Афективні чинники економічної поведінкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Афективні чинники економічної поведінки 

До афективних чинників економічної поведінки відносять емоції, відчуття, переживання.

Емоції - це психофізіологічний процес, цілісна реакція організму, який відображає відношення суб'єкта до об'єкту (іншого суб'єкта) в ситуації невизначеності. Емоції прикрашають і, таким чином, закріплюють індивідуальний досвід в економічній сфері, впливають на економічну поведінку. Завдяки емоційній пам'яті корисні форми поведінки закріплюються, а невдалі відкидаються.

Вплив модальності (знака) та інтенсивності емоцій на економічну поведінку.

Позитивні емоції,гарний настрій стимулюють велику споживацьку активність, тому використовуються різні чинники (зорові, слухові, нюхові і ін.), що піднімають настрій в магазинах, супермаркетах, в місцях розваг. Позитивні емоції посилюють оптимістичні очікування, які збільшують незаплановані витрати і знижують прагнення споживача заощадити.

Дія негативних емоцій протилежна.

Такі ж закономірності спрацьовують і у біржових гравців: на фоні позитивних емоцій вони плекають більше надій по відношенню до продукції, її експлуатації або ситуації на біржі,що стимулює більший ризик. Дж.Кейнс так писав про стимули до інвестування: «Більшість наших рішень позитивного характеру, наслідки яких позначаться повною мірою лише після багатьох днів, приймається під впливом лише одній життєрадісності» [76].

Завдяки емоціям активізуються енергетичні резервні можливості в ситуації невизначеності. Проте, для різних ситуацій, видів діяльності необхідний різний рівень активації.

Згіднозакону Йеркса-Додсона,існує оптимальний рівень збудження, бажання, емоційно-мотиваційного забезпечення діяльності. Цей закон визначає залежність результативності, ефективності людської діяльності, ступеня рішення задач, що стоять перед людиною, від рівня його збудження, бажання, прагнення досягти поставленої мети.

Природно, що при нульовому рівні бажання виконати роботу, розв'язати проблему і взагалі успіх діяльності буде близьким до нуля, людина самоусуватиметься від не бажаної йому, не збудливої його діяльності. По мірі зростання бажання, прагнення, емоційного збудження результативність, успішність діяльності зростає пропорційно ступеню емоційно-мотиваційного прагнення.

Проте, така лінійна залежність результатів діяльності від інтенсивності бажання виконувати роботу має місце тільки до певного рівня збудження, оскільки людські можливості обмежені і не відповідають бажанню збільшити результат, що росте. Більш того, при деякій величині активізації ефективність діяльності досягає свого граничного, максимального в даних умовах значення.

Подальше зростання рівня активізації, прагнення підвищити ефективність діяльності не тільки не веде до поліпшення результатів роботи, але навіть знижує ступінь досягнення поставленої мети. Украй високий рівень емоційного збудження приводить до психологічного зриву, витрат енергії на підтримку збудженого стану. В той же час, виникає підвищений рівень страху не отримати бажаний результат, що приводить до деструкції плану і організації діяльності, руйнуванню когнітивної моделі намічених дій.

Таким чином, суть закону Йеркса-Додсона полягає в тому, що для досягнення максимального результату діяльності необхідний не максимальний, а оптимальний рівень активізації у вигляді емоційного збудження, бажання отримати більш високий результат.

В модель активності економічної поведінки свої корективи вносить такожчинник складності задачі, відповідальності діяльності. З'ясувалося, що при простих задачах слід підтримувати високий рівень збудження, щоб уникнути млявості. Складні задачі вимагають невисокого рівня збудження. А середні по складності - середнього рівня активації, стресу.

В стані підвищеного збудження люди швидше займуться більш легкими видами діяльності (наведення ладу в паперах), а в стані низького збудження - складнішими (складання звіту).

Якщо в ситуації підвищеної відповідальності в трудовій та навчальній діяльності перезбуджування, перемотивація погіршують результат роботи, - нагнітання напруги і тривоги в таких ситуаціях буде управлінською помилкою. Подібної помилки іноді припускаються начальники, вчителі, батьки.

Закон Йеркса-Додсона виявляється і в споживацькій поведінці. Чим більш важливою є покупка, привабливіше продукт (підвищений рівень збудження), тим більша вірогідність в ситуації інформаційного перевантаження (складність вибору) припустити помилку. Інформаційне перевантаження може бути спровоковано різноманітністю товарів і послуг, необхідністю обліку багатьох чинників вибору (ціна, надійність, престиж, новизна), суперечливими джерелами інформації про продукт, дефіцитом часу вибору.

Графічно закон Йєркса-Додсона відображається у вигляді кривої, зображеної на рисунку 6.2.

Отже, результативність діяльності зростає у міру збільшення зусиль агентів цієї діяльності до деякої межі Yгран., при якому досягається максимум результату Рmax. Подальше нарощування зусиль не тільки не здобуде результатів, але навіть приводить до його зниження унаслідок надмірно високого рівня напруги, збудження, що породжує витрати енергії на створення видимості результату і подолання страху не отримати необхідний приріст результату.

 

Спробуємо пов'язати закон Йеркса-Додсона з процесом оплати і стимулювання діяльності. Перша задача, яку вирішує працівник, виконавець, полягає в тому, щоб, нарощуючи зусилля (витрати праці, енергії) до нормативної величини Yнорм, забезпечити отримання нормативного (що вимагається замовником, управлінцем) результату Рнорм., чому відповідає нормативний (тарифний, договірної) рівень основної оплати. Але енергетичний, діяльнісний потенціал виконавця звичайно не вичерпується величиною Yнорм, у нього є значний запас можливостей нарощувати зусилля, збільшуючи результат діяльності з розрахунку на те, що додаткові зусилля будуть нагороджені (або наперед нагороджені) матеріальними і моральними стимулами.

Здійснюючи діяльність енергійніше, підвищуючи якість роботи, виконавець здатний підвищити результат до максимального Ртах, що зажадає збільшення зусиль до граничного рівня Yгран. Крапка В на кривій характеризує критичний стан процесу активізації діяльності, при якому працівник ще здатний нарощувати зусилля, здійснювати більш інтенсивно з позицій витрат енергії, але подальша гонитва за стимулами вже не приводить до збільшення корисного результату діяльності з причин психологічної природи.

По-перше, надмірне прагнення ще більше підвищити премію завдяки нарощуванню зусиль призводить до психологічного ефекту «роботи на премію», що породжує спад нормативно обумовленої діяльності, тобто величини Рнорм., що негативно позначається на загальному ефекті внаслідок зниження нормативної складової.

По-друге, у виконавця виникає бажання імітувати видимість результативної діяльності, що приводить до непродуктивної витрати зусиль.

По-третє, при роботі на межі можливостей спостерігаються зриви, зважаючи на психологічне перенапруження, невпевненість, страх у виконавця припустити помилки, не виконати роботу взагалі, не отримати премію.

У принципі і працедавці, і працівники повинні уникати діяльності, відповідної області III на рисунку 6.3, але дотриматися цього рецепту складно, не знаючи, які граничні можливості працівників продуктивно нарощувати зусилля без збитку для віддачі, продуктивності, якості. Очевидно, що переважно діяти в середній частині області II, враховуючи до того ж тривалість безперервної діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.005 с.)