Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 18. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 18.Визначення тонкості помелу цементу

Згідно стандарту.

Мета роботи : визначити тонкість помелу цементу і порівняти з

вимогами ДСТУ.

 

Обладнання : стандартне сито з отворами 008 мм, сушильна шафа,

технічна вага, мягка щіточка, ексикатор.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

 

1. Підготовлену пробу цементу згідно відповідних норм, висушують у сушильній шафі при температурі 105...110о С протягом 2 годин.

2. Охолоджують в ексикаторі ( герметично закрита посудина з волого поглинаючою речовиною всередині, наприклад САСІ2 ).

3. Пробу цементу у кількості 50 г з точністю зважування до 0.01 г. висипають на сито № 008. Закривають сито кришкою і встановлюють його у прилад для механічного просіювання.

4. Через 5...7 хв. від початку просіювання зупиняють прилад, обережно знімають дно та висипають з нього цемент, який пройшов крізь сито. Прочищають сітку з нижньої сторони, вставляють дно і продовжують просіювання.

5. Просіювання вважають закінченим, якщо при контрольному просіюванні вручну на протязі 1 хв. крізь сито на папір пройшло не більше 0.05 г. цементу.

6. Зважують залишок на ситі. Тонкість помелу цементу ТП визначають як кількість цементу, який пройшов крізь сито із сіткою № 008, у відсотках до початкової маси проби із точністю до 0.1 % за формулою:


 

 

ТП = 100 ,

 

де : m - залишок на ситі № 008.

 

7. Результати випробувань заносять у таблицю:

 

Показники Результати Норми згідно ДСТУ Б В.2.7 –46-96
Вид цементу    
Залишок на ситі №008,г      
Тонкість помелу, %      
Середній результат,%  

 

 

Висновок:

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 19

Визначення нормальної густоти цементного

Тіста згідно стандарту.

 

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк.

 

 

Надвірна 2012 р.

 

Загальні відомості.

 

Під терміном ВОДОПОТРЕБА розуміють оптимальну кількість води у відсотках, потрібну для гідратації цементу та надання цементному тісту (суміш цементу з водою ) необхідної рухомості. Для процесів гідратації необхідно 16...19 % води від маси цементу. Але для забезпечення необхідної рухомості цементного тіста, води береться значно більше. Чим нижча водопотреба цементу, тим вище його якість. Водопотреба цементу залежить від хіміко-мінералогічного складу, наявності добавок, тонкості помелу, ступеню свіжості цементу та інших факторів.


Показником водопотреби є нормальна густота цементного тіста.

Нормальною густотою цементного тіста вважають таку його консистенцію, при якій пестик приладу Віка, занурений у кільце, заповнене тістом, не доходить на 5 – 7 мм до пластини, на якій встановлено кільце.

Нормальна густота НГ визначається кількістю води затворення у відсотках від маси цементу за формулою:

 

Н Г = 100.

Водопотреба тіста нормальної густоти змінюється в межах 21...28 % від маси цементу.

 

П р и л а д В І К А.

 

Прилад Віка складається з металевої станини , в обоймі якої вільно рухається у вертикальному напрямку металевий стержень. Для закріплення стержня служить стопор. В нижній кінець стержня закріплюється металевий пестик діаметром 10 мм і довжиною 50 мм. При визначення термінів тужавіння пестик замінюють голкою. На стержні закріплена стрілка для відліків переміщення його відносно шкали, яка кріпиться на станині. Маса стержня з пестиком і голкою - 300 г . На столик станини під стержень на скляну пластину встановлюється металеве (нержавіюча сталь ) або пластмасове кільце діаметром 65 мм висотою 40 мм. В кільце викладається цементне тісто.

 

 

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 19.

Визначення нормальної густоти цементного

Тіста.

Мета роботи: визначити водопотребу цементу.

 

Обладнання: сито із сіткою № 008, чаша сталева сферичної форми, ло-

патка для ручного перемішування тіста, скляний мірний ци-

ліндр, вага, портландцемент, прилад Віка.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1. Перед початком випробувань перевіряють, чи вільно опускається стержень приладу Віка, а також нульову позначку приладу, опускаючи пестик на пластинку, на якій розташоване кільце.

2. Кільце і пластинку змащують мастилом.

3. Наважку цементу масою 400 г. висипають у сферичну чашу, яка протерта вологою тканиною.

4. У цементі роблять заглиблення ( лунку ) і за один раз виливають воду у кількості, необхідній ( орієнтовно ) для отримання цементного тіста нормальної густоти.

5. Заглиблення засипають цементом і через 30 секунд обережно перемішують, а

потім розтирають лопаткою. Тривалість ручного перемішування і розтирання складає 5 хвилин з моменту затворення з водою.

6. Піля перемішування кільце швидко в один прийом наповнюють цементним тістом та 5 – 6 раз постукують пластинкою по твердій поверхні.

7. Надлишок тіста зрізають вологим ножем і підводять пестик приладу Віка до поверхні тіста в центрі кільця. Закріплюють стержень стопором, а потім швидко звільнюють, даючи можливість вільно зануритися у тісто. Одночасно включають секундомір.

8. Через 30 секунд з моменту звільнення стержня беруть відлік по шкалі.

9. При невідповідній консистенції цементного тіста змінюють кількість води, знову зачиняють тісто, добиваючись занурення пестика на відповідну глибину. Кількість води для отримання тіста нормальної густоти визначають з точністю до 0.25 %.

 

Результати випробувань заносять у таблицю:

 

Показники Результати Норми згідно ДСТУ Б В. 2.7 – 46-96
Вид цементу    
Кількість цементу, г.      
Кількість води, г.      
Відстань, яку пестик не до- ходить до пластини, мм.      
Нормальна густота цемент- ного тіста, % від маси це- менту.      
Середня нормальна густота цементного тіста, % від ма- си цементу.  

 

 

Висновок :

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 20.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.024 с.)