ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ РАННЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВАПлан

 1. Соціальна підтримка сімей в діяльності ЦСССДМ
 2. Організаційні принципи, функції та методи роботи спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей.
 3. Організація діяльності консультаційного пункту ЦСССДМ у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях, будинках дитини
 4. Особливості організації діяльності соціального центру матері та дитини
 5. Організація надання допомоги жертвам насильства в сімї

Завдання

Варіант 1

Ознайомитись і охарактеризувати методику виявлення сімей, які потребують соціального супроводу.

Варіант 2

Підготувати дайджест наукових публікацій на тему: Спеціалізовані соціальні служби, які працюють з сім’ями

Варіант 3

Визначити особливості організації діагностичної, консультативної, профілактичної та реабілітаційної роботи з сім’ями в умовах спеціалізованих служб

Варіант 4

Визначити основні проблеми функціонування сім’ї та соціальні проблеми сім’ї. Зробіть порівняльний аналіз

Література

- Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 160 с. – С.55-58

- Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні /За ред.. І.М.Григи, Т.В.Семигіної. – К., 2003. – 128 с. +

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 25.04.2008 № 1795 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах»

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 31.03.2008 № 1278 «Про затвердження порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах»

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 06.08.2007 № 2778/416 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сімям, які опинилися у складних життєвих обставинах

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 17.08.2005 № 1658 «Про затвердження типового положення про службу соціальної підтримки сімей»

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /за ред.. Т.В.Семигіної, І.І,Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. – К.: Видавничий дім „КМ Academia”, 2000. – 236с. – С.112

Проект стандарту соціальних послуг, що надаються сім¢ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

Проект стандарту соціальних послуг кризового втручання для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

Заняття _9__

Вітчизняний і закордонний досвід організації соціальної роботи з ЖІНКАМИ

План

 1. Теорія і практика соціальної підтримки жінок в Україні і за кордоном

- категорії жінок, які потребують підтримки

- основні напрямки організації допомоги, приклади діяльності соціальних служб та закладів в Україні

- європейські моделі організації соціальної роботи з жінками

2. Кризові центри соціально-психологічної допомоги як осередки соціальної підтримки жінок в Україні

- Досвід роботи кризового центру для жінок і притулку для жінок (на прикладі Харківської міської громадської організації «Надія

- Соціальна реабілітація потерпілих від насильства у сім'ї (на прикладі Єнакіївського Кризового центру соціально-психологічної допомоги «Контакт»)

- досвід соціальної реабілітації жертв сімейного насилля в кризовому центрі соціально-психологічної допомоги «Родина»

- досвід роботи кризового центру соціально-психологічної допомоги «Затишок» (Луганська область)

 1. Закордонний досвід організації роботи з жінками

Література

- Запобігання і протидія насильству в сім'ї: Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К.: ДЦССМ, 2004. – 192 с.

- Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 23.10.2006 № 3545 «Про затвердження Типового положення про консультаційний пункт центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини»

- Постанова Кабінету міністрів України від 8 вересня 2005 року № 879 «Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини»

- Постанова Кабінету міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»

Соціальна робота в Україні: Навч.посіб. /І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін..; за заг.ред.: І.Д.Звєрвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. – С.С.193-209

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /за ред.. Т.В.Семигіної, І.І,Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. – К.: Видавничий дім „КМ Academia”, 2000. – 236с

Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 160 с. – С.55-58

Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15 листопада 2001 року № 2789-Ш

ЗАНЯТТЯ 10

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І МОЛОДІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

План

 1. Нормативно-правове регулювання діяльності спеціалізованих закладів соціального спрямування, спрямованих на роботу з ВІЛ-інфікованими дітьми та молоддю, особами з числа дітей-сиріт, дітям і молоді з обмеженими функціональними можливостями
 2. Особливості організації діяльності соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Стандарт соціальних послуг соціальної адаптації для випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 3. Організаційні принципи роботи з психосоціальної, соціальної підтримки та допомоги дітям, молодим людям, що живуть з ВІЛ,СНІД, членам їх сімей. Види соціальної допомоги або послуг, що надаються спеціалізованими службами при ункціональниздійсненні соціального супроводу дітей, сімей та молоді, що живе з ВІЛ/СНІД
 4. Моделі надання соціальних послуг дітям і молоді з обмеженими можливостями.

- Організаційні принципи, напрями і форми роботи служб соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

- Досвід роботи спеціалізованих формувань «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями».

Завдання

1.Розкрити специфіку соціального супроводу та медичного догляду за ВІЛ-інфікованими дітьми

2.Уявіть, що и представляєте інтереси родини, де самотня непрацююча мати виховує дитину-інваліда (зі встановленим ВІЛ-позитивним статусом), до яких організацій ви звертатиметеся самі та скеровуватимете матір, щоб допомогти родині пом’якшити складну соціальну ситуацію у сімї. Відповідь необхідно дати із графічним зображенням ситуації

3.Проаналізувати можливості застосування в групах взаємодопомоги осіб, що ВІЛ-інфіковані, різних форм роботи. Скласти таблицю

4.Ознайомтеся з випадком. Визначте потреби і проблеми клієнтів:

Чоловік (пан А.), загальні дані: 28 років, українець, вільно володіє українською та російською мовами, православний, проживає в селищі міського типу у приватному будинку (проживає з дружиною, пані М., та матірю дружини), освіта середня спеціальна, професія – технічний робітник автопарку (автослюсар), працює повний робочий день

Дружина (пані М.), загальні дані: 18 років, українка, вільно володіє українською та російською мовами, православна, освіта середня спеціальна, професія – кулінар-кондитер (на цей час є домогосподаркою, вагітна (на третьому місяці)

Опис проблемної ситуації: зі слів подружжя, основною причиною звернення по допомогу стало розголошення непідтверджених результатів тестування на наявність у пані М. антитіл до ВІЛ, яке було зроблено під час проходження нею процедури огляду у місцевій жіночій консультації з приводу вагітності. Це призвело до напруження і розриву взаємин із сусідами, а в подальшому – до загрози звільнення з роботи її чоловіка, пана А, який є годувальником сімї

5.Розкрийте особливості взаємодії учасників комплексного соціально-медичного супроводу сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД. Заповніть таблицю.

Вид діяльності спеціаліста соціальної роботи з молоддю Взаємодія з клієнтами Взаємодія з іншими установами або організаціями Облікова документація
       

Завдання

Варіант 1

Уявіть, що Ви представляєте інтереси сім’ї. в якій самотня мати виховує дитину-інваліда (з порушенням опорно-рухового апарату). До яких організацій Ви будете звертатися, щоб пом’якшити складну соціальну ситуацію?

Запропонуйте програму реінтеграції дітей з особливими потребами в соціум.

Варіант 2

Проаналізуйте методи і форми індивідуальної роботи з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.

Варіант 3

Складіть комплексну програму соціальної реабілітації сім’ї, де виховується дитина з особливими потребами.

Варіант 4

Порівняти діяльність різних спеціалізованих служб і закладів з напряму реабілітації дітей з функціональними обмеженнями.

Література

1. Постанова Кабінету міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 878 «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 1. Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. Посіб.для проведення курсів підвищ.кваліфікації /Т.Семигіна, О.Банас, Н.Венедиктова та ін. – К.: Виддмім «Києво-Могилянська акад.», 2006. – 620 с.
 2. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді (Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров'я від 17.04.2006 N 1209/228) +
 3. Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006р. № 148 +)

· Постанова Кабінету міністрів України від 8 вересні 2005 р. № 877 «Про затвердження типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

· Наказ Міністерства праці та соціальної політки України від 13.02.2007 № 48 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

· Закон України від 19.02.2009 № N 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

· Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 148 «Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»

· Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді (Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров'я від 17.04.2006 N 1209/228) +

Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. Посіб.для проведення курсів підвищ.кваліфікації /Т.Семигіна, О.Банас, Н.Венедиктова та ін. – К.: Виддмім «Києво-Могилянська акад.», 2006. – 620 с.

Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /за ред.. Т.В.Семигіної, І.І,Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. – К.: Видавничий дім „КМ Academia”, 2000. – 236сПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.015 с.)