Визначення термінів тужавіння цементного 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення термінів тужавіння цементногоТіста згідно стандарту.

 

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк.

 

Надвірна

2012р.

Загальні відомості.

 

Строки тужавіння характеризують період часу, протягом якого цементне тісто втрачає пластичність ( початок тужавіння ) та перетворюється в каменеподібне тіло ( кіенць тужавіння ). Строки тужавіння мають велике практичне значення, оскільки вони обмежують можливі строки перевезення, укладання та ущільнення цементобетонних сумішей. Строки тужавіння цементу залежать від хіміко-мінералогічного складу, наявності добавок, тонкості помелу, ступеню свіжості цементу, температури та вологості повітря, водоцементного відношення та інших факторів.

 

Початком тужавіння цементу вважається період часу з моменту затворення ( приливання води у цемент ), до того моменту коли голка приладу Віка не доходить до пластини на 1 – 2 мм.

Кінцем тужавінняцементу вважається період часу з моменту затворення, до того моменту, коли голка приладу Віка занурюється у цементне тісто тільки на 1 – 2 мм.

 

Згідно з ДСТУ початок тужавіння всіх типів цементів марок 300, 400 та 500 має наставати не раніше 60 хвилин, марок 550 та 600 – не раніше 45 хвилин, а кінець тужавіння всіх марок – не пізніше 10 годин від початку замішування портландцементу. Для дорожніх та аеродромних покриттів початок тужавіння має бути не менше 2 годин. Строки тужавіння визначають з точ-


ністю до 1 хвилини. За результат випробування приймають середнє з двох

паралельних визначень, різниця між якими не перевищує 10%.

 

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 20.

Визначення термінів тужавіння цементного тіста

Згідно стандарту.

Мета роботи : визначити початок і кінець тужавіння цементного тіста і зро-

бити висновок про їх відповідність вимогам стандарту.

 

Обладнання:сито із сіткою № 008, чаша сталева сферичної форми, лопатка

для ручного перемішування тіста, скляний мірний циліндр, вага,

портландцемент, прилад Віка з голкою.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1. В стержень приладу Віка закріплюємо голку, а на верхню частину стерж-

ня розташовуємо пестик ( для збереження загальної маси стержня з гол-

кою 300 г.).

2. Цементне тісто нормальної густоти укладають в кільце приладу Віка, яке

встановлюють на столик приладу під голку.

3. Голку приладу Віка підводять до поверхні тіста, закріплюють стержень

стопором, потім звільняють стержень, даючи змогу голці вільно занурю-


ватися в тісто. Голку занурюють кожних 10 хвилин, пересуваючи кільце

та слідкуючи, щоб голка не попадала в теж саме місце. Після кожного

занурення голку витирають.

4. Визначають початок і кінець тужавіння.

5. Дані випробувань заносять у таблицю:

 

Показники Результати Норми згідно ДСТУ Б.В. 2.7- 46- 96
Вид цементу    
Нормальна густота цементного тіста, %    
Час затворення цементного тіста, год. хв.    
Час початку тужавіння , год.хв.    
Час кінця тужавіння, год.хв.    
Строки тужавіння: початок, хв. кінець, го.хв.    

 

 

Висновок :

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 21.

Визначення рівномірності зміни об'єму

Згідно стандарту.

 

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк.

 

 

Надвірна

2012 р.

Загальні відомості.

 

Зміна об'єму цементу при твердінні спричиняється такими факторами:

 

1. тепловиділенням, зумовленим хімічними реакціями, які протікають при твердінні цементу;

2. зміною температури навколишнього середовища;

3. висиханням на повітрі ( усадка ) чи поглинанням води при зберіганні в ній ( набухання ).

Нерівномірність зміни об’єму зумовлена надлишком у цементі вільного оксиду кальцію - СаО , оксиду магнію - МgО та гіпсу - СаSО4·2Н2О.

Для виявлення нерівномірності зміни об’єму, викликаної надлишком СаО

( вміст СаО не повинен перевищувати 1 % ), зразки випробовують кип'ятінням у воді, а при вмісті МgО більше 5 % - в автоклаві. При надлишку гіпсу випробування ( нестандарті ) проводять у холодній воді.

Випробування полягає у візуальній оцінці змін лицьового боку цементних коржиків після кип’ятіння їх у бачку з водою. Рівномірність зміни об’єму цементу, про що свідчить відсутність тріщин та значних дефектів коржиків, забезпечує високу якість будівельних робіт без появи деформацій.

 

 

Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 21.

Визначення рівномірності зміни об’єму цементу

Згідно стандарту.

Мета роботи: визначити відповідність цементу вимогам стандарту по відно-

шенню рівномірності зміни об’єму.

 

Обладнання: сито із сіткою № 008, чаша сталева сферичної форми, лопатка для

ручного перемішування тіста, скляний мірний цилідр, вага, при-

лад Віка з пестиком, бачок для кип’ятіння, ванна з гідравлічним

затвором, портландцемент.

 

Х І Д Р О Б О Т И.

1. Для проведення випробувань на рівномірність зміни об'єму готують тісто нормальної густоти.

2. Дві наважки масою 75 г. кожна, виготовлені у вигляді кульок, кладуть на скляну пластинку протерту мастилом. Постукують пластинкою по твердій поверхні до утворення із кульок коржиків даметром 7..8 см. та товщиною в середині близько 1 см.

3. Коржики загладжують змоченим у воді ножем від зовнішніх країв до центру до утворення гострих країв та гладкої заокругленої поверхні.

4. Готові коржики зберігають протягом 24 годин у ванні з гідравлічним затвором.

5. Потім цементні коржики виймають з ванни, знімають з пластинок і розташовують на сітці у бачку з водою. Рівень води у бачку повинен перекривати коржики на 4..6 см. протягом всього часу кип’ятіння.

6. Воду в бачку доводять до кипіння на протязі 30 – 45 хвилин. Кипіння підтримують на протязі 3 годин.

7. Після закінчення кип'ятіння коржики охолоджують разом з бачком і водою. Витягають коржики та проводять зовнішній огляд зразу після вилучення з води.

8. Цемент відповідає вимогам стандарту по відношенню рівномірності зміни об'єму, якщо на коржиках відсутні радіальні, які доходять до країв тріщини, або сітки дрібних тріщин, які видно неозброєним оком чи в лупу, а також немає яких-небудь викривлень і збільшення об’єму коржиків.

9. Дані випробувань заносять у таблицю:

 

Показники Результати Норми згідно ДСТУ Б.В. 2.7 - 46 - 96
Вид цементу    
Наважка цементного тіста нормальної густоти, г.    
Діаметр коржика, мм.    
Оцінка поверхні до кип'ятіння    
Оцінка поверхні після кип'ятіння    
Висновки відносно відповіднос- ності вимогам стандарту.    

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАДВІРНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Методичні вказівки до

 

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 22

Визначення границі міцності під час стиску і згину

Зразків-балочок, виготовлених з цементних розчинів

Згідно стандарту.

 

Розглянуто на засіднні циклової

комісії будівництва доріг та ор-

ганізації перевезень

Протокол №___ від_____ 2012 р.

Голова ЦК ______ В.В.Кіселюк

 

 

Надвірна

2012р

Загальні відомості.

Міцність будівельного матеріалу - це здатність чинити опір деформуванню та руйнуванню від дії напружень, які виникають від зовнішніх навантажень. Вона характеризується границями міцності при стиску, при згині та інше.

 

Границі міцності при стиску та при згині визначаються на зразках – балочках розміром 4×4×16 см, виготовлених із цементно-піщаної розчинної суміші стандартної консистенції, складу 1 : 3.

Активність портландцементу - це значення границі міцності при стиску та при згині таких зразків, визначених на 28 добу твердіння у вологих умовах при температурі 20±2о С.

Марка портландцементу - це округлене до найближчого стандартного значення активності ( границі міцності при стиску зразків на 28 добу твердіння) портландцементу.

 

Для визначення марки портландцементу, необхідно фактичне значення активності округлити до найменшого показника стандартних марок портландцементу ( 300 , 400 , 500 , 550, 600 ). Наприклад, якщо активність 37 Мпа, то цемент відносять до марки 300. Згідно з ДСТУ БВ 2.7 – 46 цементи поділяються на 5 типів: цементи І і ІІ типів випускають марок 300, 400, 500, 550, 600, а ІІІ, ІV і V типів - марок 300, 400, 500. Стандартна міцність цементу різних марок ( міцність на стиск у віці 28 діб ), а також їх рання міцність ( у віці двох або семи діб ) мають відповідати вимогам стандарту

.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1273; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.017 с.)