Формування економіки регіонів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування економіки регіонівЗадачі рівня складності A

 

1 Фактори – це:

а) загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення;

в) певні передумови, що визначають ефективне розміщення виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2 Засновником факторного аналізу є:

а) А. Леш;

б) Й. Тюнен;

в) А. Гетнер;

г) А. Вебер.

 

3 Фактори класифікують на групи;

а) традиційні; за пріоритетністю значення їхньої дії; генеральні;

б) традиційні; за пріоритетністю значення їхньої дії;

в) традиційні; генеральні;

г) правильна відповідь відсутня.

 

4 Суть традиційної класифікації полягає у тому, що:

а) насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній системі координат є найбільшим;

б) розглядається один із факторів;

в) все сказане правильно;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5 Суть класифікації факторів за пріоритетністю значення їхньої дії полягає у тому, що:

а) насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній системі координат є найбільшим;

б) всі фактори розглядаються в конкретному, установленому багатьма дослідниками порядку;

в) розглядається один із факторів;

г) правильна відповідь відсутня.

 

6 Ступінь матеріаломісткості визначається:

а) відношенням обсягу виробничої продукції до сировини;

б) відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

в) все сказане правильно;

г) правильна відповідь відсутня.

 

7 Виробництво із великими витратами сировини на одиницю готової продукції необхідно розміщувати:

а) біля споживача;

б) біля джерел сировини;

в) там, де є кваліфіковані кадри;

г) все сказане правильно.

 

8 Гірничодобувна промисловість розташовується:

а) біля споживача;

б) біля джерел енергії;

в) там, де є кваліфіковані кадри;

г) правильна відповідь відсутня.

 

9 Виробництво соди необхідно розміщувати:

а) біля споживача;

б) біля джерел енергії;

в) там, де є кваліфіковані кадри;

г) біля джерел сировини.

 

10 Матеріаломісткими є:

а) виробництво соди;

б) виплавлення міді;

в) виробництво чавуну;

г) все сказане правильно.

 

11 До нематеріаломістких відносять:

а) виробництво електроенергії;

б) приладобудування;

в) виробництво соди;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

12 Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

а) гірничодобувна;

б) лісопильна;

в) виробництво калійних добрив;

г) все сказане правильно.

 

13 Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

а) електроенергетика;

б) приладобудування;

в) автомобілебудування;

г) правильна відповідь відсутня.

 

14 Виробництво цукру розміщується:

а) біля джерел сировини;

б) біля джерел енергії;

в) біля споживача;

г) правильна відповідь відсутня.

 

15 Виробництва, що зазнають сильного впливу паливо-енергетичного фактора називають:

а) матеріаломісткими;

б) енергомісткими;

в) паливомісткі;

г) все сказане правильно.

 

16 Виробництва, що зазнають сильного впливу сировинного фактора називають:

а) матеріаломісткими;

б) енергомісткими;

в) паливомісткі;

г) все сказане правильно.

 

17 За ступенем енергомісткості галузі поділяють на:

а) високоенергомісткі;

б) середньоенергомісткі;

в) неенергомісткі;

г) все сказане правильно.

 

18 До високоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

а) менше 15%;

б) 30 – 45%;

в) 15 – 30%;

г) понад 50%.

 

19 До середньоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

а) менше 15%;

б) 30 – 45%;

в) 15 – 30%;

г) понад 50%.

 

20 До неенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

а) менше 15%;

б) 30 – 45%;

в) 15 – 30%;

г) понад 50%.

 

21 До енергомістких належать галузі:

а) гірничодобувна;

б) виплавлення легких металів;

в) виплавлення сталі;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

22 До енергомістких належать:

а) виробництво глинозему;

б) виробництво віскозного шовку;

в) виплавляння нікелю;

г) правильна відповідь відсутня.

 

23 Виплавляння нікелю належить до:

а) матеріаломістких;

б) енергомістких;

в) водомістких;

г) правильна відповідь відсутня.

 

24 Виробництво алюмінію належить до:

а) матеріаломістких;

б) паливомістких;

в) енергомістких;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25 Виробництво глинозему належить до:

а) матеріаломістких;

б) паливомістких;

в) енергомістких;

г) правильна відповідь відсутня.

 

26 До паливомістких відносять виробництва, що потребують багато:

а) енергії;

б) сировини;

в) тепла;

г) все сказане правильно.

 

27 Найбільш водомісткими є:

а) вирощування рису;

б) хімія органічного синтезу;

в) вирощування бавовни;

г) все сказане правильно.

 

28 Хімія органічного синтезу належить до такого виробництва:

а) матеріаломісткого;

б) енергомісткого;

в) паливомісткого;

г) правильна відповідь відсутня.

 

29 Дія сировинного фактору пов’язана з наявністю на території:

а) сировини;

б) енергоносіїв;

в) трудових ресурсів;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

30 Дія паливо-енергетичного фактору пов’язана з наявністю на території:

а) сировини;

б) енергоносіїв;

в) трудових ресурсів;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

31 Дія фактору робочої сили пов’язана з наявністю на території:

а) сировини;

б) енергоносіїв;

в) трудових ресурсів;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

32 Працемісткість виробництва можна визначити:

а) питомі витрати на зарплату в собівартості продукції;

б) витрати людино-годин на одиницю продукції;

в) маса продукції яка припадає на одного виробника;

г) все сказане правильно.

 

33 Найбільш працемістким є виробництво:

а) обчислювальної техніки;

б) соди;

в) синтетичного каучуку;

г) все сказане правильно.

 

34 До працемісткого не належить виробництво:

а) сталі;

б) соди;

в) синтетичного каучуку;

г) все сказане правильно.

 

35 До паливомістких галузей не належить:

а) виробництво сталі;

б) виробництво глинозему;

в) виробництво віскозного шовку;

г) все сказане правильно.

 

36 До енергомістких галузей не належить:

а) виробництво глинозему;

б) виробництво алюмінію;

в) виробництво магнію;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

37 До водомістких галузей не належить:

а) машинобудування;

б) вирощування рису;

в) вирощування бавовни;

г) все сказане правильно.

 

38 Працемісткі види виробництва розміщуються у:

а) великих містах;

б) середніх містах;

в) малих містах;

г) все сказане правильно.

 

39 До науковомістких належить:

а) ракетобудування;

б) літакобудування;

в) автомобілебудування;

г) все сказане правильно.

 

40 Дія споживчого фактору виявляється у наближенні виробництва:

а) до сировини;

б) до енергії;

в) до трудових ресурсів;

г) правильна відповідь відсутня.

 

41 Біля споживача розміщується виробництво:

а) меблів;

б) цукру-рафінаду;

в) кислот;

г) все сказане правильно.

 

42 Виробництво меблів розміщується біля:

а) джерел сировини;

б) джерел енергії;

в) споживача;

г) все сказане правильно.

 

43 Виробництво молочних продуктів розміщується біля:

а) джерел сировини;

б) джерел енергії;

в) споживача;

г) все сказане правильно.

 

44 Теплові електроцентралі (ТЕЦ) необхідно розміщувати біля:

а) джерел сировини;

б) джерел енергії;

в) споживача;

г) все сказане правильно.

 

45 Дешеві вантажі доцільно перевозити:

а) водним транспортом;

б) трубопровідним транспортом;

в) автомобільним транспортом;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

46 Розвиток бавовняної промисловості у Великобританії став можливим через:

а) дешеву робочу силу;

б) наявність сировини;

в) винайдення прядильних і ткацьких машин;

г) все сказане правильно.

 

47 Наприкінці XIX століття Донбас випередив Урал у розвитку гірничої металургії через:

а) зміни в технології виплавляння металу;

б) на Уралі були вичерпані запаси залізної руди;

в) на Донбасі були знайдені запаси залізної руди;

г) все сказане правильно.

 

48 Виробництво синтетичного каучуку доцільно розміщувати у:

а) районах вирощування картоплі;

б) районах добування нафти;

в) районах споживання;

г) правильна відповідь відсутня.

 

49 Кон’юнктура ринку це:

а) загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення;

в) певні передумови, що визначають ефективне розміщення виробництва;

г) конкретні умови реалізації суспільного продукту.

 

50 Географічне розташування об’єкта або території може розглядатися на:

а) мезорівні;

б) макрорівні;

в) мікрорівні;

г) все сказане правильно.

 

51 Макроположення характеризує:

а) економічні відносини об’єкта з великими регіонами або державами;

б) об’єкт за відношенням до компактної та відносно невеликої за розміром території його оточення;

в) об’єкт відносно невеликого оточення;

г) все сказане правильно.

 

52 Мезоположення характеризує:

а) економічні відносини об’єкта з великими регіонами або державами;

б) об’єкт за відношенням до компактної та відносно невеликої за розміром території його оточення;

в) об’єкт відносно невеликого оточення;

г) все сказане правильно.

 

53 Мікроположення характеризує:

а) економічні відносини об’єкта з великими регіонами або державами;

б) об’єкт за відношенням до компактної та відносно невеликої за розміром території його оточення;

в) об’єкт відносно невеликого оточення;

г) все сказане правильно.

 

54 Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують:

а) формулу Спірмена;

б) формулу Рейлі;

в) формулу ефективності виробництва;

г) немає такої формули.

 

55 Вплив ЕГП виявляється:

а) у взаємодії центрів тяжіння;

б) у тому, що об’єкт або регіон одержують певні економічні переваги при оптимальній взаємодії економічних зв’язків з іншими об’єктами чи регіонами;

в) у визначенні щільності транспортної мережі;

г) правильна відповідь відсутня.

 

56 До основних заходів, що сприятимуть вирішенню екологічних проблем відносять:

а) зниження матеріаломісткості виробництва;

б) здійснення структурної перебудови виробництва;

в) впровадження технологій з повним циклом виробництва;

г) все сказане правильно.

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 За ступенем енергомісткості галузі поділяються на:

а) енергомісткі; неенергомісткі;

б) високоенергомісткі; неенергомісткі;

в) високоенергомісткі; середньоенергомісткі;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2 Норвегія є великим експортером алюмінію, тому що:

а) має власну сировину;

б) має дешеву електроенергію;

в) все сказане правильно;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3 Найбільший алюмінієвий завод України розташований у Запоріжжі, тому що:

а) там добувають сировину;

б) є кваліфіковані кадри;

в) є дешева електроенергія;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

4 Виробництво алюмінію розвивається у країнах Перської затоки, тому що:

а) там є сировина;

б) там є дешева робоча сила;

в) там є дешева електроенергія;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

5 В м. Донецьку працює бавовняно-прядильний комбінат, тому що там є:

а) дешева робоча сила;

б) сировина;

в) незайняте жіноче населення;

г) все сказане правильно.

 

6 В м. Луганську працює взуттєва фабрика, тому що там є:

а) дешева робоча сила;

б) сировина;

в) незайняте жіноче населення;

г) все сказане правильно.

 

7 До науковомістких належать виробництва, які потребують:

а) висококваліфікованих кадрів; сировини;

б) висококваліфікованих кадрів;

в) великих вкладень в науково-дослідну базу;

г) правильно вказано у п.б і в.

 

8 Виробництво доцільно розміщувати біля споживача, коли:

а) готовий продукт не можна перевозити на великі відстані, бо він здатен швидко псуватися; коли масове споживання готової продукції локалізується у великих містах або агломераціях;

б) готовий продукт не можна перевозити на великі відстані, бо він здатен швидко псуватися; коли продукт порівняно дешевий і перевезення збільшить його вартість; коли масове споживання готової продукції локалізується у великих містах або агломераціях;

в) готовий продукт не можна перевозити на великі відстані, бо він здатен швидко псуватися;

г) правильна відповідь відсутня.

 

9 Стимулом для розвитку виробництва в країні є:

а) перевищення пропозиції над попитом;

б) перевищення попиту над пропозицією;

в) спеціалізація виробництва;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

10 Істотні зрушення у розміщенні продуктивних сил виникають у випадку:

а) коли коливання кон’юнктури мають короткотерміновий вплив;

б) коли коливання кон’юнктури мають довготерміновий вплив;

в) якщо зміни у технології мають кардинальний характер;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

11 Чим можна пояснити той факт, що в деяких країнах економіка традиційних вугільних районів почала занепадати у другій половині XX століття?

а) зменшилися запаси вугілля;

б) собівартість вугілля у п’ять разів перевищує собівартість нафти;

в) собівартість вугілля у десять разів перевищує собівартість газу;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

12 Чим можна пояснити те, що 70-х роках конкурентність вугілля зросла?

а) результатом узгодженої політики країн ОПЕК;

б) значним зниженням собівартості вугілля;

в) зростаючими потребами у вугіллі в економіці високорозвинутих країн;

г) все сказане правильно.

 

13 Що може визначити спеціалізацію сільського господарства деяких країн і регіонів?

а) стійкий попит на світовому ринку на деякі сільськогосподарські товари протягом багатьох років;

б) короткотермінові коливання кон’юнктури на світовому ринку;

в) природні умови;

г) все сказане правильно.

 

14 Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують формулу:

а) ;

б) ;

в) ;

г) такої формули немає.

 

15 Для визначення взаємодії центрів тяжіння використовують формулу:

а) ;

б) ;

в) ;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

16 До основних заходів, що сприятимуть вирішенню екологічних проблем, відносять:

а) зручне економіко-географічне положення;

б) конкретні умови реалізації суспільного продукту;

в) великі вкладення в науково-дослідну базу;

г) зниження матеріаломісткості виробництва.

 

17 До основних заходів, що сприятимуть вирішенню екологічних проблем, відносять:

а) зручне економіко-географічне положення;

б) конкретні умови реалізації суспільного продукту;

в) великі вкладення в науково-дослідну базу;

г) здійснення структурної перебудови виробництва.

 

18 До основних заходів, що сприятимуть вирішенню екологічних проблем, відносять:

а) зручне економіко-географічне положення;

б) конкретні умови реалізації суспільного продукту;

в) великі вкладення в науково-дослідну базу;

г) утилізація відходів, використання оборотної води.

 

19 До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) збільшення радіоактивного забруднення;

б) використання зростаючих обсягів природних ресурсів у виробництві;

в) розвиток НТП;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

20 До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) ерозія та забруднення ґрунтів;

б) розвиток НТП;

в) розвиток науковомістких галузей виробництва;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

21 До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) вирубування тропічних, екваторіальних лісів;

б) розвиток НТП;

в) розвиток науковомістких галузей виробництва;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

22 До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) спорудження штучних водосховищ, водойм, осушення боліт;

б) розвиток НТП;

в) розвиток науковомістких галузей виробництва;

г) правильно вказано у пунктах а, в.

 

23 До головних чинників, що обумовлюють забруднення навколишнього середовища, відносять:

а) зростання кількості транспортних засобів;

б) розвиток НТП;

в) розвиток науковомістких галузей виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

24 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший;

в) ступінь матеріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.

 

25 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший;

в) суть класифікації факторів за пріоритетністю значення їхньої дії полягає у тому, що в першу чергу розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній економічній системі найбільший;

г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.

 

26 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший;

в) до високоенергомістких галузей належать галузі, де частка паливно-енергетичних витрат становить 30 – 45% усіх витрат;

г) до енергомістких галузей виробництва не можна віднести виробництво легких металів.

 

27 Яке з вказаних тверджень не правильне?

а) фактори – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість розміщення виробництва і населення;

б) суть традиційної кваліфікації факторів полягає у тому, що на сам перед розглядаються ті фактори, вплив яких в конкретній економічній системі є найбільший;

в) ступінь матеріаломісткості визначається відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

28 Яке з вказаних тверджень не правильне?

а) передумови – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість виробництва і населення;

б) фактори – це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення;

в) ступінь працемісткості визначається відношення витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

г) правильна відповідь відсутня.

 

29 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) передумови – це загальні умови, що визначають можливість або неможливість виробництва і населення;

б) фактори – це конкретні умови, що визначають ступінь ефективного розміщення;

в) ТЕЦ необхідно розташовувати в регіонах, де є дешева сировина;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

30 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) біля споживача слід розміщувати галузі, що виробляють продукцію, яка швидко псується;

б) кардинальні зміни у технології виробництва не можуть істотно вплинути на розміщення продуктивних сил;

в) ТЕС необхідно розташовувати біля споживачів;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

31 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) біля споживача слід розміщувати галузі, що виробляють продукцію, яка швидко псується;

б) кардинальні зміни у технології виробництва не можуть істотно вплинути на розміщення продуктивних сил;

в) кон’юнктура не залежить від місткості ринку, яка в свою чергу визначається обсягом виробництва та його спеціалізацією, рівнем купівельної спроможності;

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

32 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника;

б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення;

в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують нижчу собівартість перевезення одиниці вантажу;

г) правильно вказано у пунктах а, б.

 

33 Яке з вказаних тверджень правильне?

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника;

б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення;

в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують вищу собівартість перевезення одиниці вантажу;

г) правильна відповідь відсутня.

 

34 Яке з вказаних тверджень неправильне?

а) матеріаломісткість можна визначити через розрахунок витрат виробництва, яка припадає на одного виробника;

б) мезоположення характеризує об’єкт відносно невеликого оточення;

в) дешеві вантажі доцільно відправляти тими видами транспорту, які забезпечують вищу собівартість перевезення одиниці вантажу;

г) правильно вказано у пунктах а, б, в.

 

35 Яке з вказаних тверджень є неправильне?

а) в основі кон’юнктури лежить співвідношення попиту і пропозиції;

б) зниження матеріаломісткості сприятиме рішенню екологічних проблем;

в) вплив ЕГП виявляється у тому, що об’єкт або регіон одержують певні економічні переваги при оптимальній взаємодії економічних зв’язків з іншими регіонами;

г) до паливомістких галузей не можна віднести виробництво глинозему, віскозного шовку.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.007 с.)