Тема 1. Основні поняття інформатики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Основні поняття інформатикиІНФОРМАТИКА

/питання до державної підсумкової атестації/

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Техніка безпеки при роботі за комп'ютером.

2. Інформатика та інформація.

3. Інформаційна система її структура

4. Системне програмне забезпечення. Файлова система

5. Операційна система Windows

6. Текстовий процесор. Призначення, можливості.

7. Текстовий процесор. Форматування символів, абзаців, документів

8. Створення й показ комп’ютерних презентацій

9. Засоби візуальної розробки програм

10. Основи програмування. Введення й виведення даних, робота зі змінними.

11. Основи програмування. Основи структурного програмування

12. Інформаційні технології у навчанні

13. Служби Інтернету

14. Електронна пошта

15. Інтерактивне спілкування

16. Електронні таблиці. Табличний процесор

17. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД.

18. Створення, публікація веб-ресурсів

19. Основи веб-дизайну

20. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

21. Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.

22. Інформаційні технології у проектній діяльності

23. Інтегроване використання засобів обробки документів

24. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

25. Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows.

26. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

27. Розробка веб-сайту.

28. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

29. Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів.

30. Розробка слайдової презентації.


31.

ІНФОРМАТИКА

/питання до державної підсумкової атестації/

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

Тема 1. Основні поняття інформатики

 1. На материнській платі розміщається:

а) процесор

b)оперативна пам'ять

в)вінчестер

г)CD-Rom

д)BIOS

 1. Процесор призначений для:

а) шифрування інформації

б) обробки даних

в)збереження інформації

г) введення даних

д) виведення даних

 1. Характеристикою процесорів є:

а) Внутрішня частота (Мгц)

б)Частота розгорнення (Гц)

в)швидкість шини пам'яті (Мгц)

г)Піксель (Мгц)

д)Внутрішній кеш (Кбайт)

 1. Оперативна пам'ять буває таких типів:

а)DIMM

б)CMOS

в) DDR

г)RIMM

д)BIOS

 1. Яке із тверджень є правильним:

а)BIOS - призначений для тривалого збереження програм даних

б) BIOS- пам'ять із невисокою швидкістю й мінімальної енерговитрат ой

в) BIOS - базова система вводу-виводу

 1. До пристроїв внутрішньої пам'яті відносяться:

а)HDD

Б)RAM

в)CMOS RAM

г)BIOS

д)CD-RW

 1. Форматування диска це:

а) розбивка диска на пікселі

б)розбивка диска на сектори й доріжки

в) процес перезапису інформації

г) ініціалізація системних ресурсів диска

д) перевірка працездатності диска

 1. Які диски дають можливість перезаписувати інформацію:

а) вінчестер

б)CD-Rom

в)CD-R

г)CD-RW

д)FDD

 1. Один Мбайт це:

а) 1024 Кбайт

б) 64 Гбайт

в) 1024 байт

г) 1000 байт

д) 512 біт

 1. Пристроями введення інформації є:

а) відеоадаптер

б) плотер

в) Клавіатура

г)Миша

д)монітор

 1. Принтери бувають таких типів:

а) лазерні

б)роликові

в)планшетні

г)матричні

д)струминні

 1. Сканер призначений для:

а) Печатки інформації

б)введення в ПК графічний зображень

в)виведення із ПК графічний зображень

г) Сканування мережі

 1. Модем це:

а)пристрій сублімації інформації

б) пристрій передачі даних на невеликі відстані

в) Пристрою передачі даних на більші відстані

г) пристрою збереження інформації

д) Пристрою для запису й відтворення звуку

 1. Пристроями виведення інформації є:

а) монітор

б) принтер

в) Динаміки

г) CD-Rom

Тема 2. Програмне забезпечення ПК

Які програми охоплює програмне забезпечення ПК?

а. Прикладні програми.

б. Віртуальні програми.

в. Системні програми.

г. Комп'ютерні віруси.

д. Архівні копії програм.

Що належить до системного програмного забезпечення?

а. Драйвери пристроїв.

б. ОС.

в. Утиліти.

г. Файлові менеджери.

д. Панель керування.

Що таке файлова система?

а. Це сукупність програм на ПК, що працюють з файлами.

б. Сукупність файлів і каталогів на ПК.

в. Це сукупність програм на ПК, що працюють з файлами та сукупність файлів і каталогів на ПК.

г. Сукупність даних (файлів) користувача.

д. Сукупність системних файлів.

Що містить повне ім'я файлу?

а. Усі файли, що є на диску.

б. Ім'я диска та перелік папок, у яких воно е.

в. Перелік папок, що відображений у Провіднику.

г. Запис у таблиці файлів.

Що таке прикладні програми?

а. Програми, що вирішують проблеми інформаційних технологій.

б. Програми, що прикладаються як пакет до ОС.

в. Будь-яка конкретна програма, що розв'язує завдання в межах певної проблемної сфери.

г. Ігрові та системні програми.

д. Офісні та інструментальні програми.

До якого класу можна віднести програму Adobe Photoshop?

а. Системна програма.

б. Прикладна програма.

в. Інструментальна програма.

г. Системна утиліта.

д. Графічний драйвер.

7. Які з тверджень правильні:

а. Microsoft XP Professional — сучасна, потужна з широкими можливостями операційна система.

б. Особливістю Microsoft XP Professional є тісна інтеграція з офісними програмами, ефективне використання мережі Інтернет.

в. Microsoft XP Professional — надійна, високопродуктивна 16-розрядна операційна система з графічним інтерфейсом користувача.

г. Операційна система Microsoft XP Professional має високу стійкість до «зависань», спричинених як некоректними діями користувача, так і збоями прикладних програм.

д. Microsoft XP Professional може бути файловим сервером, сервером друкування, сервером віддаленого доступу для мобільних користувачів.

8. Операційна система Microsoft XP Professional має:

а. Графічний інтерфейс.

б. Текстовий інтерфейс.

в. Інтерфейс-меню.

г. Об'єктно-орієнтований інтерфейс.

д. Що таке інтерфейс?

9. Що відображується на екрані відразу після завантаження операційної системи Microsoft XP Professional:

а. Головне меню.

б. Системне меню.

в. Рядок стану.

г. Робочий стіл.

д. Робоча ділянка.

Як викликати контекстне меню Microsoft XP Professional?

а. Натисканням лівої кнопки миші.

б. Натисканням правої кнопки миші.

в. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші.

г. Подвійним клацанням правою кнопкою миші.

д. Натисканням двох кнопок миші.

Як відновити раніше видалений документ?

а. Це зробити неможливо.

б. Скористатися командою Файл / Відновити програми Корзина.

в. Перетягнути файл із корзини в потрібну папку.

г. Скористатися програмою Перевірка диска.

26. При пошуку об'єктів символ * означає:

а. Один символ в імені файлу.

б. Символ * в імені файлу.

в. Замінює пропущені символи в імені файлу.

г. Будь-яку послідовність символів в імені файлу.

27. 3 якою метою використовується комбінація клавіш Ctrl+Shift (Alt+Shift):

а. Для зміни мови Інтерфейсу Windows.

б. Для зміни мови введення клавіатури.

в. Для визначення мови, яка буде початкове встановлюватися для кожної запущеної програми.

г. Для настроювань регіональних стандартів.

д. Вмикає регістр великих літер на клавіатурі.

Як установити в системі принтер?

а. Відкрити папку Принтери на панелі керування і скористатися майстром Установка принтера.

б. Скористатись елементом панелі керування Установка й видаленняпрограми.

в. Скористатись елементом панелі керування Установка обладнання

г. Скористатись елементом панелі керування Спеціальні можливості.

29. З якою метою запускають програму Дефрагментація диска?

а. Для створення на диску фрагментів (кластерів), у які в подальшомуможна записувати файли.

б. Для пошуку і видалення тимчасових файлів.

в. Для резервного копіювання файлів.

г. Для прискорення зчитування файлів з диска.

30. Які файли можна видалити за допомогою програми Очистка диска

а. Файли, що містяться в корзині.

б. Файли, що давно не використовувалися.

в. Тимчасові файли.

г. Стиснуті файли.

д. Резервні копії файлів.

Тема 3. Текстовий процесор

Як розповсюдити встановлені параметри сторінки на документи, що далі створюватимуться?

а. Клацнути на кнопці По умолчанию...

б. Клацнути на кнопці 3 мовчазної згоди...

в. Клацнути на кнопці ОК...

г. Клацнути на кнопці Размер бумаги...

д. Клацнути на кнопці Параметры страницы.

Що таке шаблон?

а. Це зразок документа, який міститься в папці Шаблоны.

б. Це зразок документа, який дає змогу створювати подібні документи.

в. Це зразок документа, який визначає основну структуру документа і утримує його настроювання.

г. Це активний документ.

Що таке макроси?

а. Це набір команд, що використовується для автоматичного виконання набору операцій.

б. Це кнопка на панелі інструментів, що має зображення макроса.

в. Це будь-яка кнопка на панелі інструментів.

г. Це функція програми для роботи з малюнками.

д. Це сукупність команд програми для роботи з файлами документів.

Тема 5. Бази даних

Що таке база даних?

а. Сукупність взаємозв'язаних і узгоджено діючих комп'ютерів або про­цесорів та інших пристроїв, які забезпечують автоматизацію процесів приймання, оброблення та видавання інформації споживачеві.

б. Сукупність спеціальним чином організованих даних, які зберігаються на машинних носіях і відображують стан об'єктів та їх взаємозв'язки у предметній сфері, яка розглядається.

в. Є комунікаційною системою зі збирання, передавання й оброблення інформації про конкретний об'єкт для реалізації функцій керування.

Що таке комп'ютерна мережа?

а. Комплекс апаратних засобів, що реалізують обмін інформацією між ПК.

б. Комплекс програмних засобів, що реалізують обмін інформацією між ПК.

в. Комплекс апаратних і програмних засобів, що реалізують обмін інфор­мацією між ПК.

Алгоритм - це

а. правила виконання певних дій;

б. орієнтований граф, вказуючий порядок виконання деякого набору команд;

в. опис послідовності дій, строге виконання яких приводить до рішення поставленої задачі за кінцеве число кроків;

г. набір команд для комп'ютера;

д. протокол обчислювальної сіті.

Що таке розмітка слайда?

а. Розмітка задає розміщення об'єктів на слайді презентації.

б. Розмітка здійснюється за допомогою вертикальної і горизонтальної лінійок.

в. Розмітка здійснюється за допомогою команди контекстного меню слайда Сетка и направляющие...

4. Розмітка слайдів може бути таких видів:

а. Макеты текста.

б. Макеты содержимого.

в. Макеты текста и содержимого.

г. Макеты мультимедиа.

д. Другие макеты.

Що таке шаблони оформлення?

а. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

б. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна виб­рати в ділянці завдань після використання команди Формат/Оформ­ление слайда.

в. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди контекстного меню слайда Оформление слайда.

г. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презен­тації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання ко­манди Форматі Оформление слайда.

6. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони оформ­лення?

а. Так.

б. Ні.

в. Так, але не бажано.

7. В яких режимах може відображатися презентація PowerPoint:

а. Обычный.

б. Сортировщик слайдов.

в. Показ слайдов.

г. Режим разметки.

д. Страницы заметок.

Що називають анімацією?

а. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відеоефекту.

б. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового ефекту.

в. Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи звукового ефекту.

9. Для встановлення анімаційних ефектів потрібно:

а. Скористатися командою меню Формат / Оформление слайда.

б. Скористатися командою меню Формат / Эффекты анимации.

в. Скористатися командою меню Вставка / Эффекты анимации.

г. Скористатися командою Оформление слайда контекстного меню слайда.

д. Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню

слайда.

10. При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати такі па­раметри:

а. Відеоефекти зміни слайдів.

б. Швидкість зміни слайдів.

в. Звукові ефекти зміни слайдів.

г. Зміна слайдів (клацанням, автоматично).

д. Усе, перераховане вище.

11. Для запускання демонстрації презентації потрібно:

а. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать показ.

б. Скористатися командою меню Показ слайдові Начать демонстрацию.

в. Скористатися командою меню Показ слайдові Демонстрировать.

г. Скористатися функціональною клавішею F5.

д. Скористатися функціональною клавішею F2.

12. Програма Microsoft PowerPoint дає можливість зберігати презентації в таких форматах:

а. Презентация (*.ppt).

б. Веб-страница (*.htm).

в. Шаблон презентации (*.pot).

г. Текст презентации (*.txt).

д. Демонстрация PowerPoint (*.pps).

ІНФОРМАТИКА

/питання до державної підсумкової атестації/

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Техніка безпеки при роботі за комп'ютером.

2. Інформатика та інформація.

3. Інформаційна система її структура

4. Системне програмне забезпечення. Файлова система

5. Операційна система Windows

6. Текстовий процесор. Призначення, можливості.

7. Текстовий процесор. Форматування символів, абзаців, документів

8. Створення й показ комп’ютерних презентацій

9. Засоби візуальної розробки програм

10. Основи програмування. Введення й виведення даних, робота зі змінними.

11. Основи програмування. Основи структурного програмування

12. Інформаційні технології у навчанні

13. Служби Інтернету

14. Електронна пошта

15. Інтерактивне спілкування

16. Електронні таблиці. Табличний процесор

17. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СКБД.

18. Створення, публікація веб-ресурсів

19. Основи веб-дизайну

20. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

21. Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.

22. Інформаційні технології у проектній діяльності

23. Інтегроване використання засобів обробки документів

24. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

25. Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів. Дії з об’єктами Windows.

26. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

27. Розробка веб-сайту.

28. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

29. Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів.

30. Розробка слайдової презентації.


31.

ІНФОРМАТИКА

/питання до державної підсумкової атестації/

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

Тема 1. Основні поняття інформатики

 1. На материнській платі розміщається:

а) процесор

b)оперативна пам'ять

в)вінчестер

г)CD-Rom

д)BIOS

 1. Процесор призначений для:

а) шифрування інформації

б) обробки даних

в)збереження інформації

г) введення даних

д) виведення даних

 1. Характеристикою процесорів є:

а) Внутрішня частота (Мгц)

б)Частота розгорнення (Гц)

в)швидкість шини пам'яті (Мгц)

г)Піксель (Мгц)

д)Внутрішній кеш (Кбайт)

 1. Оперативна пам'ять буває таких типів:

а)DIMM

б)CMOS

в) DDR

г)RIMM

д)BIOS

 1. Яке із тверджень є правильним:

а)BIOS - призначений для тривалого збереження програм даних

б) BIOS- пам'ять із невисокою швидкістю й мінімальної енерговитрат ой

в) BIOS - базова система вводу-виводу

 1. До пристроїв внутрішньої пам'яті відносяться:

а)HDD

Б)RAM

в)CMOS RAM

г)BIOS

д)CD-RW

 1. Форматування диска це:

а) розбивка диска на пікселі

б)розбивка диска на сектори й доріжки

в) процес перезапису інформації

г) ініціалізація системних ресурсів диска

д) перевірка працездатності диска

 1. Які диски дають можливість перезаписувати інформацію:

а) вінчестер

б)CD-Rom

в)CD-R

г)CD-RW

д)FDD

 1. Один Мбайт це:

а) 1024 Кбайт

б) 64 Гбайт

в) 1024 байт

г) 1000 байт

д) 512 біт

 1. Пристроями введення інформації є:

а) відеоадаптер

б) плотер

в) Клавіатура

г)Миша

д)монітор

 1. Принтери бувають таких типів:

а) лазерні

б)роликові

в)планшетні

г)матричні

д)струминні

 1. Сканер призначений для:

а) Печатки інформації

б)введення в ПК графічний зображень

в)виведення із ПК графічний зображень

г) Сканування мережі

 1. Модем це:

а)пристрій сублімації інформації

б) пристрій передачі даних на невеликі відстані

в) Пристрою передачі даних на більші відстані

г) пристрою збереження інформації

д) Пристрою для запису й відтворення звуку

 1. Пристроями виведення інформації є:

а) монітор

б) принтер

в) Динаміки

г) CD-RomПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 502; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.147 с.)