За якими ознаками можна розмежувати соціологію права та юридичну соціологію?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За якими ознаками можна розмежувати соціологію права та юридичну соціологію?1) Соціологія права зародилася в рамках загальної соціології, а юридична

соціологія – в рамках загальної теорії права та держави

2) Основним об’єктом соціології права є сучасне суспільство, а право

досліджується на рівні субоб’єкта, а основним об’єктом юридичної соціології є

право, а суспільство виконує роль субоб’єкта

5) Для визначення предмету соціології права визначальну роль відіграє

відповідне розуміння суспільства, а для визначення предмету юридичної соціології –

відповідне розуміння права

За якими ознаками можна розмежувати соціологію права та юридичну соціологію?

2) Соціологія права є окремою галуззю загальної соціології, а юридична

соціологія – специфічною юридичною наукою

4) Соціологія права використовує свій методологічний інструментарій для

розв’язання загально соціальних проблем, а юридична соціологія – для розв’язання

вузько юридичних проблем

5) Основною метою соціології права є підтримання соціального порядку загалом,

а юридичної соціології – оптимізація правового регулювання

15. Основними проблемними напрямками досліджень у сфері юридичної соціології є:

2) Соціальна зумовленість права

4) Соціальний механізм дії права

5) Ефективність дії законодавства та правозастосовчої діяльності

Відносно сталі та систематично відновлювані зв’язки між суспільствами, соціальними групами й окремими їхніми членами – це

4) Соціальний закон

17. Ознаки соціального закону:

2) Може діяти лише за наявності певних умов

3) За наявності певних умов діє без винятків завжди та всюди

5) Умови, в яких виявляє дію соціальний закон, можуть реалізовуватися тільки

частково

За часом дії соціальні закони поділяються на

3) Закони безперервної дії

5) Закони-тенденції

За масштабом реалізації соціальні закони поділяються на

1) Загальні закони

6) Специфічні закони

За способом вияву (характером) соціальні закони поділяються на

2) Закони соціальної статики

4) Закони соціальної динаміки

Соціальні закони, які відображають головні напрямки змін об’єкта соціології та тенденції до збереження стабільності соціальної системи, називаються

2) Закони соціальної статики

Соціальні закони, які відображають чинники змін об’єкта соціології й особливості таких змін, називаються

4) Закони соціальної динаміки

Найбільш загальні поняття соціології, які відображають суттєві сторони її предмета, – це

4) Категорії соціології

24. Види категорій, якими оперує соціологія:

1) Загальнонаукові

3) Власне соціологічні

5) Суміжних з соціологією наук

25. Оберіть функції соціології:

1) Теоретико-світоглядна

2) Методологічна

4) Прогностична

5) Ідеологічно-виховна

26. Оберіть функції соціології:

1) Ідеологічно-виховна

5) Методологічна

27. З якими науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія:

1) Соціальна філософія

3) Соціальна психологія

4) Соціальна статистика

5) Історія

28. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

1) Юридична психологія

5) Загальна теорія права

6) Юридична компаративістика

29. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

2) Філософія права

4) Юридична психологія

6) Історія права

30. З якими юридичними науками та науковими дисциплінами пов’язана соціологія права:

2) Загальна теорія права

5) Філософія права

Тема 2. Історія соціологічних вчень.

Хто вважається засновником сучасної позитивної соціології?

4) О. Конт

32. Хто є автором таких праць: „Курс позитивної філософії” у 6 томах, „Система позитивної політики, чи трактат про соціологію, що встановлює релігію Людства”?

5) О. Конт

33. В якій праці О. Конта вперше з’явився термін „соціологія”?

3) „Курс позитивної філософії”

На думку якого видатного соціолога в основі соціології повинні лежати принципи емпіризму, позитивізму та фізикалізму?

4) О. Конт

Які принципи повинні лежати в основі соціології, на думку О. Конта?

1) Емпіризму

4) Позитивізму

6) Фізикалізму

Хто з видатних соціологів відомий тим, що виділив такі два розділи соціологічної теорії як соціальна статика та соціальна динаміка?

4) О. Конт

Які розділи соціологічної теорії виділив О. Конт?

2) Соціальна статика

4) Соціальна динаміка

38. Хто з видатних соціологів сформулював „закон трьох стадій”, відповідно до якого світова цивілізація пройшла три стадії розвитку: теологічну, метафізичну та позитивну?

5) О. Конт

Які є стадії розвитку світової цивілізації згідно з вченням О. Конта?

2) Теологічна

4) Метафізична

6) Позитивна

40. Хто є автором таких праць: „Основи етики”, „Соціологія як предмет вивчення”?

4) Г. Спенсер

41. Хто є автором таких праць: „Основи психології”, „Основи соціології” у 3 томах?

6) Г. Спенсер

Хто з видатних соціологів вбачав схожість соціальних систем з біологічними

Організмами?

1) Г. Спенсер

На думку якого видатного соціолога існування соціального організму підпорядковане процесам диференціації та спеціалізації?

4) Г. Спенсер

Яким процесам підпорядковане існування соціального організму, на думку Г. Спенсера?

2) Диференціації

6) Спеціалізації

Які три системи життєзабезпечення існують у соціальному організму, на думку

Г. Спенсера?

2) Виробнича

4) Розподільча

6) Регулятивна

Хто з видатних соціологів виділяв виробничу, розподільчу та регулятивну системи життєзабезпечення соціального організму?

5) Г. Спенсер

Який психологічний механізм, на думку Г. Спенсера, забезпечує дієвість регулятивної системи життєзабезпечення соціального організму?

3) Страх

На думку якого мислителя, дієвість регулятивної системи життєзабезпечення соціального організму забезпечується страхом?

4) Г. Спенсер

Які дві соціально-історичні форми розвитку соціального організму виділяв Г. Спенсер?

1) Примітивна держава

3) Індустріальна держава

Які дві соціально-історичні форми розвитку соціального організму виділяв Г. Спенсер?

3) Індустріальна держава

4) Воєнна держава

Хто з видатних соціологів виділяв примітивну (воєнну) та індустріальну держави як соціально-історичні форми розвитку соціального організму?

2) Г. Спенсер

Які типи кооперації виділяв Г. Спенсер?

2) Гомогенна

4) Гетерогенна

53. Скільки типів (з урахуванням підтипів) кооперації виділяв Г. Спенсер?

4) 4

Як згідно з теорією Г. Спенсера називається тип кооперації, при якому рівні зусилля поєднуються для одночасного досягнення однакових цілей?

1) Абсолютно гомогенна

Як згідно з теорією Г. Спенсера називається тип кооперації, при якому рівні зусилля поєднуються для неодночасного досягнення однакових цілей?

4) Відносно гомогенна

Як згідно з теорією Г. Спенсера називається тип кооперації, при якому неоднакові зусилля поєднуються для досягнення однакових цілей?

5) Гетерогенна

Як згідно з теорією Г. Спенсера називається тип кооперації, при якому рівні зусилля поєднуються для неоднакових цілей?

5) Гетерогенна

58. Хто є автором (співавтором) таких праць: „До критики гегелівської філософії права. Вступ”, „Святе сімейство”, „Німецька ідеологія”?

3) К. Маркс

59. Хто є автором таких праць: „Злиденність філософії”, „Маніфест комуністичної партії”?

5) К. Маркс

60. Хто є автором таких праць: „Класова боротьба у Франції”, „18 брюмера Луї Бонапарта”?

3) К. Маркс

61. Хто є автором таких праць: „До критики політичної економії. Передмова”, „Капітал”?

6) К. Маркс

Яким принципам підпорядковане вчення К. Маркса?

2) Позитивізму

4) Соціоцентризму

5) Економічного детермінізму

Яким принципам підпорядковане вчення К. Маркса?

1) Соціоцентризму

2) "Негативізму"

3) Позитивізму

4) Імморалізму

5) Економічного детермінізму

Вчення якого видатного соціолога підпорядковане принципам позитивізму

(антиметафізичності), заперечення (негативізму), соціоцентризму, економічного

Детермінізму й імморалізму?

3) К. Маркс

65. Хто з видатних соціологів вважав, що економіка становить „базис” для виникнення та розвитку „надбудови” (політики, права, релігії)?

6) К. Маркс

66. Що, на думку К. Маркса, становить „базис” для розвитку суспільства?

4) Економіка

67. Що, на думку К. Маркса, становить „надбудову” над економічними відносинами?

2) Економіка

Хто з видатних соціологів розробив теорію класових антагонізмів?

6) К. Маркс

Хто з видатних соціологів сформулював ідею пролетарської революції та встановлення диктатури пролетаріату?

6) К. МарксПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.011 с.)