хімічно інертними (нетоксичними) речовинами. До цієї групи належать нетоксичні викиди в атмосферу (газоподібні, рідкі, твер­ді та змішані), стічні води (умовно чисті й брудні) та тверді відходи (нетоксичні);

хімічно активними (токсичними) речовинами. До них належать хімічні сполуки: загальносоматичної дії (зумовлюють отруєння всього організму – оксиди карбону, ціанисті сполуки, свинець ртуть, арсен та його сполуки), подразнювальні (викликають подразнення дихальних шляхів та слизової оболонки – хлор, аміак, озон, ацетон, фторид гідрогену), сенсибілізуючі (алергени – розчинники, лаки), канцерогенні (призводять до ракових пухлин, азбест, радон, оксиди хрому), мутагенні (зумовлюють зміну спадкової інформації (свинець, радій, уран).

Енергетичні забруднення зумовлені шумом, вібра­ціями, тепловими викидами, ультразвуком, електромагнітними полями, світловим, лазерним, інфрачервоним, ультрафіолетовим та іонізуючим випромінюванням.

Як класифікують матеріальні забрудники біосфери? Які речовини належать до забрудників загально соматичної дії?

- До матеріальних забруднень належать забруднення, зумовлені:

хімічно інертними (нетоксичними) речовинами. До цієї групи належать нетоксичні викиди в атмосферу (газоподібні, рідкі, твер­ді та змішані), стічні води (умовно чисті й брудні) та тверді відходи (нетоксичні);

хімічно активними (токсичними) речовинами. До них належать хімічні сполуки: загальносоматичної дії (зумовлюють отруєння всього організму – оксиди карбону, ціанисті сполуки, свинець ртуть, арсен та його сполуки), подразнювальні (викликають подразнення дихальних шляхів та слизової оболонки – хлор, аміак, озон, ацетон, фторид гідрогену), сенсибілізуючі (алергени – розчинники, лаки), канцерогенні (призводять до ракових пухлин, азбест, радон, оксиди хрому), мутагенні (зумовлюють зміну спадкової інформації (свинець, радій, уран).

Демографічний вибух (вплив на біосферу: використання компонентів навколишнього середовища як ресурсної бази виробництва; вплив виробничої діяльності людей на навколишнє середовище; збільшення кількості населення, урбанізація, сільськогосподарське використання земель).

Джерела антропогенного забруднення (забруднюють довкілля токсичними речовинами, шкідливими фізичними полями, шумами, вібраціями, надмірним теплом).

Як класифікуються енергетичні забруднення атмосфери?

Енергетичні забруднення бувають: зумовлені шумом, вібра­ціями, тепловими викидами, ультразвуком, електромагнітними полями, світловим, лазерним, інфрачервоним, ультрафіолетовим та іонізуючим випромінюванням.

Шумове забруднення. Шум – це сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних середовищах (твердих, рідких, газоподібних). Шумове забруднення – це неприємні та небажані звуки, які заважають нормально працювати, сприймати потрібні звукові сигнали і викликають різні порушення екосистем.

Вібрації – це коливання механізмів, машин та їх елементів. Є корисна вібрація, яка використовується в технологічних процесах, і шкідлива.

Вібрація негативно впливає на центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт, вестибулярний апарат та викликає запаморочення, оніміння кінцівок та захворювання суглобів.

Вібрація є причиною виникнення фахових захворювань – віброзахворюваннь, лікування котрих можливе лише на ранніх стадіях.

Теплове забруднення є наслідком теплових викидів переважної біль­шості промислових підприємств, устаткування і машин, що використову­ють процеси горіння, нагрівання, вибуху. Найбільшими джерелами тепло­вого забруднення є ТЕС і АЕС.

Теплові агрегати мають невисокий тепловий ККД і викидають в атмосферу знач­ну кількість теплоти. Теплове забруднення зумовлене і скиданням у водойми теплих вод з різних енергетичних установок.

41. До якого типу забруднення належить іонізуюче випромінювання? Назвіть джерела природнього і штучного випромінювання?

Тип забруднення:радіоактивне
Джерела: природні і штучні радіоактивні елементи

(уран, радій, цезій, стронцій), рентгенівські трубки, прикорювачі частинок

42. Що є основними джерелами іонізуючого випромінювання? Що таке потужність поглиненої дози та в яких одиницях вона вимірюється?

Природні джерела іонізуючого випромінювання:

- космічного випромінювання, яке приходить на Землю з Всесвіту.

- радіоактивні елементи, розподілені в земній корі.

Штучними джерелами іонізуючого випромінювання являються технічні прилади, створені людиною. До них відносяться: рентгенівські трубки, радіоактивні нукліди та прискорювачі заряджених часток. Радіоактивні нукліди отримують в ядерних реакторах, на прискорювачах заряджених часток. Прискорювачі – це пристрої для отримання заряджених часток великих енергій за допомогою електричного поля. Рентгенівські трубки - джерела гальмівного випромінювання (рентгенівського).

Потужність поглиненої дози випромінювання - відношення збільшення поглиненої дози випромінювання за інтервал часу до тривалості цього інтервалу.

Одиницею вимірів поглиненої дози служить pad(рад).

Що таке радон і які основні шляхи його проникнення в приміщення будівель? В чому полягає негативний вплив радону?

Радон - радіоактивний хімічний елемент періодичної системи, який належить до інертних газів.

Радон може проникати в будівлю через тріщини, отвори в трубах і через пори будівельних матеріалів.

Негативний вплив радону: продукти розпаду радону потрапляють у легені людини разом із повітрям і затримуються в них. Розпадаючись, виділяють альфа-частинки, вражають клітини епітелію. Розпад ядер радону в легеневій тканині викликає мікроопіки, а підвищена концентрація газу в повітрі може привести до раку. Також альфа-частинки викликають пошкодження в хромосомах клітин кісткового мозку людини, що збільшує ймовірність розвитку лейкозів.

До якого типу забруднення належить електромагнітне випромінювання.Що є джерелами та мірою забруд. електромагнітними полями?

Належить до енергетичного типу забруднення.Головними джерелами електромагнітного випромінювання є радіотелевізійні та радіолокаційні станції, засоби радіозв'язку, високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП), електростанції й трансформаторні підстанції, а також лінії електротранспорту (особливо метрополітени). Величина електромагнітного поля поблизу потуж­них ЛЕП (понад 1000 кВ) перевищує норму в 20 разів. Мірою забруднен­ня електромагнітними полями є напруженість електромагнітного поля, яка вимірюється у В/м2. Нормою вважається напруженість електромагнітного поля, що дорівнює 2,5 Вт/ м2.

Електричне поле завжди присутнє навколо будь-яких електричних приладів (навіть тих, що тимчасово не працюють, але приєдані до джерела живлення).

Великі міста постійно вкриває електромагнітний смог. Звичайно, його неможливо зауважити візуально, як зауважуємо дим від заводських труб чи відвали промислових і побутових відходів. Але, власне, електромагнітне забруднення фахівці зараховують до найнебезпечніших екологічних факторів, хоча його дія остаточно ще не вивчена. Поки що навіть важко спрогнозувати, чим обернеться тривале перебування людини в умовах щільного електромагнітного поля, бо минуло ще не так багато часу, відколи мобільний зв'язок, високочастотні побутові прилади та комп'ютерна техніка увійшли в повсякденне життя.

Наше тіло складається з частинок, які обертаються під дією електричних потоків. Зовнішнє магнітне поле порушує ці потоки, вносячи у клітини негативну інформацію. Наслідками є порушення сну, депресія, склероз, вроджені аномалії, пухлини, лейкемія.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 525; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.012 с.)