Визначення коефіцієнту водостійкості асфальтобетону 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення коефіцієнту водостійкості асфальтобетонуЗа стандартом..

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк

 

 

Надвірна

2012р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 17.

Відбір зразків з покриття.

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселю

 

 

Надвірна

Загальні відомості.

Міцність плівки бітуму при температурі 25°С пов'язана з в'язкістю - глибиною проникнення голки в бітум, яку визначають приладом пенетрометром. Чим менша глибина проникнення голки в бітум, тим більша міцність.

Пенетрометр складається з опорної площадки з трьома регульовочними гвинтами для приведення приладу в горизонтальне положення. До опорної площадки прикріплена стійка з кронштейнами та предметний столик, що обертається. На предметний столик встановлюється кристалізатор з металевим стаканчиком циліндричної форми, в який заливається підготовлений бітум. На верхньому кронштейні кріпиться лімб, поділений на 360° С та кремольєра. Кожний градус лімба відповідає зануренню голки на 0.1 мм. На нижньому кронштейні закріплений вільно падаючий стержень з голкою та вантажем масою 100 грам. Стержень фіксується стопорною кнопкою.

Марка бітуму визначається комплексом показників властивостей (таблиця № 1). Марка бітуму позначається - БНД - бітум нафтовий дорожний.

В'язкі дорожні бітуми бувають таких марок - БНД 40 /60, БНД 60 /90 , БНД 90 /130, БНД 130 /200 .

Пластичність бітуму характеризується його розтяжністю - здатністю витягуватися в тонку нитку під дією прикладеної розтягуючої сили. Величина розтяжності - дуктильності - визначається довжиною нитки бітуму в сантиметрах, в яку витягується бітумний зразок до розриву при визначеній температурі і швидкості розтягу. Для дорожніх бітумів розтяжність визначають при 25° С і 0° С.

Розтяжність визначають на приладі дуктилометрі, який представляє собою витягнуту металічну ванну. Всередині вздовж приладу по направляючому гвинтовому стержню при включені двигуна рухаються полозки., за які закріплюється один кінець зразка. В дуктилометрі є шкала довжиною 100 см, по якій рухається стрілка, яка показує подовження зразка. На одному боці приладу закріплена упорна пластина з трьома штифтами. Такі штифти розташовані на полозках.

 

 

Лабораторна робота № 6.

Визначення глибини проникнення голки в бітум

За стандартом.

Мета роботи: визначити глибину проникнення голки в бітум та за отриманими

даними визначити марку бітуму.

 

Обладнання: пенетрометр, водяна баня, термостат, термометр, секундомір.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1. Обезводнений і розігрітий до стану текучості бітум проціджують через

металеве сито 07мм і наливають в металевий стаканчик діаметром 5.5 см і

висотою 4 см так, щоб його поверхня була нижче верхнього краю на 5 мм.

2. Стаканчик з бітумом охолоджують на повітрі при температурі не нижче

18 - 22°С на протязі 1 години.

3. Стаканчик з бітумом ставлять в кристалізатор з водою. Температура води

повинна бути 25°С і рівень води над бітумом повинен бути вище рівня

бітуму на 10 см.

4. Кристалізатор разом з водою та стаканчиком встановлюють на столик

пенетрометра в строго горизонтальному положені і підводять голку приладу

до поверхні бітуму на віддалі не ближче 10 мм від стінки стаканчика.

5. Опускають кремольєру до верхнього краю стержня, що несе голку, та

встановлюють стрілку лімба на нуль.

6. Одночасно натискають на стопорну кнопку і включають секундомір. Вільне

занурення голки в бітум - 5 секунд при визначенні пенетрації при 25°С.

При 0°С занурення голки - 60 секунд.

7. Між кремольєрою і стержнем утворився зазор. Кремальєру підводять до

верхнього краю стержня. Разом з кремольєрою рухається і стрілка, яка

показує глибину проникнення голки.

8. Визначення повторюють не менше трьох разів, опускаючи голку в бітум у

різних точках, ближче до середини стаканчика і на віддалі 10 мм один від

одного. Після кожного занурення голку виймають з бітуму і її нижню

частину протирають розчинником і витирають насухо в напрямку голки.

9. Середнє із трьох визначень дає величину пенетрації бітуму. Розбіжність між

результатами не повинна перевищувати величин :

- для бітумів з глибиною проникності від 0 до 40 - 2×0.1 мм;

- для бітумів з глибиною проникності від 40 до 130 - 4×0.1 мм;

- для бітумів з глибиною проникності від 130 до 200 - 6×0.1 мм.

Дані заносять у таблицю:

 

№ досліду Відліки на крузі в градусах пенетрації Середнє значення відліків Марка бітуму
1-е визначення 2-е визначення 3-є визначення
         
     
     

 

Визначення розтяжності бітуму за стандартом.

Мета роботи: визначити розтяг бітуму та зробити висновок про

відповідність його вимогам стандарту.

 

Обладнання: дуктилометр, термометр, форми " вісімки " латунні, скляна

термостійка пластина, ніж.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1.Скляну термостійку пластину змащуємо сумішшю тальку з гліцерином

( 1 : 2). На неї встановлюємо три форми, внутрішні поверхні яких також

змащені сумішшю тальку з гліцерином.

2.Зневоднений очищений бітум нагрівають до температури 100 - 160° С.

3. Заливаємо бітум у три підготовлені форми-"вісімки" вище рівня їх країв.

4. Охолоджуємо на протязі 30 хвилин.

5. Надлишок бітуму зрізаємо гарячим ножем.

6. Пластину з формами кладемо у воду у ванну дуктилометра так, щоб рівень

води над шаром бітуму був не менше 25 мм і витримуємо при температурі

води ( 25±0.5)° С 1 годину.

7. Через годину пластину з формами виймають, знімають з пластин форми з

бітумом і встановлюють їх на штифти дуктилометра.

8. Знімають бокові вкладиші форми.

9. Вмикають двигун дуктилометра і розтягують зразки до моменту розриву, при

цьому швидкість руху повзунків повинна становити 5 см /хв. при температурі

25° С і 0.5 см /хв. при температурі 0° С.

10. Зафіксовують по лінійці дуктилометра місце розриву нитки.

Дані випробувань заносимо у таблицю

 

Назва матеріалу Температура води під час досліду Розтяжність, см
1 - е значення 2 - е значення 3 - е значення середнє значення
           

 

 

Висновок :

 

Питання самоконтролю:

 

1. Чим характеризується в'язкість бітуму ?

2. На якому приладі визначається в'язкість ?

3. Які марки в'язкого бітуму ?

4. Що таке розтяжність бітуму ?

5. Що являється показником розтяжності бітуму7

 

 

Технічні вимоги до дорожніх бітумів.

 

№ п /п Назва показника Значення для марок Метод випробу- вання
БНД 40 /60 БНД 60 /90 БНД 90 /130 БНД 130 /200
1. Глибина проникності голки (пенетрації ) при температурі 25°С, 0.1мм 40 - 60 60 - 90 90 -130 130-200 Згідно з ГОСТ 11501
2. Температура розм'якше- ності за кільцем і кулею, °С 51 - 57 47 - 53 43 - 49 39 - 45 Згідно з ГОСТ 11506
3. Розтяжність (дуктильність), см, не менше: при температурі 0°С при температурі 25° С     -     3.0     4.0       6.5 Згідно з ГОСТ 11505
4. Зміна властивостей після прогріття: зміна маси після прогріття, %, не більше залишкова пенетрація,%,   зміна температури розм'як- шеності, °С, не більше     0.8     6.0     0.8     6.0     1.0     6.0     1.2     7.0     Згідно з ГОСТ 18180 Згідно з ГОСТ 11501 Згідно з ГОСТ 11507
5. Температура крихкості, °С, не вище - 10 - 12 - 15 - 17 Згідно з ГОСТ 11507
6. Температура спалаху, яку визначають у відкритому тиглі, °С, не нижче Згідно з ГОСТ 4333
7. Зчеплюваність зі склом, % Згідно з ДСТУ Б В. 2.7-81
8. Масова частка парафінів,% Не нормується. Визначення обов'яз- Кове для накопичення даних Згідно з ГОСТ 17789
9. Розчинність в органічному розчиннику, % не менше 99.0 99.0 99.0 99.0 Згідно з ГОСТ 20739
10. Індекс пенетрації Від -2.0 до + 1.0  

 

Загальні відомості.

Про міцність плівки бітуму при підвищених літніх температурах можна судити за температурою розм'якшення бітуму, яку визначають за допомогою приладу "Кільце й куля".Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.019 с.)