Тема 10. Агентській договір: зміст, порядок укладання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Агентській договір: зміст, порядок укладанняОсобливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин комерційного посередництва. Предмет агентського договору. Документальне оформлення взаєморозрахунків в агентських відносинах. Законодавче обмеження та заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору. Особливості немонопольних відносин у комерційному посередництві. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах та їх документальна реалізація. Запобігання ризикам комерційного агента під час виконання агентського договору.

Професійна складова.Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні агентського договору; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам комерційного агента під час виконання агентського договору, врахування особливостей оформлення договірних відносин за агентським договором.

 

Тема 11. Документи у сфері перевезення вантажів

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері вантажних перевезень. Структура та зміст договору перевезення вантажів. Відповідальність перевізника. Документи про виконання зобов’язань за договором перевезення вантажів: види, особливості оформлення. Договір перевезення вантажів повітряним транспортом. Договір перевезення вантажів морським транспортом. Документальне оформлення прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення, зміни умов перевезення. Договір транспортного експедирування. Особливості документального оформлення перевезення вантажу залізницею.

Професійна складова.Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі при укладанні, виконанні та припиненні договорів у сфері вантажних перевезень; проблеми та ситуації з приводу написання та оформлення окремих документів на стадіях договору, його зміни та розірвання, підтвердження виконання договірного зобов’язання. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам виконання договору перевезення вантажів, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами перевезення вантажів повітряним, морським транспортом та залізницею.

 

Тема 12. Документи у сфері банківської діяльності

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері банківської діяльності. Кредитний договір. Договір банківського рахунка. Договір факторингу. Підстави списання коштів з рахунка.Документальне оформлення розрахункових операцій.

Професійна складова.Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі у сфері банківської діяльності. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами кредитним, банківського рахунку, факторингу.

 

Тема 13. Документи у сфері страхування

Особливості та актуальні проблеми правового регулювання відносин у сфері страхування. Договір страхування, його зміст, особливості укладення та виконання.

Професійна складова.Здатність розуміти головні завдання юридичної служби підприємства в договірній роботі у сфері страхової діяльності. Вміння використовувати отримані знання і навички для запобігання ризикам, врахування особливостей оформлення договірних відносин за договорами страхування.

 

 

Структура навчальної дисципліни

 

№ з/п Номер змістовного модуля і назва тем усього Всього годин з викладачем З них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять + МК Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль І Документообіг у сфері господарської діяльності    
1. Тема 1. Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи    
2. Тема 2. Претензія: зміст, порядок складання      
3. Тема 3. Позовні заяви в господарських спорах      
4. Тема 4. Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства    
5. Тема 5. Клопотання: види, порядок складання    
6. Тема 6. Скарги в господарських правовідносинах     4+
  Змістовний модуль ІІ Договори у господарській діяльності    
7. Тема 7. Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання  
8. Тема 8. Договір поставки: види, зміст    
9. Тема 9. Договори оренди майна та лізингу      
10. Тема 10. Агентській договір: зміст, порядок укладання      
11. Тема 11. Документи у сфері перевезення вантажів    
12. Тема 12. Документи у сфері банківської діяльності      
13. Тема 13. Документи у сфері страхування     2+  
Всього  
Форма контролю: залік              

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Не передбачаються  
   
...    

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи
Претензія: зміст, порядок складання
Позовні заяви в господарських спорах
Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства
Клопотання: види, порядок складання
Скарги в господарських правовідносинах
Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання
Договір поставки: види, зміст
Договори оренди майна та лізингу
Агентській договір: зміст, порядок укладання
Документи у сфері перевезення вантажів
Документи у сфері банківської діяльності
Документи у сфері страхування
  Всього

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
До теми 1: Реєстрація суб’єкта господарювання та пов’язані з цим документи Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1. Розкрийте та обґрунтуйте поняття «господарсько-правовий документ» 2. Вимоги до оформлення документів щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання 3. Організація обліку платників податку в органах державної податкової служби та вимоги до оформлення документів 4. Особливості складання і оформлення сучасного ділового листа 5. Особливості складання і оформлення телефонограм 6. Особливості складання і оформлення доповідної записки..
До теми 2: Претензія: зміст, порядок складання Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1. Особливості пред’явлення претензій до автоперевізників 2. 2.Особливості претензії, що випливають з морських перевезень
До теми 3: Позовні заяви в господарських спорах Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1. Позовна давність та та сучасні проблеми судової практики, застосування наслідків її спливу 2. Актуальні проблеми позовів, що випливають з морських перевезень
До теми 4: Господарсько-процесуальні документи на стадіях господарського судочинства Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Організація обліку платників податку в органах державної податкової служби та вимоги до оформлення документів 2.Особливості складання і оформлення сучасного ділового листа 3.Особливості складання і оформлення телефонограм 4.Особливості складання і оформлення доповідної записки
До теми 5: Клопотання: види, порядок складання Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Порядок переходу від загальних процедур ліквідації до процедур банкрутства 2.Етапи ліквідаційної процедури 3.Оформлення взаємовідносин з особами, які здійснюють ліквідацію підприємства 4.Відповідальність ліквідаційної комісії (ліквідатора)
До теми 6: Скарги в господарських правовідносинах Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Структура заяви про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку 2.Повноваження державної виконавчої служби на стадії виконання ухвали, постанови рішення господарського суду
До теми 7: Договори у господарській діяльності: зміст і форма, порядок укладання, зміни, розірвання Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1. Принципи договірного права. 2.Написання та оформлення угод, якими оформлюється зміна та розірвання господарського договору
До теми 8: Договір поставки: види, зміст Дайте письмове розгорнуте порівняння із такими договорами: 1.Договір купівлі-продажу 2.Договір міни (бартеру) 3.Договіру купівлі-продажу оптової партії товару
До теми 9: Договори оренди майна та лізингу Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Договір фінансового лізингу 2.Договір суборенди
До теми 10: Агентській договір: зміст, порядок укладання Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Особливості немонопольних відносин у комерційному посередництві. 2.Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах
До теми 11: Документи у сфері перевезення вантажів Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Договір транспортного експедирування. 2.Договір перевезення вантажів морським транспортом
До теми 12: Документи сфері банківської діяльності Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1. Договір банківського рахунка 2.Підстави списанні коштів з рахунку
До теми 13: Документи у сфері страхування Дайте письмову розгорнуту відповідь на питання: 1.Договори у фінансовій діяльності 2.Актуальні проблеми недійсності та неукладеності договорів у сфері страхування (за матеріалами судової практики)
  Всього

Індивідуальні завдання

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.81.62.78 (0.008 с.)