ТЕМА 7 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовахЗадачі рівня складності A

 

1 Господарство країни – це:

а) велика і складна економічна, соціальна і екологічна система, сукупність усіх видів економічної діяльності;

б) будь-яка суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування;

в) територіальне утворення обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва, а також умов життєдіяльності людини;

г) склад галузей і співвідношення між ними.

 

2 Економічна система – це:

а) велика і складна економічна, соціальна і екологічна система, сукупність усіх видів економічної діяльності;

б) будь-яка суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування;

в) територіальне утворення обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва, а також умов життєдіяльності людини;

г) склад галузей і співвідношення між ними.

 

3 Національний комплекс – це:

а) велика і складна економічна, соціальна і екологічна система, сукупність усіх видів економічної діяльності;

б) будь-яка суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування;

в) територіальне утворення обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва, а також умов життєдіяльності людини;

г) склад галузей і співвідношення між ними.

 

4 Галузева структура – це:

а) розміщення виробництва по окремих економічних районах;

б) склад галузей і співвідношення між ними;

в) сукупність усіх видів економічної діяльності;

г) все сказане правильно.

 

5 Територіальна структура – це:

а) розміщення виробництва по окремих економічних районах;

б) склад галузей і співвідношення між ними;

в) сукупність усіх видів економічної діяльності;

г) все сказане правильно.

 

6 Галузі – це:

а) розміщення виробництва по окремих економічних районах;

б) склад галузей і співвідношення між ними;

в) сукупність усіх видів економічної діяльності;

г) сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

 

7 В межах народногосподарського комплексу виділяють такі галузі:

а) галузі спеціалізації;

б) допоміжні галузі;

в) обслуговуючі галузі;

г) все сказане правильно.

 

8 Галузі спеціалізації – це:

а) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

б) галузі які працюють на галузі спеціалізації;

в) галузі, що обслуговують населення;

г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

 

9 Допоміжні галузі – це:

а) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

б) галузі які працюють на галузі спеціалізації;

в) галузі, що обслуговують населення;

г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

 

10 Обслуговуючі галузі – це:

а) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

б) галузі які працюють на галузі спеціалізації;

в) галузі, що обслуговують населення;

г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

 

11 Нова галузь – це:

а) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

б) галузі які працюють на галузі спеціалізації;

в) галузі, що обслуговують населення;

г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

 

12 Динамічна галузь – це:

а) галузь, темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

в) нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорцій в економіці країни;

г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.

 

13 Пропульсивна галузь – це:

а) галузь, темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

в) нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорції в економіці країни;

г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.

 

14 Комплексуюча галузь – це:

а) галузь, темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

в) нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорції в економіці країни;

г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.

 

15 Профілююча галузь – це:

а) галузь, темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

в) нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорції в економіці країни;

г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.

 

16 За функціональною класифікацією розрізняють галузі:

а) первинні;

б) вторинні;

в) третинні;

г) все казане правильно.

 

17 До первинних галузей належать:

а) машинобудування;

б) харчова;

в) гірничо-видобувна;

г) хімічна.

 

18 До первинних галузей належать:

а) легка;

б) кольорова металургія;

в) нафтова;

г) сільське господарство.

 

19 До вторинних галузей належать:

а) машинобудування;

б) сільське господарство;

в) рибальство;

г) гірничодобувна.

 

20 До виробничої сфери належать галузі, що:

а) здійснюють функції щодо надання послуг нематеріального характеру суспільству і населенню;

б) здійснюють функції щодо надання послуг матеріального характеру суспільству і населенню;

в) за своїми об’єктивними даними можуть суттєво перебудувати економіку;

г) розвиток яких виключає появу диспропорцій в економіці країни.

 

21 До сфери послуг належать галузі, що:

а) здійснюють функції щодо надання послуг нематеріального характеру суспільству і населенню;

б) здійснюють функції щодо надання послуг матеріального характеру суспільству і населенню;

в) за своїми об’єктивними даними можуть суттєво перебудувати економіку;

г) розвиток яких виключає появу диспропорцій в економіці країни.

 

22 До виробничої сфери належать ті види діяльності, що:

а) створюють матеріальні блага;

б) доставляють створені матеріальні блага споживачам;

в) пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу;

г) все сказане правильно.

 

23 До сфери послуг належать:

а) пропульсивна, динамічна, нова, профілююча, комплексуюча;

б) галузі, що створюють матеріальні блага; доставляють створені матеріальні блага споживачам; пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу;

в) галузі послуг, соціального обслуговування; органів управління і оборони;

г) галузі, що включають кредитування, фінанси, страхування; аграрні; індустріальні.

 

24 До виробничої сфери належать:

а) пропульсивна, динамічна, нова, профілююча;

б) галузі, що створюють матеріальні блага; доставляють створені матеріальні блага споживачам; пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу;

в) галузі послуг, соціального обслуговування; органів управління і оборони;

г) галузі, що включають кредитування, фінанси, страхування; аграрні; індустріальні.

 

25 За динамічними характеристиками галузі бувають:

а) пропульсивна, динамічна, нова, профілююча, комплексуюча;

б) галузі, що створюють матеріальні блага; доставляють створені матеріальні блага споживачам; пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу;

в) галузі послуг, соціального обслуговування; органів управління і оборони;

г) галузі, що включають кредитування, фінанси, страхування; аграрні; індустріальні.

 

26 Залежно від галузевої структури розрізняють такі типи господарства країн:

а) індустріальний; постіндустріальний; інформаційний;

б) виробничий; невиробничий;

в) аграрний; аграрно-індустріальний; індустріально-аграрний; індустріальний;

г) все сказане правильно.

 

27 Типи країн залежно від галузевої структури господарства можуть мати такі стани:

а) індустріальний; постіндустріальний; інформаційний;

б) виробничий; невиробничий;

в) аграрний; аграрно-індустріальний; індустріально-аграрний; індустріальний;

г) все сказане правильно.

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) національний комплекс – це територіальне утворення, обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва;

б) допоміжні галузі – галузі, що обслуговують населення;

в) галузева структура – це розміщення виробництва по окремих економічних районах;

г) територіальна структура – склад галузей і співвідношення між ними.

 

2 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузь – це територіальне утворення, обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва;

б) обслуговуючі галузі – галузі, що обслуговують населення;

в) галузева структура – це розміщення виробництва по окремих економічних районах;

г) територіальна структура – склад галузей і співвідношення між ними.

 

3 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузь – це територіальне утворення, обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва;

б) допоміжні галузі – галузі, що обслуговують населення;

в) територіальна структура – це розміщення виробництва по окремих економічних районах;

г) територіальна структура – склад галузей і співвідношення між ними.

 

4 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузь – це територіальне утворення, обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва;

б) допоміжні галузі – галузі, що обслуговують населення;

в) галузева структура – це розміщення виробництва по окремих економічних районах;

г) галузева структура – склад галузей і співвідношення між ними.

 

5 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) динамічна галузь – галузь, значна частина продукції якої вивозиться за межі країни;

б) нова галузь – галузь з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток;

в) пропульсивна галузь – нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

г) комплексуюча галузь – нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорцій в економіці країни.

 

6 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) сфера послуг – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

б) нова галузь – галузь з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток;

в) пропульсивна галузь – нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

г) комплексуюча галузь – нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорцій в економіці країни.

 

7 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) профілююча галузь – темпи росту якої перевищують протягом досліджуваного періоду середні темпи росту всього виробництва;

б) нова галузь – галузь з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток;

в) пропульсивна галузь – нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

г) комплексуюча галузь – нова галузь, розвиток якої виключає появу диспропорцій в економіці країни.

 

8 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузь – групування більш чи менш однорідних за виробничим призначенням і за технологією підприємств і об’єднань;

б) галузь – сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію;

в) галузь – це сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах діяльності;

г) все сказане правильно.

 

9 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузі спеціалізації – це галузі, які обслуговують населення;

б) галузі спеціалізації – це галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країни;

в) обслуговуючі галузі – галузі, що працюють на галузі спеціалізації;

г) допоміжні галузі – галузі, що обслуговують населення.

 

10 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) галузі спеціалізації – це галузі, які обслуговують населення;

б) галузь – це сукупність підприємства, що випускають однорідну продукцію;

в) обслуговуючі галузі – галузі, що працюють на галузі спеціалізації;

г) допоміжні галузі – галузі, що обслуговують населення.

 

11 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) господарство країни – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

б) механізм зовнішньоекономічних зв’язків – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими;

в) експорт – це обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) національний комплекс – це суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування.

 

12 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) соціально-зорієнтована ринкова економіка – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

б) зовнішньо-економічні зв’язки – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими;

в) експорт – це обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) національний комплекс – це суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування.

 

13 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) господарство країни – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

б) зовнішньо-економічні зв’язки – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими;

в) товарообіг – це обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) національний комплекс – це суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування.

 

14 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) господарство країни – це господарська система, в якій кожна група і соціальний тип населення одержують можливість для реалізації своїх життєвих здібностей і запитів на основі вільної праці і зростання особистих доходів;

б) зовнішньо-економічні зв’язки – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими;

в) експорт – це обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) економічна система – це суспільна система, результатом функціонування якої є, з одного боку, виробництво матеріальних і духовних благ для задоволення суспільних потреб, а з другого – відтворення самої себе в кожному циклі функціонування.

 

15 Проблема вдосконалення структури виробництва в Україні передбачає:

а) вдосконалення соціально-економічної структури економіки;

б) вдосконалення організаційно-економічної структури;

в) вдосконалення виробничо-технологічної структури;

г) все сказане правильно.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.005 с.)