Програма навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій

на стадії досудового розслідування.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових)

дій на стадії досудового розслідування.

Тема 4.Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії

досудового розслідування.

Змістовий модуль 3.

Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

Змістовий модуль 4.

Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма  
усього у тому числі    
Л с П інд с. р.          
           
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.                
Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих(розшукових) дій на стадії досудового розслідування.                  
Змістовий модуль 2.
Тема 3. Кримінальніпроцесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.                    
Тема 4. Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.                  
Змістовий модуль 3.
Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.              
Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.                  
Змістовий модуль 4.
Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.                    
Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.                  
Усього годин              
                           

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.
Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.
Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.
Тема 4. Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.
  Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.
  Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.
  Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.
  Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.
  Разом

 

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.
Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.
Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.
Тема 4. Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.
  Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.
  Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.
  Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.
  Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.
  Разом

 

 

Індивідуальні заняття та самостійна робота

Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

Вивчити питання:

1. Правова природа актів у кримінальному провадженні.

2. Правозастосувальні акти в кримінальному провадженні.

3. Акти дотримання і виконання кримінальних процесуальних і

матеріальних норм.

4. Письмова форма документів у кримінальному провадженні.

5. Класифікація процесуальних актів у кримінальному провадженні.

6. Підстави для класифікації процесуальних актів і їх загальна

характеристика.

7. Значення процесуальних актів у кримінальному провадженні.

8. Суспільно-політичне, процесуально-правове, виховне значення

актів у кримінальному провадженні.

9. Функції кримінальних процесуальних актів.

10. Загальні функції процесуальних актів: організаційна, інформаційно-

охоронна, попереджувальна і виховна.

11. Спеціальні функції: пізнавальна, контролююча.

 

 

Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

Вивчити питання:

1. Кримінальні процесуальні акти стадії досудового розслідування.

2. Кримінальні процесуальні акти дізнання.

3.Кримінальні процесуальні акти забезпечення безпеки учасників

кримінального провадження.

5. Форма і зміст протоколу слідчої дії.

6. Доручення слідчого як кримінальний процесуальний акт.

7. Загальні положення про запобіжні заходи; мета і підстави

застосування.

8. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

9. Особисте забов'язання; особиста порука; домашній арешт; застава.

10. Застосування електронних засобів контролю.

Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

Вивчити питання:

1.Правила визнання особи потерпілою.

2.Закриття кримінального провадження слідчим.

3.Прийняття слідчим рішення щодо речових доказів.

4.Призначення слідчим експертизи.

5.Затримання особи за скоєння тяжкого злочину.

6.Рішення слідчого щодо клопотань учасників кримінального

провадження.

7.Обвинувальний акт як процесуальне рішення слідчого і вимоги щодо

його оформлення.

 

Тема 4. Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.

Вивчити питання:

1.Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.

2.Рішення прокурора щодо клопотань учасників кримінального

провадження.

3.Прийняття прокурором рішення щодо проведення освідування на

досудовому слідстві.

4.Надання письмових вказівок щодо проведення слідчих дій.

5.Складання позовної заяви прокурором під час проведення досудового

слідства.

6.Продовження термінів розслідування прокурором.

7. Особливості складання обвинувального акта прокурором.

 

Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

Вивчити питання:

1. Підсудність кримінального провадження та її види.

2. Недопустимість спору про підсудність.

3. Процесуальний порядок підготовчого провадження.

4. Ухвала суду по проведенню експертизи.

5. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.

6. Форма клопотань учасників судового провадження.

7. Вирок суду, його види і вимоги щодо оформлення.

8. Рішення суду першої інстанції, їх види і вимоги щодо оформлення.

9.Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Наслідки

не виконання угоди.

Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

Вивчити питання:

1.Форма апеляції учасників кримінального процесу.

2. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

3. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції.

 

Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

 

1.Судові рішення суду касаційної інстанції.

2.Зміст ухвали суду касаційної інстанції.

3.Заперечення на касаційну скаргу.

4. Вимоги до касаційної скарги.

 

Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.

1.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами.

2.Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.

 

Методи навчання

Курс «Складання кримінальних процесуальних документів» вивчається за допомогою наступних форм та методів навчання: практичні заняття, самостійна робота, робота в групах, індивідуальні консультації, виконання рефератів.

Практичне заняття як форма навчання спрямована на формування у студента практичних навичок застосування теоретичних знань та діючого законодавства при вирішенні практичних завдань. Самостійна робота студента по підготовці до практичного заняття фіксується в робочому зошиті, ведення якого є обов’язковим для кожного студента.

Самостійна робота визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Вона забезпечується цілою низкою навчально-методичних засобів, які застосовуються при вивченні дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована наукова фахова монографічна і періодична література. Самостійна робота може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема № 1. «Загальні вимоги щодо кримінально-процесуальних актів»

План лекції (навчальні питання):

Вступ

1.Поняття і значення процесуальних документів в кримінальному процесі.

2.Значення процесуальної форми в кримінальному судочинстві.

3.Класифікація процесуальних документів.

3.1.Структура процесуальних документів.

3.2.Вимоги до процесуальних документів.

3.3.Мова і стиль процесуальних документів.

Висновки

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.005 с.)