Для чого призначений рядок формул? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Для чого призначений рядок формул?а. У рядку формул зазначають адресу активної клітини.

б. Рядок формул дає можливість керувати аркушами електронної таб­лиці.

в. У рядку формул відображується фактичний зміст активної клітини.

г. Рядок формул відповідає за форматування електронної таблиці.

д. Рядок формул відображує історію введених формул.

7. Об'єднати кілька клітин в одну, помістити вміст клітини по центру дає можливість кнопка:

а.

б.

в.

г.

д.

8. Щоб виділити діапазон клітин електронної таблиці, потрібно:

а. Виділити клітину, яка розміщується в будь-якому куті діапазону і при натиснутій клавіші Shift вказати стрілками керування курсором по­трібний діапазон.

б. Виділити клітину, яка розмішується в будь-якому куті діапазону і при натиснутій лівій кнопці миші вказати потрібний діапазон.

в. Варіанти а і б.

9. Щоб виділити діапазон несуміжних клітин електронної таблиці, потріб­но:

а. Виділити клітину, яка розміщується в будь-якому куті діапазону і при натиснутій клавіші Shift вказати стрілками керування курсором по­трібний діапазон.

б. Виділити складові частини несуміжного діапазону при натиснутій клавіші Ctrl.

в. Виділити клітину, яка розміщується в будь-якому куті діапазону і при натиснутій лівій кнопці миші вказати потрібний діапазон.

г. Виконати подвійне клацання на клітинах, що складають несуміжний діапазон.

Яких типів буває курсор на робочому полі Excel?

а. Білий плюс для перенесення вмісту клітин.

б. Чорний плюс для перенесення вмісту клітин.

в. Біла стрілка для перенесення вмісту клітин.

г. Чорна стрілка для перенесення вмісту клітин.

д. Чорна стрілка для розмноження вмісту клітин.

Які типи посилань може містити формула в Excel?

а. Абсолютні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $.

б. Відносні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $.

в. Абсолютні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $.

г. Відносні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $.

д. Абсолютні, при копіюванні не модифікуються, містять знаки $.

До якого типу належить посилання А12?

а. Мішане, де стовпчик має абсолютну адресу, а рядок — відносну.

б. Мішане, де рядок має абсолютну адресу, а стовпчик — відносну.

в. Мішане, де стовпчик і рядок мають абсолютну адресу.

г. Абсолютне.

д. Відносне.

13. Для перейменування аркуша електронної книги потрібно:

а. Скористатися командою контекстного меню ярличка аркуша Пере­именовать.

б. Скористатися кнопкою панелі інструментів Переименовать лист...

в. Будь-який з варіантів а — в.

14. Для підрахунку суми по стовпчику електронної таблиці потрібно:

а. Натиснути кнопку Автосумма.

б. Скористатися командою меню Данные/Сумма диапазона.

в. Виділити діапазон клітин і скористатися кнопкою Автосумма.

15. Вкажіть можливі приклади формул Excel:

а. =B2+H3-G14.

б. =В2+Д3-У14.

в. =В11*Лист1!С14.

г. =J3*K7/100.

д. =100-60.

Якою командою задається умовне форматування клітини електронної таблиці?

а. Рецензирование / Зависимости формул/Условное форматирование.

б. Вставка /Форматирование по условию...

в. Данные/ Условное форматирование...

г. Главная /Условное форматирование...

17. Кнопка Мастер диаграмм має такий вигляд:

а.

б.

в.

г.

д.

Чи можна змінити назву діаграми після її побудови?

а. Так.

б. Ні.

в. Не знаю.

19. Тип діаграми вибирають, ураховуючи:

а. Особливості числових даних.

б. Естетичні вподобання.

в. Особливості друкувального пристрою чи екрана для їх перегляду.

г. Модель вашого ПК.

д. Розмір таблиці, де містяться початкові дані.

20. Для фільтрації та сортування інформації в Excel потрібно використати команди:

а. Главная /Сортировка и фильтр

б. Кнопка Фильтр на панелі інструментів.

в. Вставка /Фильтрация данных.

г. Данные / Отфильтровать.

Тема 5. Бази даних

Що таке база даних?

а. Сукупність взаємозв'язаних і узгоджено діючих комп'ютерів або про­цесорів та інших пристроїв, які забезпечують автоматизацію процесів приймання, оброблення та видавання інформації споживачеві.

б. Сукупність спеціальним чином організованих даних, які зберігаються на машинних носіях і відображують стан об'єктів та їх взаємозв'язки у предметній сфері, яка розглядається.

в. Є комунікаційною системою зі збирання, передавання й оброблення інформації про конкретний об'єкт для реалізації функцій керування.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1376; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.008 с.)