ТЕМА № 29. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 29. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.1. Основні положення виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

2. Провадження по виконанню постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень.

3. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.

 

Ключові поняття: Адміністративне стягнення. Види адміністративних стягнень. Постанова про накладення адміністративного стягнення. Провадження по виконанню постанови про накладення адміністративного стягнення. Відстрочка від виконання постанови. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Давність виконання постанови.

Питання для повторення та обговорення:

1. З якого моменту підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення?

2. Що являє собою відстрочка виконання постанови?

3. Перелічити фактори, які затримують виконання постанови в часі.

4. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про накладення попередження.

5. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.

6. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета.

7. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей.

8. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права.

9. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про застосування громадських та виправних робіт.

10. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови про накладення адміністративного арешту.

11. Охарактеризувати провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

 

ТЕМА № 30. Провадження в справах про звернення громадян.

1. Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян

2. Особливості провадження за окремими видами звернень

3. Діловодство за зверненнями громадян

4. Інститут адміністративного оскарження. Адміністративна скарга

 

Ключові поняття: Звернення громадян. Заява. Пропозиція. Скарга. Право на звернення. Розгляд звернення. Строк розгляду звернення. Відмова у розгляді звернення. Особистий прийом громадян.

Питання для повторення та обговорення:

1. За якими критеріями можна класифікувати звернення?

2. Які звернення не підлягають розгляду?

3. Які вимоги висуває законодавець до звернень громадян?

4. Охарактеризувати особливості провадження за пропозиціями.

5. Яким нормативно-правовим актом регламентується звернення громадян?

6. Охарактеризувати особливості провадження за заявами

7. Протягом якого часу повинні бути зареєстровані звернення громадян?

8. Які відомості вказуються в реєстраційно-контрольній картці?

9. Якими чином розташовуються документи у справах?

10. Які існують мотиви звернення громадян до органів внутрішніх справ?

11. На які види поділяються звернення в залежності від їхнього змісту?

12. Які рішення можуть бути прийняті посадовими особами за наслідками отримання скарги?

 

ТЕМА № 31. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки.

1. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу

2. Дисциплінарне провадження в справах про адміністративні делікти, вчинені особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну

3. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання

4. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво.

 

Ключові поняття: Юридична відповідальність. Дисциплінарна відповідальність. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення. Стадії дисциплінарного провадження. Державні службовці.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Назвати специфічні риси дисциплінарної відповідальності.

2. Які існують види дисциплінарної відповідальності?

3. Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення дисциплінарних проваджень?

4. До кого застосовується позбавлення права носіння військової форми одягу?

5. Скільки стадій дисциплінарного провадження відомо?

6. Які санкції можуть застосовуватись за недодержання особами, взятими під варту, вимог режиму попереднього ув’язнення?

7. В яких випадках до засуджених осіб застосовується поміщення в карцер і на який термін?

8. Які категорії осіб можуть застосовувати заходи стягнення до військовослужбовців?

9. Надати стислу характеристику дисциплінарних проваджень про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників та закладів інтернатного типу.

 

ТЕМА № 32. Нормотворче провадження.

 

1. Види та стадії нормотворчого провадження.

2. Структура нормотворчого провадження.

3. Підстави припинення дії правових актів управління.

 

Ключові поняття: Адміністративний процес. Неюрисдикційні провадження. Норма права. Правовий акт управління. Порядок прийняття правового акта управління. Набуття чинності актом управління. Дія акта управління. Зміна акта управління.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Які стадії нормотворчого процесу виділяли такі вчені як Б.М. Лазарев, І.Ш.Муксінов та О.Ф.Ноздрачев?

2. В яких випадках реєструючий орган можу повернути нормативно-правовий акт?

3. Які етапи включає стадія підготовки нормативно-правового акту?

4. Які функції головного розробника покладаються на робочу групу по підготовці нормативно-правового акту?

5. Який порядок державної реєстрації нормативно-правового акту?

6. Хто може зупинити дію акта?

 

ТЕМА № 33. Атестаційне провадження.

1. Поняття та сутність атестаційного провадження.

2. Стадії атестаційного провадження.

3. Об’єкти атестаційних відносин.

 

Ключові поняття: Адміністративний процес. Неюрисдикційні провадження. Реєстраційне провадження. Легалізація об'єднань громадян. Дозвільне провадження. Ліцензування. Сертифікація. Дозвіл. Нотаріальна діяльність. Адвокатська діяльність. Атестація. Державні службовці.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Скільки є груп об’єктів державної реєстрації?

2. До якої групи відносять угоди та ліцензії?

3. Чи підлягають виїмці і розукомплектуванню документи, які знаходяться у реєстраційній справі?

4. Які відомості не заносяться до Державного реєстру?

5. Які існують підстави для відмови у проведенні державної реєстрації?

6. Якими нормативно-правовими актами регулюється функціонування дозвільної системи в Україні?

7. Дати визначення понять: «спеціальний дозвіл», «ліцензія», «сертифікат».

8. Які документи подаються для порушення дозвільного провадження?

9. Який строк перевірки повноти та достовірності поданих документів?

10. В яких випадках заява про видачу дозвільного документа залишається без розгляду?

11. Зі скількох стадій складається атестаційне провадження?

12. Які існують види експертиз?

13. Які особливості має стадія «Підготовка справи про атестацію»?

14. Яке рішення може бути прийняте атестаційною комісією за результатами атестування фізичних осіб?

ТЕМА № 34. Виконавче провадження.

1. Поняття та суб’єкти виконавчого провадження.

2. Стадії виконавчого провадження.

3. Відповідальність за невиконання судових рішень.

 

Ключові поняття: Виконавче провадження. Державні виконавці. Учасники виконавчого провадження. Майно. Боржник. Звернення стягнення на майно. Заробітна плата. Доходи. Немайнові спори. Невиконання судового рішення.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Які органи є суб’єктами виконавчого провадження?

2. Назвати права державних виконавців.

3. Які особи не можуть бути представниками у виконавчому провадженні?

4. Які виконавчі документи вам відомі?

5. Які відомості обов’язково мають бути зазначені у виконавчому документі?

6. Який строк пред’явлення до виконання виконавчих листів згідно змін до Закону України «Про виконавче провадження»?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.014 с.)