Вставити в кінець форми новий запис. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставити в кінець форми новий запис.Хід заняття

1. Запустити Access, створити нову базу даних з власним прізвищем –
Access Þ Нова база даних Þ ОК Þ <Прізвище> Þ Створити.

2. В щойно створеній базі даних за допомогою конструктора створити таблицю з назвою „Оцінки” з такими полями і відповідними типами: Номер (числовий), Прізвище (текстовий), Ім'я (текстовий), Мат (числовий), Інф (числовий), Фіз, Літ, Мова (числовий).

Для поля Мат задаємо властивості: умову на значення та повідомлення у разі помилки. Текст повідомлення придумайте самі.

3. Ви сформували структуру таблиці. Збережіть її під іменем Оцінки, поки що не задавайте ключові поля

4. Перейдіть в режим таблиці і наповніть таблицю даними про себе та ще чотирьох студентів групи, прізвища яких йдуть в списку підгрупи після вашого прізвища.

5. Виконати певні дії над таблицею: заховати перший стовпець, поновити його, вилучити другий запис з таблиці, доповнити таблицю ще двома записами, впорядкувати введені дані за зростанням по полю Інф, за спаданням по полю Номер.

6. Модифікувати структуру таблиці Оцінки, для цього перейти у режим конструктора і написати назву першого поля великими літерами НОМЕР.

7. Створити таблицю Телефони з такими полями: Номер і текстовими полями Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Типтел (зі значеннями: домашній, мобільний, батьків).

Порада: Полю Тип тел в режимі конструктора дайте тип — мастер подстановок і задайте режим Будет введен фиксирований набор значений, далее. Введіть в один стовпець три значення — домашній, мобільний, батьків.

8. Створити таблицю Адреси з такими полями: Номер, Місто, Вулиця.

9. Між таблицями можуть бути встановлені зв'язки: між таблицями Оцінки і Адреси встановити зв'язок по полю НОМЕР типу один до одного і тоді програма буде однозначно розуміти, яка адреса в деякого студента. Між таблицями Оцінки і Телефони можна встановити зв'язок по полю Прізвище типу один до багатьох. Тоді програма зможе автоматично визначити для даного студента всі його номери телефонів. Для налагодження зв'язків між таблицями призначена команда Сервіс => Схема даних.

10. Збережіть БД на сервері

11. Оформіть звіт.

Контрольні питання

1. Що таке база даних, СУБД?

2. Яке призначення програми Access? Що є файлом БД і яке розширення він має?

3. Об'єкти файлу бази даних?

4. Що таке запис, поле, реквізити полів?

5. Наведіть приклади баз даних.

6. Які є способи створення таблиці в базі даних?

7. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?

8. Які є типи полів?

9. Що означає модифікувати структуру бази даних?

10. Як ввести дані у базу даних?

11. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

12. Що таке умова на значення поля?

13. Як вставити нове поле в структуру?

14. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?

15. Як упорядкувати записи в таблиці?

16. Яке призначення конструктора таблиці?

17. Як вилучити поле зі структури таблиці?

18. Як ввести в таблицю новий запис?

19. Як змінити назву поля в таблиці?

20. Які функції виконує ключове поле?

21. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

22. Що таке майстер підстановки?

23. Яка відмінність між редагуванням структури таблиць та редагуванням даних бази даних?

24. Яким чином виконується редагування структури таблиці?

25. Як виконується перегляд і редагування таблиць?

26. Що таке схема даних БД?

27. Які типи відношень можна встановити між таблицями? Їх особливості

 

Лабораторна робота № 11.2

Тема: Робота з формами.

Мета: Набути практичних умінь та навичок по створенню форм, уміти вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми

Хід заняття

1. Створити форму Форма_Оцінки_Прізвище на основі таблиці Оцінки: Закладинка Формы > Створити нову форму за допомогою майстра форм > джерелом даних є таблиця Оцінки > ОК> вибрати усі поля серед доступних > зовнішній вигляд — в один стовпець> стиль форми — Международный > ОК>.

Вставити в кінець форми новий запис.

Перейти в режим конструктора для вставки нових елементів у форму.

ВИД => Конструктор абоза допомогою кнопки Конструктор на панелі інструментів БД.

Переконайтеся, що на екрані є панель элементов управления. Якщо її немає, то виконайте команди Сервис =>Настройки => Панель элементов.

Форма може містити заголовок і примітки. Підготуйте форму для введення заголовка і приміток.

Вид => Заголовок/примечание формы. Наведіть вказівник миші на розмежувальні лінії частин форми і перетягніть їх, щоб підготувати місце для вставки об'єктів.

4. Уведіть заголовок форми і розмалюйте його.

Уведіть великими буквами заголовок: ОЦІНКИ СТУДЕНТІВ. Для цього натисніть на кнопку Аа на панелі елементів і клацніть у полі заголовка, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над текстом, щоб перетворити заголовок в об'єкт. Відформатуйте заголовок: змініть його розміри і розташування, змініть розмір шрифту і його стиль, кольори букв, фону, меж тощо.

5. У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою групи чи взводу (великим шрифтом).

6. У полі приміток форми вставте текст: Виконав(-нала) прізвище. Якщо немає вільного місця у частинах форми, то треба перетягнути об'єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак ліпше задати розміри усіх частин форми, викликавши їхні контекстні меню і виконавши такі команди: Свойства=> Макет (Format) => Высота => Ввести потрібне значення.

7. У поле заголовка вставте картинку з ClipArt Gallary або фотографію групи як рисунок з файлу. Клацніть мишею у полі заголовка. Виконайте команди з меню Вставка => Объект => Microsoft ClipArt => Виберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки і правильно впишіть картинку у вибрану рамку командами ВИД => Свойства=> Макет => Установка размеров => Зі списку значень цього параметра виберіть По размеру рамки або скористуйтеся контекстним меню.

8. Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми, і поверніться в режим конструктора:

Вид => Режим форм. Вид => Конструктор.

Вставте у форму обчислювальний елемент керування.

Вставте поле з назвою Сума, значення якого є сумою балів одного студента з усіх предметів. Для цього на панелі елементів натисніть на кнопку аб/. Клацніть на формі там, де має бути значення поля Сума. Перемістіть об'єкти, якщо треба, на вільні місця. Введіть ліворуч назву (підпис) поля Сума, а в рамку праворуч — формулу для обчислення суми оцінок =[Мат]+[Інф]+[Фіз]+[Літ]+[Мова].

Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблицю Оцінки чи створіть подібну таблицю.

Модифікуйте ЗапитЗ на випадок двох параметрів, наприклад для полів Мат та Інф, та проекспериментуйте з ним.

Виконайте запит.

24. Упорядкуйте список студентів за рейтингом.

Поверніться в конструктор запиту. Увімкніть режим Сортировка по убыванию для поля Сума. Виконайте запит. Перепишіть номери студентів за спаданням рейтингу у звіт.

25. Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг.

Конструктор запиту => Змініть тип запиту на тип Создание таблицы =>Дайте таблиці назву "Рейтинг" => ОК => Запуск запиту => Закрийте запит зі збереженням як Запит5.

Відкрийте і перегляньте таблицю Рейтинг.

Виконайте запит на відшукання в таблиці Відмінники записів, що повторюються.

Вікно бази даних => Закладка Запросы (але нічого не вибирати) => Создать => Виберіть режим Повторяющиеся записи => ОК =>Виберіть таблицю Відмінники => Далее =>Задайте поля, де можна виявити небажані повторення, наприклад. Номер, перевівши цю назву у поле пошуку повторень => Готово. Перепишіть номери записів, що повторюються, враховуючи кратність повторень, у звіт. Закрийте запит як Запит6.

Вилучіть з таблиці Відмінники записи, що повторюються, за допомогою запиту на вилучення.

Відкрийте Запит1 у режимі конструктора. Доповніть запит таблицею Відмінники. Вилучіть з конструктора таблицю Оцінки, клацнувши у ній і застосувавши команду Удалить. В умові пошуку по полю Номер зазначте один під одним номери записів, які треба вилучити, враховуючи кратність (число повторень). Запустіть на виконання запит на вилучення.

Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблиці Рейтинг та Адреси.

Створіть реляційний запит.

У бланк конструктора вставте ці дві таблиці. Між ними авто­матично встановиться зв'язок один до одного по полю Номер. У запиті повинні бути такі поля з двох таблиць: Номер, Група (якщо є дані для декількох груп), Вулиця з таблиці Адреси і поля Пріз­вище, Ім'я, Сума з таблиці Рейтинг. Задайте режим Сортировка по возрастанию рейтинга (поле Сума):

 

Перегляньте таблицю.

У кого зі студентів 5-й рейтинг?

Аналіз даних полів сума та місце не дає можливості відповісти на цє запитання.

Розгляньте звіт.

Виконайте команду Предварительный просмотр.

Розгляньте структуру звіту.

Перейдіть у режим конструктора.

Хід заняття

1. Запустити Access, створити нову базу даних з власним прізвищем –
Access Þ Нова база даних Þ ОК Þ <Прізвище> Þ Створити.

2. В щойно створеній базі даних за допомогою конструктора створити таблицю з назвою „Оцінки” з такими полями і відповідними типами: Номер (числовий), Прізвище (текстовий), Ім'я (текстовий), Мат (числовий), Інф (числовий), Фіз, Літ, Мова (числовий).

Для поля Мат задаємо властивості: умову на значення та повідомлення у разі помилки. Текст повідомлення придумайте самі.

3. Ви сформували структуру таблиці. Збережіть її під іменем Оцінки, поки що не задавайте ключові поля

4. Перейдіть в режим таблиці і наповніть таблицю даними про себе та ще чотирьох студентів групи, прізвища яких йдуть в списку підгрупи після вашого прізвища.

5. Виконати певні дії над таблицею: заховати перший стовпець, поновити його, вилучити другий запис з таблиці, доповнити таблицю ще двома записами, впорядкувати введені дані за зростанням по полю Інф, за спаданням по полю Номер.

6. Модифікувати структуру таблиці Оцінки, для цього перейти у режим конструктора і написати назву першого поля великими літерами НОМЕР.

7. Створити таблицю Телефони з такими полями: Номер і текстовими полями Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Типтел (зі значеннями: домашній, мобільний, батьків).

Порада: Полю Тип тел в режимі конструктора дайте тип — мастер подстановок і задайте режим Будет введен фиксирований набор значений, далее. Введіть в один стовпець три значення — домашній, мобільний, батьків.

8. Створити таблицю Адреси з такими полями: Номер, Місто, Вулиця.

9. Між таблицями можуть бути встановлені зв'язки: між таблицями Оцінки і Адреси встановити зв'язок по полю НОМЕР типу один до одного і тоді програма буде однозначно розуміти, яка адреса в деякого студента. Між таблицями Оцінки і Телефони можна встановити зв'язок по полю Прізвище типу один до багатьох. Тоді програма зможе автоматично визначити для даного студента всі його номери телефонів. Для налагодження зв'язків між таблицями призначена команда Сервіс => Схема даних.

10. Збережіть БД на сервері

11. Оформіть звіт.

Контрольні питання

1. Що таке база даних, СУБД?

2. Яке призначення програми Access? Що є файлом БД і яке розширення він має?

3. Об'єкти файлу бази даних?

4. Що таке запис, поле, реквізити полів?

5. Наведіть приклади баз даних.

6. Які є способи створення таблиці в базі даних?

7. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?

8. Які є типи полів?

9. Що означає модифікувати структуру бази даних?

10. Як ввести дані у базу даних?

11. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

12. Що таке умова на значення поля?

13. Як вставити нове поле в структуру?

14. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?

15. Як упорядкувати записи в таблиці?

16. Яке призначення конструктора таблиці?

17. Як вилучити поле зі структури таблиці?

18. Як ввести в таблицю новий запис?

19. Як змінити назву поля в таблиці?

20. Які функції виконує ключове поле?

21. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

22. Що таке майстер підстановки?

23. Яка відмінність між редагуванням структури таблиць та редагуванням даних бази даних?

24. Яким чином виконується редагування структури таблиці?

25. Як виконується перегляд і редагування таблиць?

26. Що таке схема даних БД?

27. Які типи відношень можна встановити між таблицями? Їх особливості

 

Лабораторна робота № 11.2

Тема: Робота з формами.

Мета: Набути практичних умінь та навичок по створенню форм, уміти вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми

Хід заняття

1. Створити форму Форма_Оцінки_Прізвище на основі таблиці Оцінки: Закладинка Формы > Створити нову форму за допомогою майстра форм > джерелом даних є таблиця Оцінки > ОК> вибрати усі поля серед доступних > зовнішній вигляд — в один стовпець> стиль форми — Международный > ОК>.

Вставити в кінець форми новий запис.

Перейти в режим конструктора для вставки нових елементів у форму.

ВИД => Конструктор абоза допомогою кнопки Конструктор на панелі інструментів БД.

Переконайтеся, що на екрані є панель элементов управления. Якщо її немає, то виконайте команди Сервис =>Настройки => Панель элементов.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 593; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.044 с.)