Копіюємо другу таблицю, до якої застосували автоформат, знову відступаємо два пустих рядочки (27-ий та 28-ий) і в комірку А29 робимо вставку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Копіюємо другу таблицю, до якої застосували автоформат, знову відступаємо два пустих рядочки (27-ий та 28-ий) і в комірку А29 робимо вставку.Всього на аркуші в нас буде вже три таблиці.

Далі працюємо з третьою таблицею.

Застосуємо окремі формати.

Стовпець В – Дата – застосувати формат (виділяємо комірки з числовими значеннями під заголовком Þ Формат Þ Ячейки... Þ закладка Число Þ вибираємо все форматы і в поле тип: вводимо: #__березня)

(між # та „березня – два нижніх тире).

Стовпець С – Продано автомобілів – формат Числовой, без знаків після коми.

Стовпець D – Сума – проставити знак $ та два знаки після коми (числовий формат Финансовый, обозначение – $ Английский (США)).

Стовпець Е – Покупців – формат Общий.

Стовпець F – Затрати на переїзд – в гривнях та без знаків після коми (формат Финансовый).

9. Збережіть файл під назвоюПродаж автомобілів.

10. ВідкрийтеЛист2. В коміркиА1÷G1введіть цифри1, 12, 23, 34, 45, 56, 67.

Скопіюйте вміст даних комірок. Зробіть дві вставки в комірку А3 та А5 відповідно.

Рахуємо суму.

a.Встановлюємо курсор ,наприклад, на комірку І1 Þ вводимо знак ²=² Þ Вставка Þ Функция... Þ Выберите функцию: СУММ Þ ОК Þ Число1: А1:G1 Þ ОК. В комірці Н1 отримуємо результат сумування вмісту комірок від А1 до G1.

Вміст рядка формули перепишіть у звіт.

b.Встановлюємо курсор на комірку, наприклад Н4 Þ вводимо знак ²=² Þ почергово клікаємо (на комірці лівою кнопкою миші, на знак ²+² на клавіатурі): А3 Þ + Þ В3 Þ + Þ С3 Þ + Þ D3 Þ + Þ E3 Þ + Þ F3 Þ + Þ G3 Þ Enter.

Вміст рядка формули перепишіть у звіт.

c. Мишкою виділяємо комірки від А5 до Н5 і на панелі інструментів клікаємо на кнопці .

У всіх трьох комірках значення суми має бути однаковим, запишіть його у звіт.

d.Порахуйте суму (будь-яким способом) для комірок С3, Е1 та Н5. Результат сумування повинен знаходитися у комірці В7. Запишіть його у звіт.

12. Зробіть розрахунок за формулою:

А11 = (В3 + А5) * А3 / 2.

Вибираємо комірку А11, встановлюємо знак ²=² і вводимо саму формулу ( див. рядок формул).

Результат записуємо у звіт.

Обчислимо середнє значення.

=СРЗНАЧ(A3:C3;E5;G1) або

=СРЗНАЧ(A3;B3;C3;E5;G1)

обчислюємо середнє значення для комірок А3, В3, С3, Е5 і G1.Результат в комірці Е9.

14. Продемонструйте коженЛистз таблицями викладачеві.

Закінчіть роботу.

Контрольні питання

1. Відкриття, збереження та закриття робочої книги.

2. Введення дат та годин.

3. Ввід формул. Використання рядка стану для автоматичних обчислень. Відображення формул. Зміна формул.

4. Копіювання формул. Відносні, абсолютні та змішані посилання на комірки.

5. Використання буферу обміну.

6. Копіювання та перейменування робочих листів.

7. Повідомлення про помилки в Excel.

8. Які типи адрес використовує процесор MSE?

Лабораторна робота № 11
Виконання обчислень за допомогою формул.

Теоретичні відомості

В Excel дуже просто створити свої формули для виконання таких дій: додавання, віднімання, множення і ділення. Для складніших обчислень краще скористатися функціями Excel. З їх допомогою можна проводити математичні, статистичні і ділові розрахунки. Створені формули звичайно включають адреси комірок, які візмуть участь в обчисленнях. Також формули містять різні математичні оператори, наприклад + (додавання) або * (множення). Наприклад, якщо необхідно помножити дані, що знаходяться в комірках СЗ і D3, а потім розділити результат множення на 3, формула виглядатиме таким чином:

= (C3*D3)/3.

Зверніть увагу на те, що формула починається зі знаку дорівнює (=). За допомогою цього знаку ви повідомляєте Excel, що необхідно виконати обчислення. Круглі дужки вказують Excel, що спочатку необхідно виконати множення даних, які містяться комірках СЗ і D3, після чого результат множення потрібно розділити на 3.

Під час створення формул необхідно враховувати порядок виконання математичних операцій.

Як сказано вище, можна створити формули для додавання, віднімання, множення і ділення даних, що містяться в комірках.

В табл. 1 міститься список деяких операторів, які використовуються під час створення простих формул.

Таблиця 1

Математичні оператори Excel

Оператор Дія Приклад Результат
^ піднесення до степеня =А1^3 значення, що знаходиться в комірці А1 підносимо до кубу
+ додавання =А1+А2 додаємо значення, що знаходяться в комірках А1 та А2
- віднімання =А1-А2 від значення, що знаходиться в комірці А1, віднімаємо значення, що знаходиться в комірці А2
* множення =А2*А3 значення, що знаходиться в комірці А2, множимо на значення, що знаходиться в комірці А3
/ ділення =А1/В1 значення, що знаходиться в комірці А1, ділимо на значення, що знаходиться в комірці В1

Рис. 11.1. Формули, створені в робочому листі Excel

На рис. 11.1 показані деякі формули, створені в робочому листі Excel. Excel налаштовано так, щоб в комірках відображалися самі формули, а не результат обчислень (як це звичайно буває).

Порядок виконання операцій.

Порядок виконання операцій визначає, які операції повинні виконуватися в першу чергу, а які – пізніше. Наприклад, у формулі =C2+D2*E2 спочатку виконується множення значень, що містяться в комірках Е2 і D2. Після цього результат додається до значення, що міститься в комірці С2.

Для того, щоб вказати порядок виконання операцій, використовують круглі дужки. Наприклад, якщо необхідно, щоб у формулі спочатку додати значення, що містяться в комірках С2 і D2, а після цього результат обчислення помножити на значення, що міститься в комірці Е2, формула повинна мати такий вигляд:

=(С2+D2)*Е2.

Ввід формул.

Для введення формул використовуються два способи. Можна просто ввести формулу, включаючи адреси комірок, або можна ввести оператори і виділити відповідні комірки. Розглянемо обидва способи.

Для того, щоб ввести формулу, виконайте таке:

1. Виділіть комірку, в якій повинна бути формула.

2. Введіть знак рівності „=” в комірку для того, щоб почати введення формули.

3. Введіть адреси комірок і необхідні оператори.

Під час введення формули вона з'явиться і в рядку формул. Комірки, вказані у формулі, виділяються кольоровими межами.

4. Натисніть клавішу <Еnter> після того, як ви закінчите введення формули. Excel підрахує результат.

Для того, щоб ввести формулу, виділяючи відповідні комірки, виконайте таке:

1. Клацніть в комірці, в якій необхідно розмістити формулу.

2. Введіть знак рівності „=” в комірку для того, щоб почати введення формули.

3. Клацніть в комірці, адреса якої повинна першою з'явитися у формулі. Можна клацнути в комірці, що знаходиться в іншому робочому листі або іншій робочій книзі. Адреса комірки з'явиться в комірці і в рядку формул.

4. Після цього введіть необхідний математичний оператор. Даний оператор також з'явиться в рядку формул.

5. Клацайте по комірках і вводьте математичні оператори до тих пір, поки не завершите введення формули.

6. Натисніть клавішу <Enter> після того, як ви закінчите введення формули. Excel підрахує результат і розмістить його в комірці.

Помилка! Якщо у формулі допущена помилка, в комірці з'явиться особливе повідомлення. Переконайтеся в тому, що ви не припустилися у формулі помилки, що дуже часто трапляються: ділення на нуль, використовування порожнього комірки як дільника, посилання на порожню комірку, використовування у формулі видаленої комірки або посилання на ту ж комірку, в якій проводиться обчислення.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)