Виведіть записи про відмінників. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виведіть записи про відмінників.11. Створіть і виконайте Запит1 на вибірку записів про студентів, які мають "5" з інформатики.

Вікно БД => Запросы=> Создать => Конструктор => OK => Додайте таблицю Оцінки => Закрийте вікно Добавить таблицю. Заповніть бланк запиту, виконайте його і перепишіть номери знайдених записів. Закрийте вікно запиту зі збереженням структури запиту з назвою Запит1.

12. Модифікуйте Запит1, щоб вибрати записи про студентів, які вчаться на "4" або "5" з математики і мови.

Вікно бази даних => Запросы => Виберіть існуючий Запит1 => Конструктор. Оцінки "4" і "5" введіть одну під одною (у двох рядках) в умовах для полів математики і мови. Запустіть запит. Перепишіть номери записів. Закрийте запит без збереження.

13. Створіть і виконайте новий Запит2 на вибірку лише номерів і прізвищ студентів, у яких сьогодні день іменин.

Запит1 за основу не брати. Створіть новий запит. Виберіть якесь ім'я і введіть його у поле Ім'ябланку запиту як умову пошуку (наприклад, Юрій, якщо сьогодні 6 травня, чи інше). Вимкніть режим виведення на екран оцінок, якщо їхні поля занесені в бланк запиту. Виконайте і збережіть Запит2.

14. Створіть ЗапитЗ з параметром для пошуку записів про студентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики.


Значення параметра користувач буде вводити в окремому діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту1. У полі Мат задайте у квадратних дужках такий текст: [Введіть оцінку]. Ліквідуйте числову умову в іншому полі (Інф).

15. Запустіть ЗапитЗ двічі, щоб визначити, хто має з математики "5", а хто"2".Прізвища й оцінки занотуйте у звіт.

Модифікуйте ЗапитЗ на випадок двох параметрів, наприклад для полів Мат та Інф, та проекспериментуйте з ним.

Закрийте ЗапитЗ, зберігаючи його.

18. Доповніть структуру таблиці Оцінки полем Дата і введіть дати народження студентів, наприклад 25.1.83 тощо.

19. Сконструюйте запит для вияснення, хто зі студентів може бути скерований на стажування за рубежем, якщо умова стажування така: оцінки "4" і "5" з усіх предметів і дата народження між 1.1.83 і 31.12.84 включно.

20. Сконструюйте і виконайте Запит4 на створення нової таблиці Відмінники, куди треба з таблиці Оцінки скопіювати записи про усіх відмінників за алфавітом.

Відкрийте конструктор звичайних запитів (можна на основі Запит1) і задайте умову вибірки відмінників. Змініть тип запиту на запит Создание таблицы. Введіть назву нової таблиці Відмінники і запустіть запит. Закрийте конструктор запиту, зберігаючи його, і переконайтесь, що на закладці Таблицыє нова таблиця. Відкрийте цю таблицю і переконайтесь, що в ній є записи про відмінників.


21. Доповніть таблицю Відмінники записами про студентів, що вчаться на "4" або "5" з усіх предметів.

Відкрийте в конструкторі Запит4, змініть умови вибірки, змініть тип запиту — Добавление і запустіть його на виконання. Перегляньте таблицю Відмінники. Скільки в ній є записів? Чи є записи, що повторюються? Закрийте запит без збереження.

22. Створіть на базі таблиці Оцінки нову таблицю з назвою Рейтинг і з обчислювальним полем Сума — сумою оцінок студентів з усіх предметів.

Відкрийте Запит1 у режимі конструктора або створіть новий. Ліквідуйте старі умови. У рядку Поля після поля Мова чи Дата у порожню клітинку введіть вираз Сума: [Мат]+[Інф]+[Фіз]+ [Літ]+[Мова].

Виконайте запит.

24. Упорядкуйте список студентів за рейтингом.

Поверніться в конструктор запиту. Увімкніть режим Сортировка по убыванию для поля Сума. Виконайте запит. Перепишіть номери студентів за спаданням рейтингу у звіт.

25. Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг.

Конструктор запиту => Змініть тип запиту на тип Создание таблицы =>Дайте таблиці назву "Рейтинг" =>ОК => Запуск запиту => Закрийте запит зі збереженням як Запит5.

Відкрийте і перегляньте таблицю Рейтинг.

Виконайте запит на відшукання в таблиці Відмінники записів, що повторюються.

Вікно бази даних => Закладка Запросы (але нічого не вибирати) => Создать => Виберіть режим Повторяющиеся записи =>ОК =>Виберіть таблицю Відмінники => Далее =>Задайте поля, де можна виявити небажані повторення, наприклад. Номер, перевівши цю назву у поле пошуку повторень => Готово. Перепишіть номери записів, що повторюються, враховуючи кратність повторень, у звіт. Закрийте запит як Запит6.

Вилучіть з таблиці Відмінники записи, що повторюються, за допомогою запиту на вилучення.

Відкрийте Запит1 у режимі конструктора. Доповніть запит таблицею Відмінники. Вилучіть з конструктора таблицю Оцінки, клацнувши у ній і застосувавши команду Удалить. В умові пошуку по полю Номер зазначте один під одним номери записів, які треба вилучити, враховуючи кратність (число повторень). Запустіть на виконання запит на вилучення.

Збережіть таблицю Відмінники як новостворену без записів, що повторюються.

30. Створіть нову таблицю Оцінки2, відобразивши у ній три перші поля з таблиці Оцінки тих студентів, які мають хоча би одну двійку (чи трійку, якщо двійок немає) з будь-якого предмета.

Створіть новий Запит7, у якому відмініть режим виведення на екран усіх полів крім перших трьох, а умову (=2) зазначте в різних рядках у полях оцінок. Змініть тип запиту на Создание таблицы. Таблицю назвіть Оцінки2. Запустіть запит.

31. Відкрийте таблицю Оцінки2 і перегляньте її.

32. Сконструюйте Запит8 для виявлення записів у таблиці Оцінки, які не мають підпорядкованих записів у таблиці Оцінки2, тобто, виясніть, хто зі студентів не має заборгованостей.

На закладці Запросы натисніть на кнопку Создать і виберіть останній тип запиту "Записи без подчиненных" => ОК. Виконайте вказівки майстра. Виберіть таблицю Оцінки як основну => Далее, а Оцінки2 як підпорядковану => Далее. У наступному вікні встановіть зв'язок (<=>) між полями НОМЕР в обох таблицях. Між таблицями буде встановлено зв'язок у даному випадку один до одного => Далее. Занесіть усі поля таблиці Оцінки для відображення в запиті => Далее. Змініть назву запиту на Запит8 => Готово.

33. Закрийте базу даних. Закінчіть роботу. Здайте звіт.

Контрольні питання

1. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

2. Призначення фільтрів?

3. Призначення команди Застосувати фільтр?

4. Що таке запит?

5. Які є типи запитів?

6. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

7. Що таке простий запит на вибірку?

8. Яке призначення конструктора запитів?

9. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

10. Що таке запит на доповнення?

 

Лабораторна робота № 14

Тема: Access. Реляційні таблиці, запити, форми. Оформлення звітів.

Мета:Уміти створювати реляційні запити, оформляти звіти.

Хід заняття

Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблиці Рейтинг та Адреси.

Відкрийте по черзі конструктори цих таблиць і зробіть поле Номер у них ключовим.

Виберіть поле і клацніть на кнопці з зображенням ключа.

Створіть реляційний запит.

У бланк конструктора вставте ці дві таблиці. Між ними авто­матично встановиться зв'язок один до одного по полю Номер. У запиті повинні бути такі поля з двох таблиць: Номер, Група (якщо є дані для декількох груп), Вулиця з таблиці Адреси і поля Пріз­вище, Ім'я, Сума з таблиці Рейтинг. Задайте режим Сортировка по возрастаниюрейтинга (поле Сума):

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 270; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.008 с.)