Специфічні випадки використання інфінітива, інфіні-тивних зворотівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Специфічні випадки використання інфінітива, інфіні-тивних зворотів 

Надзвичайно важливою функцією інфінітива, яка широко використовується, в тому числі і в науково-технічній літературі, є вираження наміру, мети:

 

I remained there (in order, so as) to see what would happen. – Я залишився там, щоб подивитись, що трапиться.

Сполучники in order, so as майжезавжди лише маються на увазі, але не використовуються:

 

The new approach is a variant of using aircraft to ‘seed’ clouds. – Новий підхід є варіантом використання літака для того, щоб “засіяти” хмари.

We can measure the duration of ciphering operations and use that to reveal the key or data. – Ми можемо вимірювати тривалість операцій шифрування і використати це для розкриття паролів чи даних.

The use of the term ‘break’ can be misleading when an impractical amount of work is required to achieve the break. – Коли для здійснення злому, необхідно виконати надзвичайно великий, тобто практично неможливий об’єм роботи, використання терміна “злом” може ввести в оману.

 

Ще одним типом речень, які використовують інфінітив, є вирази, які містять слова too (надто) і enough (достатньо):

 

This is the obvious way to attack a cipher, and the way any cipher can be attacked, so ciphers are designed to have a large enough key-selected transformations to make this much too expensive to use in practice. – Це очевидний спосіб атаки на шифр, який може бути використаний для розкриття будь-яких шифрів, тому шифри створюються таким чином, щоб мати достатньо багато трансформацій, визначених паролем, і зробити цей шлях надто коштовним для практичного використання.

Інфінітив в різних формах використовується у стандартних граматичних конструкціях, так званих інфінітивних зворотах, що широко поширені як у письмовому, так і розмовному англійському мовленні. Розглянемо декілька найбільш характерних прикладів.

Інфінітив звичайно вживається після дієслів, що висловлюють бажання, прагнення, любов, ненависть:to want, to desire, to wish, should (would) like, to like, to hate; припущення: to expect, to think, to believe; наказ, прохання, вимогу: to order, to ask, to allow, та деяких інших.

I’d like him to be asked at once. – Я хотів би, щоб його одразу запитали.

I believe them to be experts in this field. – Я вважаю, що вони є фахівцями у цій галузі.

We expect Peter to arrive soon. – Ми очікуємо, що Петро скоро приїде.

I know the matter to have been discussed. – Я знаю, що вправа вже обговорена.

I think them to be walking in the garden. – Я думаю, що він зараз гуляє у саду.

Як бачимо з наведених прикладів, у подібних зворотах займенник та інфінітив, що слідує за цим займенником, виконують у реченні функцію одного члена речення, а саме додатка, відповідаючи на питання “чого?” або “що?”. Такі конструкції носять назву “об’єктний відмінок з інфінітивом” та звичайно перекладаються українською мовою як складнопідрядне речення. До речі, в англійській мові інколи теж можлива заміна цих зворотів на відповідне складне речення:

I think them to be walking in the garden. = I think that they are walking in the garden.

Але мовлення зазвичай фіксує перший з вказаних вище варіантів, тобто з інфінітивом.

Ще одним прикладом заміни складнопідрядного речення на просте, є використання звороту “називний відмінок з інфінітивом” (nominative with the Infinitive) замість складнопідрядного речення, де у головній частині присутній зворот з невизначеною особою типу it is reported, it is said, it seems та ін.

It is said that he has been living in Kyiv for a long time. = He is said to have been living …

It seems the prices are rising again. = The prices seem to be rising again.

У цьому випадку практично використовуються обидва варіанти, які перекладаються українською мовою як складно-підрядне речення. Для вказаного звороту характерно використання всіх можливих форм інфінітива як в активній, так і в пасивній формах.

The building is said to have already been built. – Кажуть, що будинок вже збудований.

Exercise 1. Add “in order” to infinitive structures if possible (when the structure expresses purpose).

Example: I’m going to install the program to protect my data. – Inserting is possible only for infinitive “to protect”: I’m going to install the program in order to protect my data.

1) You have to look in your dictionary to find out the meaning of the word.

2) Not to offend anyone, I did not tell them the real reason for my visit.

3) To be an expert in your field, you have to study for years.

4) The exploratory design is used to accumulate data to formulate more precise hypotheses and research questions.

5) The principal aim of this exploratory research is to gain a better understanding of franchising and the franchising decision.

6) He touched me gently to attract my attention.

7) Let’s go to eat something.

Exercise 2. Change complex sentences to simple ones using Infinitive expressions.

Example: It is said that they know the matter. They are said to know the matter.

1) It proved that he was an expert in electronics.

2) It is unlikely that he returns soon.

3) They say that prices will rise again.

4) I want that he will come here and help me.

5) He expected that I would come tonight.

6) I believe that they are honest people.

7) It seems that we will be late.

Комунікативна практикаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.007 с.)