Основні загальнокультурні та професійні компетенції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Основні загальнокультурні та професійні компетенції 

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Складання кримінальних процесуальних документів” курсанти, слухачі та студенти мають бути здатними до вирішення професійних задач з урахуванням вимог законодавства щодо діяльності слідчого, прокурора та суду з розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових рішень, та володіти такими основними професійними компетенціями:

у науково-дослідній діяльності:

· застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження;

· вміти поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства;

у професійній діяльності:

· вміти ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності;

· здатність до ефективного виконання своїх процесуальних повноважень;

· вміти визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію;

· здатність застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації;

у педагогічній діяльності:

· набути навичок до самостійного вивчення законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять наведений в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр, Спеціаліст
Форма навчання Денна Заочна
Термін навчання 4 роки   5 років 4 роки 3 роки
Семестр 5-6 - - - -
Кількість годин, всього   - - - -
З викладачем, годин,   - - - -
Лекції, годин   - - - -
Семінарські заняття, годин   - - - -
Практичні заняття, годин   - - - -
Індивідуальна робота, годин   - - - -
Самостійна робота, годин   - - - -
Модульна контрольна робота (МКР), семестр   - - - -
Підсумковий контроль Залік - - - -

 

ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»

 

Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів

Кримінальний процесуальний документ – письмовий документ, складений на підставі кримінального процесуального закону уповноваженим на це суб'єктом у зв'язку із здійсненням будь-яких кримінально-процесуальних актів (виконанням кримінальних процесуальних дій або прийняттям кримінальних процесуальних рішень), в якому засобами писемного мовлення зафіксована інформація про перебіг і результати діяльності учасників кримінального процесу. Кримінальні процесуальні акти – це документально оформлені у відповідності до вимог кримінального процесуального закону кримінальні процесуальні дії або кримінальні процесуальні рішення. Кримінальний процесуальний акт в широкому розумінні являє собою органічну єдність кримінальної процесуальної дії або кримінального процесуального рішення та їх засвідчувальної частини - процесуального документу. Кримінальний процесуальний акт у вузькому розумінні є винесеним або складеним компетентним органом чи посадовою особою відповідно до кримінального процесуального закону документ, який констатує факт, зміст і результати прийнятого кримінального процесуального рішення чи виконаної кримінальної процесуальної дії. Достовірність, доцільність, законність, форма кримінального процесуального акту, мотивованість, кримінальна процесуальна дія, кримінальне процесуальне рішення, кримінальний процесуальний документ, обґрунтованість, об‘єктивність, офіційно-діловий стиль, точність, форма кримінального процесуального акту, юридична техніка кримінальних процесуальних актів.

 

 

Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування

Загальні засади кримінального провадження, загальні положення досудового розслідування, сторони та інші учасники кримінального провадження, поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами, доказування, показання, фіксування кримінального провадження, процесуальні рішення, підготовка протоколу та додатка, застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, реєстр матеріалів досудового розслідування, процесуальні рішення, повідомлення у кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, затримання особи на підставі слідчого судді, суду, запобіжні заходи, слідчі (розшукові) дії, негласні сліді (розшукові) дії, повідомлення про підозру, зупинення досудового розслідування, форми закінчення досудового розслідування, звернення до суду з обвинувальним актом.

Кримінально-процесуальні рішення під час проведення слідчих

(розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

Загальні засади кримінального провадження, реєстр матеріалів досудового розслідування, процесуальні рішення, повідомлення у кримінальному провадженні, заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, затримання особи на підставі слідчого судді, суду, запобіжні заходи, слідчі (розшукові) дії, негласні сліді (розшукові) дії, повідомлення про підозру, зупинення досудового розслідування, форми закінчення досудового розслідування, звернення до суду з обвинувальним актом.

Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування

Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, рішення прокурора щодо клопотань учасників кримінального провадження, прийняття прокурором рішення щодо проведення освідування на досудовому слідстві, надання письмових вказівок щодо проведення слідчих дій, складання позовної заяви прокурором під час проведення досудового слідства, продовження термінів розслідування прокурором, особливості складання обвинувального акта прокурором.

 

Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

Підсудність кримінального провадження та її види, недопустимість спору про підсудність, процесуальний порядок підготовчого провадження, ухвала суду по проведенню експертизи, об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, форма клопотань учасників судового провадження, вирок суду, його види і вимоги щодо оформлення, рішення суду першої інстанції, їх види і вимоги щодо оформлення, загальний порядок судового провадження на підставі угоди, наслідки не виконання угоди.

Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

Форма апеляції учасників кримінального процесу, судові рішення суду апеляційної інстанції, зміст ухвали суду апеляційної інстанції.

Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

Судові рішення суду касаційної інстанції, зміст ухвали суду касаційної інстанції, заперечення на касаційну скаргу, вимоги до касаційної скарги.

Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.

Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами, ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Метою проведення практичних занять з навчальної дисципліни є забезпечення необхідного рівня оволодіння навчальним матеріалом, формування умінь і практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні слідчих (розшукових) дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Під час проведення практичних занять здійснюється аналіз макетів матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних справ), складання проектів кримінально-процесуальних документів та вирішення практичних завдань.

Рекомендуються такі теми практичних занять:

1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії

досудового розслідування.

3. Кримінально-процесуальні рішення під час проведення слідчих

(розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

4. Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії

досудового розслідування

5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.01 с.)