ТЕМА 6 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Задачі рівня складності A

 

1 Регіональна політика – це:

а) дії, направлені на вирівнювання умов діяльності регіонів та їх результатів, ефективне використання регіональних ресурсів і можливостей, створення умов підвищення ефективності діяльності регіональних економік;

б) науковий метод територіальної організації господарства, який сприяє глибокому вивченню регіональної економіки, закономірностей її розвитку і раціональності розміщення продуктивних сил;

в) суттєві умови, які необхідно приймати до уваги при вивченні або вирішенні конкретної проблеми регіональної економіки;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2 Соціальна політика – це:

а) дії, направлені на вирівнювання умов діяльності регіонів та їх результатів, ефективне використання регіональних ресурсів і можливостей, створення умов підвищення ефективності діяльності регіональних економік;

б) умови та вимоги, що висуваються регіональною владою до господарюючих суб’єктів для досягнення неекономічної мети: забезпечення соціальних гарантій місцевому населенню, підвищення якості його життя, покращення стану навколишнього середовища;

в) сприяння поглибленню економічних реформ, підтримуванню підприємства та становлення ринкової інфраструктури;


г) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами.

 

3 Трансфертна політика – це:

а) встановлення податкових платежів та пільг, які визначають податкову систему регіону та режим оподаткування підприємницької діяльності;

б) система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) сприяння поглибленню економічних реформ, підтримуванню підприємства та становлення ринкової інфраструктури;

г) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами.

 

4 Структурна політика – це:

а) приватизація і реорганізація відносин власності, управління державною власністю в регіонах, взаємодія з приватним сектором регіональної економіки;

б) система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) сприяння поглибленню економічних реформ, підтримуванню підприємства та становлення ринкової інфраструктури;


г) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами.

 

5 Інституціональна політика – це:

а) сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення;

б) система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) приватизація і реорганізація відносин власності, управління державною власністю в регіонах, взаємодія з приватним сектором регіональної економіки;

г) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами.

 

6 Кредитна політика – це:

а) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами;

б) заходи підтримки інвестиційної активності суб’єктів регіональної економіки, критерії і методи розподілу бюджетних капіталовкладень;

в) приватизація і реорганізація відносин власності, управління державною власністю в регіонах, взаємодія з приватним сектором регіональної економіки;

г) сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення.

 

7 Тарифна політика – це:

а) сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами;

б) заходи підтримки інвестиційної активності суб’єктів регіональної економіки, критерії і методи розподілу бюджетних капіталовкладень;

в) принципи визначення сфери регулювання цін і тарифів, засоби та форми цього регулювання;

г) сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення.

 

8 Основними принципами регіональної політики є:

а) теоретико-методологічні; управлінські; інформаційні;

б) принципи соціальної справедливості, демократизму, консенсусу, субсідарності, збалансованості повноважень і відповідальності;

в) генеральність; ієрархічність; субсідарність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

г) принцип соціальної справедливості, демократизму, консенсусу, генеральності, збалансованості повноважень і відповідальності.

 

9 До принципів регіональної політики належать:

а) соціальної справедливості;

б) територіальної цілісності;

в) консенсусу;

г) відповіді а і в вірні;

д) відповіді б і в вірні.

 

10 До принципів регіональної політики належать:

а) демократизму;

б) субсідарності;

в) консенсусу;

г) відповіді а і в вірні;

д) все сказане правильно.

 

11 До принципів регіональної політики належать:

а) збалансованості повноважень і відповідальності;

б) субсідарності;

в) генеральності;

г) відповіді а і б вірні;

д) все сказане правильно.

 

12 Всі питання управління вирішуються на тому рівні, на якому вони виникають – це принцип:

а) збалансованості повноважень і відповідальності;

б) субсідарності;

в) генеральності;

г) консенсусу.

 

13 Реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення – це принцип:

а) збалансованості повноважень і відповідальності;

б) субсідарності;

в) демократизму;

г) соціальної справедивості.

 

14 Метою регіональної економічної політики є:

а) компроміс між економічною ефективністю і соціальною справедливістю;

б) забезпечення додаткового економічного ефекту за рахунок оптимізації продуктивних сил;

в) створення динамічного, збалансованого і сталого соціально-економічного розвитку регіонів;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

15 Від чого залежить економічне зростання регіонів:

а) науково-технічного прогресу;

б) наявності природних та трудових ресурсів;

в) природно-ресурсного, трудового, науково-технічного потенціалу;

г) природного та виробничого потенціалу.

 

16 До основних завдань регіональної політики належать:

а) інвентаризація і оцінювання природно-ресурсного, трудового, економічного, науково-технічного, інфраструктурного, культурного потенціалів регіону;

б) структурно-технологічна та організаційно-економічна перебудова економіки регіону;

в) розвиток підприємництва, підвищення зайнятості населення;

г) все сказане правильно.

 

17 До економічних цілей регіональної політики належать:

а) пожвавлення виробництва в депресивних регіонах;

б) пріоритетне збільшення зайнятості;

в) збільшення доходів населення і поліпшення соціальної інфраструктури;

г) правильно вказано у пунктах б, в; д) все сказане правильно.

 

18 До соціальних цілей регіональної політики належать:

а) розширення доступності суспільних благ;

б) пріоритетне збільшення зайнятості;

в) створення полюсів росту і зон ефективного підприємництва;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) все сказане правильно.

 

19 До економічних цілей регіональної політики не належать:

а) посилення міжрегіональної економічної інтеграції;

б) пріоритетне збільшення зайнятості;

в) підвищення конкурентноздатності регіонального виробництва;

г) створення полюсів росту і зон ефективного підприємництва; д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

20 До соціальних цілей регіональної політики не належать:

а) розширення доступності суспільних благ;

б) пріоритетне збільшення зайнятості;

в) створення полюсів росту і зон ефективного підприємництва;

г) правильно вказано у пунктах б, в; д) все сказане правильно.

 

21 До неекономічних чинників від яких залежать показники економічної діяльності регіонів належать:

а) інституції;

б) культура;

в) інноваційна поведінка;

г) все сказане правильно;

д) правильно вказано у пунктах а, в.

 

22 До найбільш впливових чинників регіональних диспропорцій належать:

а) застарілі структури виробництва;

б) масштаби, якість і напрямки використання природних ресурсів;

в) демографічні розходження;

г) периферійне чи глибинне положення регіону;

д) все сказане правильно.

 

23 Сучасна регіональна політика передбачає:

а) сталий розвиток усіх регіонів, що сприятиме високій конкурентоспроможності національної економіки;

б) залежність регіональної економіки від розвитку регіонів лідерів;

в) набір централізованих, спрямованих “згори-вниз” заходів, метою яких є зміцнення найважливіших галузей промисловості за допомогою спеціальних преференцій і субсидій;

г) все сказане правильно.

 

24 Основною стратегією сучасної регіональної політики є:

а) регіональне оновлення та інновації;

б) регіональне зростання;

в) удосконалення територіальної структури економіки;

г) все сказане правильно.

 

25 Система рівнів регіональної політики в Україні є:

а) дворівневою;

б) п’ятиступеневою;

в) трирівневою;

г) правильна відповідь відсутня.

 

26 Реалізація регіональної політики здійснюється за допомогою таких методів:

а) адміністративних і соціальних;

б) адміністративних та економічних;

в) економічних та політичних;

г) економічних та соціальних;

д) правильна відповідь відсутня.

 

27 До методів непрямого впливу регіональної політики належать:

а) державне інвестування;

б) державне субсидування та ціноутворення;

в) державне розпорядження;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах а, в.

 

28 До методів екзогенного регулювання регіонального розвитку належать:

а) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, субсидій, кредитів;

б) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді податкових пільг, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

в) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

29 До методів ендогенного регулювання регіонального розвитку належать:

а) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, субсидій, кредитів;

б) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді податкових пільг, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

в) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

30 До інструментів регіональної економічної політики належать:

а) програми і плани розвитку;

б) трансферти, кредити, позики;

в) субсидії, премії;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

д) все сказане правильно.

31 Безпосередня участь фізичної чи юридичної особи (інвестора) у виборі об’єкта інвестування, вкладанні коштів і реалізації інвестиційного проекту - це:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції;

в) реальні інвестиції;

г) непрямі інвестиції.

 

32 Удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку - це:

а) структурна політика регіону;

б) інвестиційна політика регіону;

в) трансфертна політика регіону;

г) тарифна політика регіону.

 

Задачі рівня складності Б

 

1 До механізмів реалізації регіональної економічної політики належать:

а) інституційний, інвестиційний, ціновий механізми;

б) механізм міжбюджетних та податково-бюджетних відносин;

в) механізм реалізації структурно-територіальних проблем регіональної політики;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) все сказане правильно.

 

2 За встановлення і регулювання владними регіональними структурами системи цін різних видів товарів і послуг відповідає:

а) інвестиційний механізм;

б) механізм міжбюджетних та податково-бюджетних відносин;

в) механізм реалізації структурно-територіальних проблем регіональної політики;

г) тарифний механізм;

д) інституційний механізм.

 

3 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в Україні діє трирівнева система регіональної політики: область-район-населений пункт;

б) удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку – це трансфертна політика регіону;

в) у бюджетних системах зі стійким поділом доходів і повноважень за витратами основним механізмом регулювання бюджетних дисбалансів є міжбюджетні трансферти;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

д) правильна відповідь відсутня.

 

 

4 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в регіональній політиці України ієрархія територіальних одиниць є п’ятиступеневою;

б) головна сутність регіональної політики полягає у зниженні міжрегіональних диспропорцій у добробуті і доходах населення, підвищенні якості життя;

в) сучасна регіональна політика повинна сприяти сталому розвиток усіх регіонів, що й повинно привести до високої конкурентоспроможності національної економіки і визначить її місце в глобальній економіці;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

5 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) щоб визначити сучасні шляхи функціонування об’єктів регіональної політики необхідно виявити основні нерівності їх розвитку та їх чинники;

б) сучасна регіональна політика повинна підсилювати залежність регіональної економіки від розвитку регіонів лідерів;

в) реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення – це принцип субсідарності;

г) макроінструменти регіональної економічної політики – це регулятори адресного впливу;

д) правильно вказано у пунктах а, в.

 

6 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до механізмів реалізації сучасної регіональної політики належить мобілізація ендогенних ресурсів;

б) трансфертна політика – це сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами;

в) мікроінструменти регіональної економічної політики – це загальноекономічні регулятори, які впливають на поведінку багатьох економічних суб’єктів;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

7 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) реальні інвестиції – це вкладання коштів у різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, депозити, цільові банківські вклади);

б) інституціональна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) більшість агентств розвитку не користуються централізованими державними фондами і фінансуються або частково місцевими чи регіональними адміністраціями, або з приватних джерел;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

8 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до основних чинників, які забезпечують належні умови стимулювання економічного розвитку шляхом інвестиційної діяльності, є політична та економічна стабільність, чіткі правила гри, забезпечення прав власності та прозорість;

б) встановлення і регулювання владними регіональними структурами систем цін різних видів товарів і послуг – це інституційний механізм;

в) всі питання управління вирішуються на тому рівні, на якому вони виникають – це принцип субсідарності;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

д) правильно вказано у пунктах а, б.

 

9 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) структурна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

б) до основних принципів регіональної політики належать генеральність; ієрархічність; субсідарність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

в) реальні інвестиції – це кошти вкладені в матеріальні та нематеріальні активи;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

10 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифна політика – це: сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення;

б) метою регіональної економічної політики є компроміс між економічною ефективністю і соціальною справедливістю;

в) функціонування постійного механізму пошуку компромісів та згоди між різними рівнями влади – це принцип збалансованості повноважень і відповідальності;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах а, в.

 

11 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) встановлення тарифів на нафту та нафтопродукти залишається монополією компаній постачальників;

б) основна ціль створення вільних економічних зон – створення “фізичних вкладів” в країні з метою прискорення певних процесів (залучення прямих іноземних інвестицій, спрямування фінансових потоків, індустріалізація), стимулювання експорту, обмеження загальної ринкової лібералізації;

в) до методів прямого впливу належать державне інвестування, субсидування, ціноутворення;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

12 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифи на електро- та тепло енергію безпосередніх споживачів – підприємств та громадян встановлює регіональна влада та органи місцевого самоврядування;

б) принцип соціальної справедливості – це реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення;

в) різниця між валовою доданою вартістю і вартістю споживання основного капіталу складає чисту додану вартість;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 

13 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) економічні цілі регіональної політики включають пожвавлення виробництва в депресивних регіонах, пріоритетне збільшення зайнятості, доходів населення і поліпшення соціальної інфраструктури;

б) стратегічною метою агентств є економічний розвиток даної території, створення умов для забезпечення матеріального добробуту населення, утвердження принципів соціального партнерства в суспільному житті;

в) прямі інвестиції – це здійснення інвестиційної діяльності через фінансових посередників (інвестиційні фонди і компанії);

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.031 с.)