Визначення істинної ( дійсної ) густини гірської породи і зерен 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення істинної ( дійсної ) густини гірської породи і зеренЩебеню або гравію за стандартом.

Мета роботи : визначити іститну густину зерен даного щебеню.

 

Обладнання : ступка з пестиком, технічна вага, об'ємомір Ле-Шательє, сушиль-

на шафа, ексикатор, металічна щітка.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.З даної різновидності гірської породи беремо куски каменю загальною масою не

менше 1 кг. Якщо випробуванню підлягає щебінь або гравій, то розмір проби

беруть у відповідності з таблицею № 2.

2. Куски каміння або зерна щебеню ( гравію ) очищають металевою щіткою від пи-

лу і глини.

3.Подрібнюємо до крупності менше 5 мм, перемішуємо.

4.Зменшуємо пробу до 150 грам.

5.Отриману пробу у ступці подрібнюємо в ступці в порошок.

6.Висипаємо пробу-порошок у фарфорову чашку, висушуємо до постійної маси

при температурі 105-110° С і охолоджуємо до кімнатної температури в ексикато-

рі, щоб порошок не поглинав вологу з повітря.

7.Відважуємо дві наважки масою m1= 50 г.

8.В колбу-об'ємоміру заливаємо рідину інертну щодо досліджуваного матеріалу до

нижньої нульової мітки - V1, см3. Дослідження повинно проводитись при темпе-

ратурі 20 ± 2° С. Якщо температура в приміщені не відповідає необхідній, колбу

Ле - Шательє розташовують в скляній посудині з водою з відповідною темпера-

турою таким чином, щоб уся градуйована частина розташувалася у воді і закріп-

люють до штатива.

9. Порошок висипають в колбу- об'ємоміра крізь воронку невеликими порціями до

тих пір, поки рівень рідини не підніметься до першої поділки верхньої частини

приладу. Для видалення бульбашок повітря об’ємомір обертають в нахиленому

положені протягом 10 хвилин.Об’єм витисненої рідини є абсолютний об’єм ви-

сипаного порошку

Va = V2 - V1

В даному випадку об’єм витисненої рідини ( води ) становить 20 см3.

10.Залишок порошку m2 зважуємо з точністю до 0.01 г.

11.Істинну (дійсну ) густину визначаємо по формулі

 

ρ = ,г/см3

з точністю до 0.01 г/ см3. За результатами двох випробувань визначають істинну

густину як середнє арифметичне значення, показники яких відрізняються не

більше ніж на 0.5 %.

 

Визначення середньої густини вихідної гірської породи і зерен

Щебеню або гравію за стандартом.

Мета роботи: визначити середню густину кам’яного матеріалу.

 

Обладнання: вага технічна, вага для гідростатичного зважування, сушильна ша-

фа, посудина для насичення зразків водою,

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.Для випробування відбирають два зразки щільної гірської породи.

2.Зразок вихідної гірської породи довільної форми зважують у сухому стані ( m,г).

3.Зразок занурюють у воду кімнатної температури до повного змочування поверхні

і рівень води над зразком повинен бути не менше 20 мм.

4.Витримують зразок у воді 2 години.

5.Насичені зразки виймають з води, витирають мягкою вологою тканиною і зразу

зважують на повітрі - m1, г.

6.Після цього зразок обв'язуємо ниткою і зважуємо у воді на гідростатичній вазі,

при цьому весь зразок повинен знаходитись у воді - m2, г.

7.Середню густину кам'яного матеріалу вираховуємо за формулою

 

ρс = , г / см3 ,

де ρв - густина води, яка дорівнює 1 г / см3.

Середню густину гірської породи вираховують з точністю 0.02 г/ см3 як середнє арифметичне двох значень.

 

Визначення пористості.

Пористість визначають після визначення істинної та середньої густини гірської породи або зерен щебеню або гравію. Пористість вираховують у відсотках по формулі

 

Vпор = , %

де ρс - середня густина гірської породи;

ρ - істинна ( дійсна ) густина гірської породи.

 

Визначення водопоглинання вихідної гірської породи і зерен

Щебеню або гравію за стандартом.

Мета роботи: визначити водопоглинання кам’яного матеріалу та зробити висно-

вок про відповідність гірської породи певній групі з водопогли-

нання.

 

Обладнання : вага технічна, сушильна шафа, посудина для насичення зразків во-

дою, металічна щітка.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.Відбирають п'ять зразків щебеню або гравію довільної форми розміром від

40 до 70 ( 80 ) мм.

2.Очищають металевою щіткою від рихлих частинок і пилу.

3.Промивають і висушують до постійної маси - mс, г.

4.Зразки кладуть у посудину з водою кімнатної температури так, щоб рівень

води в посудині був вище верху зразка не менше ніж на 20 мм.

5.Витримують зразки на протязі 48 годин.

6.Виймають зразки з води, кожен зразок витирають вологою мягкою тканиною

і кожен зразок зважують - mв , г. Масу води, яка витікає із пор зразків на

чащку ваги, необхідно включити до маси зразка.

7.Водопоглинання визначають у відсотках за масою по формулі

 

Wпог = · 100 , %

 

Водопоглинання визначають як середнє арифметичне значення із результатів п’яти випробувань з точністю до 0.01 % і порівнюють з показниками. За результатами випробувань роблять висновки про істинну, середню густину, пористість та водопоглинання гірської породи.

 

Питання для самоперевірки:

1.Істинна , середня густина відносяться до………. властивостей гірських порід.

2.Класифікація основних гірських порід як сировини для дорожньо-будівельних

природних кам’яних матеріалів.

3.Як визначається істинна густина об’ємоміром Ле-Шательє ?

4.Пористість і які властивості кам'яного матеріалу залежать від її величини.

 

Таблиця № 2

Вид випробування Маса проби, кг, при розмірі фракції, мм
5 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 70 більше 70
Визначення: - істинної густини 0.5 1.0 2.5 5.0 5.0
- середня густина 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0
- насипна густина 15.0 30.0 60.0 150.0 150.0
- вологість 0.5 1.0 2.5 5.0 10.0
- морозостійкість 2.0 3.0 5.0 10.0 -
- водопоглинання 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)