Тема 10. Умови та порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Умови та порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.1.Загальні положення про міграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства.

2. Порядок надання дозволу на імміграцію та видача посвідки на постійне проживання.

3. Основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства.

4. Порядок оформлення документів іноземцям на право перебування в Україні.

5. Процедура видворення іноземців та осіб без громадянства з України.

 

Тема 11. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ та організацій.

1. Основні риси адміністративно-правового статусу підприємств, установ, організацій.

2. Класифікація підприємств, установ, організацій.

3. Суб’єкти управління підприємством, установою, організацією.

4. Підпорядкованість, підзвітність, єдиноначальність керівника підприємства.

5. Порядок створення і припинення діяльності підприємств, установ, організацій.

 

Модуль № 2

Тема 12. Методи державного управління.

1. Методи державного управління.

2. Метод переконання в державному управлінні, його суть і значення.

3. Примус у здійсненні державного управління.

4. Метод заохочення у здійсненні державного управління.

 

Тема 13. Форми державного управління.

1.Форми державного управління.

2. Класифікація юридичних актів управління

3. Дія юридичних актів управління

4. Адміністративний договір, його особливості.

Тема 14. Законність та дисципліна в державному управлінні.

1. Поняття режиму законності.

2. Дисципліна як необхідна умова забезпечення законності в державному управлінні.

 

Тема 15. Контроль і нагляд як засоби забезпечення законності.

1. Контроль з боку органів законодавчої влади.

2. Контроль з боку органів виконавчої влади.

3. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.

4. Контроль з боку місцевих органів влади

5. Контроль з боку органів місцевого самоврядування

6. Судовий контроль

7. Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні.

8. Громадський контроль

 

Тема 16. Адміністративно-правові режими.

 

1.Поняття і види адміністративно-правових режимів.

2.Поняття правового режиму надзвичайного стану.

3.Режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

4.Правовий режим воєнного стану.

5.Режим державної таємниці.

6.Режим державного кордону.

7.Митний режим.

Тема 17. Управління адміністративно-політичною сферою.

1. Управління обороною

2. Управління національною безпекою

3. Управління внутрішніми справами

4. Управління закордонними справами.

5. Управління юстицією.

Тема 18. Адміністративно-правове управління освітою, наукою та культурою.

Система суб’єктів державного управління соціально-культурною сферою.

Управління освітою, наукою та культурою.

Управління охороною здоров’я.

Управління справами молоді, фізичною культурою і спортом.

Управління соціальним захистом громадян.

 

Тема 19. Сутність управління у сфері економіки.

1. Основи державного регулювання у сфері економіки. Демонополізація економіки.

2. Адміністративний нагляд у сфері економіки.

3. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою.

4. Управління промисловістю.

5. Управління капітальним будівництвом.

6. Управління агропромисловим комплексом.

7. Управління транспортом і шляховим господарством. Управління зв’язком.

8. Управління торгівлею.

9. Управління житловим господарством. Управління побутовим обслуговуванням.

10. Управління використанням і охороною природних ресурсів.

 

Тема 20. Адміністративні правопорушення.

 

1. Поняття та загальна характеристика адміністративного правопорушення.

2. Ознаки адміністративного правопорушення.

3. Склад адміністративного правопорушення.

4. Адміністративне правопорушення та злочин: спільні та відмінні риси.

Тема 21. Адміністративна відповідальність.

1. Адміністративна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності.

2. Поняття, суть, мета адміністративної відповідальності.

3. Обставини, що обтяжують, пом'якшують адміністративну відповідальність.

Модуль № 3.

Тема 22. Генезис вітчизняного адміністративно-процесуального права.

1. Адміністративно-процесуальне право як галузь права.

2. Адміністративно-процесуальні відносини, їх суть і значення.

3. Поняття, структура і основні принципи адміністративного процесу.

4. Поняття, види та загальна характеристика адміністративних проваджень.

 

Тема 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини.

1. Поняття та характерні риси адміністративно-процесуальних норм.

2. Структура норми адміністративно-процесуального права.

3.Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

4. Адміністративно-процесуальні відносини: поняття, ознаки, види.

 

Тема 24. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

1. Поняття та види адміністративної юрисдикції.

2. Поняття підсудності адміністративних справ.

3. Види підсудності адміністративних справ: предметна; територіальна; виключна і інші.

 

Тема 25. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу.

1. Поняття суб’єктів адміністративного процесу.

2. Види суб’єктів адміністративного процесу.

 

Тема 26. Процесуальні строки і судові витрати.

1. Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі.

2. Перебіг процесуальних строків.

3. Види процесуальних строків та їх характеристика.

 

Тема 27. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі.

1. Поняття адміністративного процесуального доказування.

2. Джерела доказів в адміністративному процесі.

3. Дослідження та оцінка доказів в адміністративному процесі.

4. Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень.

 

 

Модуль 4.

Тема 28. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

1. Поняття та завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Основні принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика.

3. Докази в адміністративному процесі.

4. Строки у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

5. Порушення справи про адміністративне правопорушення.

6. Адміністративне розслідування

 

Тема 29. Виконання постанови про накладення адміністративних стягнень.

Загальна характеристика виконавчого провадження.

Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень та їх характеристика.

Гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності.

Характеристика проваджень по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень.

Гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності.

Тема 30. Провадження в справах про звернення громадян.

1. Загальні положення про звернення громадян.

2. Порядок розгляду звернень громадян та їх характеристика.

3. Порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ.

 

Тема 31. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки.

1.Провадження в справах про адміністративні проступки як складова адміністративного процесу.

2. Дисциплінарне провадження в справах про адміністративні делікти вчинені особами на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.

3. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання.

4. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх осіб, затриманих за бродяжництво.

 

Тема 32. Нормотворче провадження.

1. Нормотворче провадження як передумова застосування правових актів управління.

2. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

3. Порядок прийняття правових актів управління.

4. Питання чинності правових актів управління.

5. Підстави припинення дії правових актів управління.

Тема 33. Атестаційне провадження.

 

1. Види атестаційних проваджень.

2. Атестація державних службовців органів виконавчої влади.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.168 (0.019 с.)