ТОП 10:

The sequence of performing the work 

1. Count the initial inclination angle by formula φ=15+3N in degrees for the first half of students or φ=3N for the second half of students. N is the number of the subgroup of students.

2. For supplying an inelastic character of the impact you should form little hill made of plasticine on the interacting surfaces of the bodies.

3. Incline one of the rods to the counted angle ф and release it. Fix the inclination angle B after the impact by a scale.

4. Repeat 3d item 4 times (in the whole 5 times), watching that after the impact the bodies stick together with the help of plasticine. Fill in the table with the results of measurements.

5. Calculate the values filled in the table, and the error β of the measurement of angle β.

6. Calculate the relative loss of mechanical energy by formula (13.11), obtained experimentally.

7. Compare the values sin(φ/2) and 2sin(β/2). If the law of conservation of impulse accomplishes then according to the formula (13.9) and consequence, the values of sin must be the same.

8. Make a conclusion about the accomplishing of the laws of conservation of the impulse and mechanical energy.

 

Table 13.1

№ № φ βі Δβі Δβі2
               
     
     
     
     
    =    

 

Control questions

 

1. What is the impact?

2. What kind of impact is called perfectly plastic?

3. What kinds of systems are called closed?

4. Formulate the law of conservation of the impulse.

5. Formulate the law of conservation of mechanical energy.

6. Write down the law of conservation of the impulse for central perfectly inelastic impact of the balls.

7. Write down the law of conservation of mechanical energy for central perfectly inelastic impact of the balls.

8. Deduce a formula for determination the velocities of balls after perfectly inelastic impact.

 

Literature

 

1. I.M. Kucheruk, I.T. Gorbachuk, P.P. Luzik. General course of physics.- T1.- p. 63-86.

2. G.F.Bushok, E.F. Venger. Course of physics.- T.1.- p.77-88.

3. P.M. Volovik. Physics. - P. 59-90.

4. T.I. Trofimova. Course of physics.- P. 18-30.

5. Teaching course for laboratory works on physics. Mechanics, molecular physics and thermodynamics. Edited by ZNTU, 2003.- P. 27-33.

 

 

Authors: S.P. Lushchin, the reader, candidate of physical and mathematical sciences.

Reviewer: S.V. Loskutov, professor, doctor of physical and mathematical sciences.

Approved by the chair of physics. Protocol № 3 from 01.12.2008 .

 

Інструкція

З охорони праці № 64

При виконанні робіт в лабораторії кафедри фізики

 

Загальні положення

 

1.1 До роботи в лабораторії допускаються:

- співробітники кафедри, які знають свої функціональні обов’язки та мають допуск до самостійної роботи;

- студенти, що вивчили та засвоїли правила поводження в лабораторії, знають методику проведення лабораторних робіт, пройшли відповідний інструктаж.

1.2 Інструктаж для студентів проводить співробітник кафедри. Кожен студент у журналі «Інструктаж студентів з питань охорони праці» зобов’язаний особистим підписом підтвердити знання інструктажу.

1.3 Допуск студентів до роботи здійснює керівник занять після того, як він з’ясував рівень знань студентів методики проведення лабораторних робіт.

 

Вимоги безпеки перед початком роботи

 

2.1 Для виконання робіт використовують тільки придатні для роботи прилади та інструменти.

2.2 Перед виконанням роботи керівник повинен особисто перевірити справність приладів і дати дозвіл на виконання роботи.

2.3 Особи, що не беруть участі у виконанні лабораторної роботи, в в лабораторію не допускаються.

 

Вимоги безпеки під час виконання робіт

 

3.1 Забороняється вмикати або вимикати джерела електричної та світлової енергії без дозволу керівника робіт.

3.2 Забороняється крутити будь-які гвинти, рукоятки, натискувати кнопки, вимикачі, призначення яких для студента невідоме.

3.3 Про усі не недоліки в роботі приладів та обладнання студент повинен негайно повідомити викладача.

3.4 При роботі з маятниками (лаб. робота № 5) стежити за міцністю кріплення вантажів на спицях.

 

Вимоги безпеки після закінчення роботи

 

4.1 Перед закінчення роботи послідовно вимкнути всі споживачі електроенергії.

4.2 Візуально перевірити справність стенду,установки. Слід пам’ятати, що за зламані прилади студент несе відповідальність.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.004 с.)